Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 42 min

Uitleg voor domme Friezen

{ oorspronkelijk geplaatst op www.dommefriezen.nl op 2018-11-09 }
{ als bijlage toegevoegd op 2018-11-12: Politieke rechtspraak }

Een chapeau voor hen die vandaag het vonnis zullen horen,
en voor eenieder die hen moreel of praktisch tot steun is.

Wij houden van domme Friezen

Friezen blokkeren de snelweg om een groep activistische Amsterdammers tegen te houden. Ze worden voor de rechter gebracht door het Openbaar Ministerie (OM). Deze provincialen, en we mogen het niet zeggen maar wel denken, deze een beetje simpele boertjes moeten maar leren met de tijd mee te gaan. Ook moeten ze leren wie er de baas is in Friesland. Dat zijn wij, moderne wereldburgers, positief-denkende Randstedelingen.

Dit is een uitleg voor “domme Friezen” die verbaast opkeken van de selectieve vervolging door het OM. Voor mensen dus die nog niet doorhebben hoe de wereld veranderd is. Dit is een mini-cursus om jullie voor te bereiden op een positieve en inclusieve toekomst waarin ook jullie welkom zijn.

De wereld is snel veranderd. Amsterdam, een cultureel toonaangevende hoofdstad, is de plek waar de nieuwe trends vaak als eerste in Nederland zichtbaar worden. Van een blanke witte koloniaal denkende stad is dit een multiculturele en multi-etnische stad geworden waar inclusiviteit niet gepreekt maar gedaan wordt. De mensen hebben er moderne psychische problemen, relaties zijn niet saai en duren niet zo lang, het eigen volk wordt vervangen door volken en religies die veel interessanter zijn, en we hebben er ook een hele serie activisten die steeds weer leuke nieuwe dingen verzinnen om het Hollandse publieke debat mee aan te wakkeren.

Een voorbeeld van zo’n agenda-setting onderwerp is Zwarte Piet. Er was geen probleem totdat het ontdekt werd door een paar activisten die al snel door hadden hoe geschikt dit figuurtje is om heel erg veel debatten uit te lokken over racisme, kolonialisme, enzovoorts etcetera. Onderwerpen dus die mensen netjes in groepen verdelen (zwart versus blank wit) en dat geeft altijd een hoop media-aandacht en emotie. Identity politics is een vooral door links bedreven manier om het individu te vervangen door de groep. Door het bewust aanwakkeren van ressentiment (later meer daarover) kunnen groepen politiek geactiveerd worden. Is dat slecht? Nee, zeker niet! Dankzij identity politics kunnen we het eindelijk hebben over onrecht, kunnen we de emancipatie een stap verder brengen, kunnen we de wereld interessanter maken!

Friesland loopt achter omdat het onvoldoende is meegegaan met de culturele vernieuwing en de emancipatie van het denken. Het gevoel is te weinig ontwikkeld. Als Friesland mee wil blijven doen, moet het veel meer doen aan het opnemen van andere bevolkingsgroepen zodat Friesland meerkleurig wordt. Ook moeten achterlijke tradities zoals koloniale feestjes als Sinterklaas nodig aangepast worden. Het is belangrijk niemand te kwetsen. Als iemand zich gekwetst voelt, dan ligt dat niet aan hem/haar/omgebouwd/tussenvorm/onduidelijk, maar dan ligt dat aan jou. Onze gekleurde medelanders voelen zich gekwetst door Zwarte Piet, vooral nadat hun ogen open zijn gegaan dankzij een paar activisten.

En daarom wilden die actievoerders naar Dokkum. Niet om jullie te pesten. Niet omdat ze graag kinderfeestjes verzieken. Maar wel om te laten zien hoe een moderne, inclusieve en positieve wereld eruit kan zien. Om het kwetsen te laten stoppen. Moderne mensen zijn veel gevoeliger dan de boerse Friezen. Jullie hebben geen idee hoeveel pijn en angst we voelen als Zwarte Piet op TV komt.

Eigenlijk kunnen mensen zich door alles gekwetst voelen en het is belangrijk daar rekening mee te houden. Activisten uit Amsterdam kunnen dat beter dan anderen verwoorden en uitleggen omdat ze al jarenlang opkomen voor zwakke groepen. Het idee is dat je niet zelf verantwoordelijk bent voor je zwakte en/of gevoel, want dat zijn dingen die je overkomen en waar iedereen slachtoffer van kan worden. Een safe space is niet genoeg, het moet overal emotioneel veilig zijn. Daartoe moet de autochtone blanke witte patriarchale cultuur afgebroken worden. Die onderdrukkers zijn verantwoordelijk voor ons nare gevoel. Zeker voor nieuwe Nederlanders geldt: ze zijn binnengelaten, gevoed en verzorgd door zulke autochtonen, maar dat is geen vrijbrief om dan maar autochtoon te blijven doen!

Sommige van die actievoerders hebben goede banden met de wat grotere politieke partijen en sommige actiegroepen worden gesponsord door mensen zoals Soros of andere goede-doelen clubjes waar, wie weet, sommige van die Friese boertjes ook wel aan meebetalen, al was het maar via de belasting. Zolang je maar vaak genoeg zegt dat je voor hun belangen opkomt stemmen ze toch wel braaf op partijen zoals de PvdA. Een partij, overigens, die hopeloos achterloopt. De huidige burgemeester van Amsterdam komt niet voor niets van GroenLinks. Als Friesland meer wil profiteren van de voordelen van een multi-etnische samenleving, dan moeten Friezen overwegen niet alleen de PvdA te stemmen, maar misschien juist ook het nog harder werkende GroenLinks.

Nah, dat was even een snelle inleiding. Dit gaat geen wetenschappelijk artikel worden met referenties en dies meer, maar in de komende pagina’s worden wel een paar losse onderwerpen wat meer uitgewerkt.blije zwarte piet

Oude wortels

De moderne Friezen zijn een mengeling van afstammelingen van de oude Frisii en van Saksen. De Saksen (zwaardgenoten) zijn waarschijnlijk een latere verzameling van kleinere stammen die dezelfde taal spraken.

De oude Frisii stonden bekend als een dapper volk dat niet met zich liet spotten. Toen de Romeinen teveel belasting vroegen werden de Romeinse belastinginners opgehangen en werden tijdens de slag bij Baduhenna zo’n 900 Romeinse soldaten gedood. Tijdens de slag bij het Teutoburgerwoud, waar gecombineerde Germaanse stammen een Romeins leger van 18.000 legionnaires bijna geheel vernietigden, leverden de Frisii als enigen de bereden krijgers. Ook toen al hadden ze, zo gaat het verhaal, zwarte paarden.

De Franken, onder Karel de Grote, hebben vaak, veel en fel strijd geleverd met de Saksen en de Friezen omdat die twee laatstgenoemde stammen niet heel enthousiast waren over de dwang om bekeerd te worden tot het christendom. De Friezen eren nog steeds hun koning Redbad die tot ver in het Frankenland wist door te dringen. Helaas velde ziekte hem. Widukind (Woudkind) was de hertog (her = heer = leger) oftewel legeraanvoerder van de Saksen en zette later de oorlog tegen de Franken voort. Hij kreeg daarbij steun van de Friezen. Na vele jaren strijd capituleerde hij, maar of hij ook echt verloor? Hij bleef hertog van de Saksen. Het nieuwe Roomse Rijk, feitelijk een rijk van Germaanse stammen die het stokje overnamen van de Romeinen (translatio impirii), was dan wel gesticht door Karel de Grote, maar de Franken zouden daarop steeds minder invloed krijgen. De volgende keizers, de Otto’s, waren Saksen en waren ook afstammelingen van… Widukind!

Al met al is er een oude traditie van het willen doppen van de eigen boontjes, onverzettelijkheid, en weerstand tegen mensen van buiten die wel even willen vertellen wat er gedacht en gedaan moet worden. De Friezen die de snelweg blokkeerden gaven expressie aan een oude en waardevolle eigenschap van een dapper en authentiek volk; ze zijn de parels van hun stam en het bewijs dat de ziel van dit volk nog niet gebroken is.

Even tussendoor: Ze kunnen niet alleen vechten maar ook prima een betoog voeren. Tijdens de zitting verblijde blokkeerfries Jan ons met een prachtige toespraak.

In de oude religie van die stammen is er een oude, eenogige, sjamanistische oppergod, een god van poëzie en dood, die op zijn paard door de lucht galoppeert tijdens de Wilde Jacht. Soms hoorde je de hoeven van zijn paard op het dak… Hier noemen we hem Woedan, maar in de Noorse gebieden valt de “W” weg en veranderen de “-en” uitgangen naar “-in” en dan heet hij Odin. Dankzij de Edda, het boek met oude verhalen uit IJsland, kennen we veel verhalen van de oude religie. Zo weten we dat Woedan twee raven had, gedachte en herinnering (Hugin en Munin).

In de gekerstende versie werd deze Woedan op zijn paard natuurlijk Sinterklaas. De twee zwarte raven werden zwarte pieten. Het zijn archetypische beelden. De alwetende Sinterklaas – Woedan die zoveel wist. De zwarte raven die hem dingen vertellen – de zwarte pieten die de Sint helpen en hem alles vertellen. Zwarte raven – want donker, bedreigend, cirkelend boven de slagvelden en de galgen, maar ook heel slim en schrander, niet gemakkelijk voor de gek te houden – ja dat zijn de dieren van de sjamanistische trance, de symbolen die diep in het onbewuste van alle mensen resoneren. Soms veranderen tradities, heel langzaam, maar de archetypische lading verandert zelden. Sinterklaas – christelijke symboliek, de opvolger van heidense symboliek, beide expressies van oeroude zaden uit het collectief onbewuste.

Als ik ’t goed heb heeft Arnold-Jan Scheer hier e.e.a. aan onderzoeksjournalistiek over gedaan. Ik moet nog een ongelezen boek van ’m hebben op mijn plank met (helaas nog) ongelezen boeken. Ook heeft hij er een documentaire over gemaakt. Zeker aanbevolen.

De laatste jaren zijn cultureel-linkse activisten bezig gegaan met het framen van alle maatschappelijke fenomenen in termen van racisme, seksisme, kolonialisme en kapitalisme. Ook het Sinterklaasfeest is daarvan het slachtoffer geworden. De blanke witte Sinterklaas is nu een symbool voor een koloniaal patriarchaat dat racistisch misbruik maakt van zwarte slaven – zo wordt de koppeling met een slavernijverleden bedacht. Hoe werken die activisten?

Activistisch Nederland

Zelf heb ik wel iets ervaring met activistisch Nederland, ook vanwege het feit dat ik in mijn VWO-tijd een grote scholierendemonstratie heb georganiseerd en lid was van de jonge socialisten. Ik werkte toen samen met diverse clubs en de dwarsverbanden en samenwerkingen vielen me wel op. Groepen als KOZP zijn vaak initiatieven van vaste clubjes die dit soort frontgroepen formeren, hoppend van issue naar issue, om zo een achterliggende maatschappelijke agenda na te streven. Zeg maar gerust links-extremistisch. Bij de Occupy van 2011 in Amsterdam, waar ik ook een nachtje op het beursplein geslapen heb om het fenomeen van dichtbij te zien, zag je al die groepjes weer bij elkaar. Als iemand zulke clubs, waar de AIVD voor waarschuwt, “niet extreem” noemt, dan zegt dat meer over de boodschapper dan over de boodschap. Ondertussen wordt er wel steeds weer maatschappelijke onrust gekweekt en worden nieuwe issues uitgevonden.

Zodra je compromissen gaat sluiten met zulke activisten ga je de mist in. Het Nederlandse poldermodel faalt omdat we denken dat het midden, het compromis, vaak een goede oplossing zal bieden. Maar dat gaat alleen met serieuze mensen die geen continu identiteitsprobleem projecteren op de samenleving.

SJW activisten

Veel links-extremistische activisten noemden zichzelf Social Justice Warriors (SJWs). Hun idee van “warrior” was hun activisme, zowel op straat als in de media en op internet. De zgn. “social justice” is in de praktijk een dwingende en enge invulling van een maatschappelijke ordening die meer aan Marxisme doet denken dan aan echte rechtvaardigheid. Hun “justice” is vaak een tegen iets zijn, vanuit een gevoel van onrecht en onderdrukt worden. Oftewel, de bron is een vorm van onzekerheid, ressentiment en gebrek aan eigen identiteit.

Overal vallen de SJW-ers vermeende “onderdrukkers” aan, bestrijden ze “racisme” en “seksisme” enzovoorts. Het vervelende is dat ze dat ook overal menen te zien. Alles is racistisch, alles is seksistisch, en iedereen moet ervan overtuigd worden dat zulks zo is. Zwarte Piet is racistisch. Je televisie is seksistisch. Verzin het maar.

In de praktijk zijn die SJW-ers dus een soort gedachtenpolitie die een vorm van extreme politieke correctheid nastreven. Ze willen de hele samenleving veranderen, en daardoor zie je het overal terug: van discussies over Zwarte Piet tot #metoo en zelfs computercode.

MeToo

De #MeToo discussie had meerdere problemen. Zoals het anoniem schandpalen van mannen die geen eerlijke kans kregen op hoor en wederhoor. En zoals het niet zien van een eigen verantwoordelijkheid voor seksueel gedrag door veel vrouwen. Vooral de SJW extremisten hebben dat flink aangejaagd en daarmee een gezonde discussie gekaapt. Veel vrouwen willen namelijk helemaal niet weggezet worden als eeuwige slachtoffers van een fictief patriarchaat, of als kleine meisjes die altijd bescherming nodig hebben, of als “zusters” die “samen” tegen de mannen “strijden”, of als “verraders” omdat ze de uitwassen van #MeToo vooral infantiel vonden.

Bekijk bijvoorbeeld dit stukje video (15 min.) van Camille Paglia over op YouTube (Engelstalig).

Een paar leessuggesties:

Agency & locus of control

Herken je de parallel? Vrouwen, zwarten, buitenaardsen of welke groep dan ook, worden collectief weggezet als slachtoffers. Jezelf een slachtoffer voelen heeft voordelen. Je kunt dan een ander of iets anders de schuld geven. Soms is dat gewoon terecht. Maar het lost zelden iets op. Politieke activisten proberen dat ressentiment of slachtoffergevoel aan te wakkeren. De vrouwen, zwarten, buitenaardsen etc. die daar voor vallen verliezen hun agency met als gevolg een meer externe locus of control, oftewel het idee dat je zelf geen sturing hebt over je leven. Een externe locus of control wordt geassocieerd met meer linkse politieke opvattingen en meer depressiviteit.

Hackers pesten

Als je denkt dat de SJW’s alleen in Zwarte Piet geïnteresseerd zijn, dan zit je er flink naast. Zo hebben ze ook interesse voor computercode. Da’s interessant, want wat kan er nu racistisch of seksistisch zijn aan computercode? Een paar jaar geleden waarschuwde Eric Raymond, een bekende open source ontwikkelaar en activist, voor die SJW’s. Volgens Eric telt alleen de kwaliteit van de code – niet de kleur of het geslacht van de programmeur. En toch zijn dat de dingen waar SJW-ers een obsessie over hebben: welke kleur had de programmeur? Had ie een vagina of een penis? Dat vinden extreemlinksen heel belangrijk. Meer weten?

In 2018 kwam er onder druk van SWJ’s een heuse gedragscode of “Code of Conduct” (CoC) voor de ontwikkelgemeenschap van de Linux kernel. De computernerds houden zich meestal niet zo bezig met politiek en SJW-onderwerpen dus ze waren er niet goed op voorbereid. Maar de SJW-ers hebben denk ik toch een fout gemaakt: deze jongens hebben lak aan politieke correctheid. Ze zijn vooral geïnteresseerd in logica, waarheid, en goede computercode. Dat is hun passie. Val dat aan, en dan kun je een intelligente tegenreactie verwachten. Op het forum van Phoronix was er een flinke discussie over. Een paar citaten wil ik de lezer niet onthouden:

This is probably the most worrying development in Linux to date. Political correctness will end up driving away the skilled people and invite in those with non-technical motives. I don’t know one professional that would agree to start publishing their work related emails for the world to see, precisely because the language used is what is effective, not what is considerate of your feelings. Management by perkele exists for a reason, if someone screws up with the responsibility they were given, then harsh words are the only effective way to deal with the situation, short of firing them. The harsh words are a kind of filter: Acknowledge it and own up to your mistake, or quit your job. – varikonniemi

There are no white rights any more than black rights or women’s rights, there are only citizens’ rights. Martin Luther King and his supporters wanted specifically to end discrimination against Blacks in the US, yet they called themselves the Civil Rights Movement, not Black Rights Movement or such. That’s no accident. They, unlike today’s identitarians, were intelligent people. They knew that freedom and justice don’t exist unless they’re blind. They knew that equality means that skin colour/sex/religion should never be a factor because if they become instead a key to entitlements under Byzantine affirmative action policies, then it’s still discrimination. – jacob

This “Covenant Code of Conduct” was written by a radical feminist transgender activist known as Coraline Ada Ehmke, the author of the “Post-Meritocracy Manifesto”, who believes the race and sexual orientation of the contributor is more important the the technical merits of their contribution. […] The problem is anything can be construed to be offensive or inappropriate. Using the wrong Gender Pronoun is grounds for removal. Furthermore, everything is done in secret and is rife for abuse. […] Right after Linux adopted the new CoC, Coraline Ada Ehmke [@CorlineAda] tweets: I can’t wait for the mass exodus from Linux now that it’s been infiltrated by SJWs. Hahahah. I guess this is her idea of fostering a “Welcoming and Inclusive” environment as specified in the CoC… – gururise

Deugmoraliteit

Het idee om de juiste opvattingen te hebben en tot “goed volk” te behoren, en dat vooral uit te dragen, dus om politiek correct te zijn, wordt ook wel deugmoraliteit genoemd. Je moet “deugen”, spottend: “zie hem eens deugen!” en dat soort uitspraken. Veel zgn. “deugers” zijn hypocriet, leven in blanke wijken, gaan bijna exclusief om met mensen uit de eigen sociale klasse e.d.

Het woordje “links” is al een paar keer gevallen. Even goed opletten: het gaat over cultureel links en postmodern links. Dus niet over economisch links. Zo is bijvoorbeeld de SP een politieke partij die vooral economisch links is (en persoonlijk denk ik dat de markt beter werkt dan een planeconomie) maar op cultureel vlak zijn ze misschien wel rechts. De SP was een van de eerste partijen die waarschuwde voor de schaduwzijde van immigratie en de SP benadrukt ook regelmatig het belang van nationale identiteit. Opvallend voor de SP vind ik persoonlijk hun goede communicatie met de achterban en hun oprechtheid. De SP is dus geen “deugpartij”. Economisch een beetje rechts maar cultureel links is bijvoorbeeld D66. Daar zitten de echte deugers, mensen die anderen moreel de les lezen terwijl ze hun eigen principes, zoals referenda, vertrappen.

Deze vorm van moraliteit geeft meer gewicht aan het hebben van de juiste opvattingen dan aan het bereiken van de juiste resultaten. Het gaat niet om het resultaat, maar om de intentie. Het gaat niet om hoe het echt is, maar om hoe het eruit ziet. De mensen en partijen in deze hoek identificeren zich met hun masker en zijn hun eigen toneelspel geworden.

Je hoort gewoon te vinden dat Zwarte Piet racistisch is. Anders ben je een domme boer die nog uitleg nodig heeft. Al zullen ze dat zelden zo direct zeggen, want binnen deze groep is passief-agressief gedrag de norm: de maskers van het kleinburgerlijke.

Postmodernisme en biologie

Wat is waar? Kun je dat weten? Postmodernisten geloven dat we onze eigen waarheid maken. De samenleving is een sociale constructie. Alles wordt gemaakt met taal. Als we andere woorden gebruiken, dan veranderen we als een soort tovenaars de werkelijkheid. Vandaar dat SJW-ers zo fel zijn op taal. Vandaar dat de NOS het woord “blank” vervangen heeft door “wit”. Het omverhalen van culturele en talige constructies heet ook wel “deconstructie” en dient om oude patronen van “onderdrukking” kapot te maken.

Postmodernisten geloven niet echt in biologie. Gender is ook een sociale constructie (in tegenstelling tot de biologische sekse of zoals we dat noemen het geslacht) en verschillen tussen mannen en vrouwen zijn dus allemaal sociale constructies, het gevolg van cultuur en opvoeding. Als mannen en vrouwen niet dezelfde beroepen, interesses, loon, etc. etc. hebben, dan moet zulke ongelijkheid (belangrijk woord!) wel het gevolg zijn van een vorm van seksisme in de cultuur. SJW’s strijden daartegen.

De natuurkundige Alen Sokal heeft het ooit gepresteerd een onzinartikel gepubliceerd te krijgen in “Social Text” (1996) waarin ie beweerd dat de zwaartekracht een sociale constructie is. Hij wilde testen of de postmodernistische academici dat echt zouden publiceren… en jawel hoor!

Het is lastig praten met mensen die biologische verschillen niet willen accepteren. Advies: doe dat dus ook niet. Praten met extremisten is een hopeloze zaak. Iemand die z’n seksuele identiteit loskoppelt van zijn of haar seksuele organen is… problematisch. Iemand die niet wil snappen dat hormonen een belangrijke rol spelen bij mentale processen en het emotionele en cognitieve functioneren is ook problematisch. In het “nature vs. nurture” debat zien we dat zowel genen als cultuur heel belangrijk zijn. Het is ook geen tegenstelling: door biologische factoren wordt ook de cultuur beïnvloed.

Een lang verhaal kort: het is zinloos om op feiten te argumenteren met dat soort cultureel-linkse mensen. In de kern gaat het over emotie, geloof en groepsidentiteit. Ook als het over Zwarte Piet gaat. Zoek naar de onderliggende emoties en de onderliggende identiteitsproblemen van de activisten. Die trauma’s worden niet geheeld door toe te geven aan hun eisen. Ze zullen steeds nieuwe eisen verzinnen, want hun onderliggende trauma projecteren ze steeds opnieuw op de buitenwereld (external locus of control). Analyseer ze en toon ze een spiegel. Waarom wil JIJ dat wij onze tradities veranderen? Accepteer niet hun oppervlakkige projecties. Het is niet jouw schuld als ze zich gekwetst of gediscrimineerd voelen door X/Y/Z. Vraag door. Geef ze de macht terug over hun eigen identiteitsgevoelens zonder je eigen tradities op te offeren.

Als je verdieping zoekt kan ik je deze mooie stukjes tekst aanraden:

Inclusiviteit

Het woord “inclusiviteit” verwijst naar het idee dat iedereen, ongeacht geaardheid, geslacht, godsdienst, politieke opvattingen, huidskleur of wat dan ook, welkom moet zijn om mee te doen.

Hierboven kon je zien dat bij de computernerds iedereen welkom was die goede code aanleverde. De SJW-ers hebben ervoor gezorgd dat het nu niet meer alleen over iemands code gaat, maar ook over iemands geaardheid, geslacht, en huidskleur. Het liefst verdelen ze de mensheid in zoveel mogelijk groepjes van onderdrukten en onderdrukkers. Zo “rollen” de SJW-ers. In naam van het anti-racisme maken ze nieuw racisme. In naam van anti-seksisme maken ze nieuw seksisme. Of ze dat zelf in de gaten hebben weet ik niet; de eerder genoemde weblog van Zondares toont het verhaal van een ex-feministe die eerst zelf heilig geloofde in haar absurde opvattingen.

Zodra je iemand het woordje “inclusiviteit” hoort gebruiken moet je waakzaam zijn. Het woord is populair bij mensen die identity politics bedrijven en mensen indelen in groepen op basis van geslacht, religie, huidskleur, leeftijd en politieke voorkeur. Meestal worden er een paar groepen – vaak blanken witten, of mannen, soms ook anderen zoals succesvolle aziaten – behoorlijk uitgesloten van die “inclusiviteit” omdat “iedereen zich welkom moet voelen”. Je mag alleen meedoen als je eerst jezelf eerst even castreert, dus als je jezelf even ontdoet van je tradities en je echte identiteit en liefst ook je ballen, want da’s inclusief.

Voor zwarten, vrouwen en buitenaardsen

Als zo’n cultureel-links persoon of SJW-er voor jouw belangen opkomt, mep hem/haar dan meteen neer, tenzij er camera’s hangen 😉 Iemand die jou (misschien onbewust) ziet als minderwaardig, als onderdrukt, als dom (want je bent zwart) of zwak (want je bent vrouw) en jou beschermen wil, jou in een groepje plaatst, vooral heel gelijk wil zijn, kortom de held wil spelen, zo iemand is een grote bedreiging voor jouw onafhankelijkheid, voor jouw agency, voor jouw individualiteit.

Dus:

Of, zoals Theo van Gogh ooit in een interview zei:

Ik neem fundamentalistische moslims serieus, want ik beledig ze. En dat Boris, dat is een vorm van respect.

Omhels de tradities van het volk en het land waar je bent gaan wonen, of waar je (groot)ouders voor gekozen hebben om er te gaan wonen. Vergeet ook je eigen tradities niet. Jouw wortels en tradities, en die van anderen, zijn te belangrijk om over te laten aan mensen die hun eigen onzekerheden verbergen achter politiek activisme.

Ik weet nog van mijn tijd op de uni dat er een gaststudent uit Kenia was. Ik was de enige die wat kritiek had op een technische implementatie waarvan hij een voorbeeld gaf. (De rest keek met zo’n blik van “dat mag je niet zeggen”.) Ik was naderhand ook de enige met wie hij een zinvol gesprek had – ze hadden inderdaad last gehad van juist de technische dingen die ik noemde en hij vroeg me om wat tips. Waar ik op inging, want zo gaat dat als je wel zonder angst voor racisme een discussie aan kunt gaan. Als ik ooit eens in Kenia zou zijn moest ik hem maar mailen – wie weet komt dat ooit nog eens. Het was een goeie kerel die graag zijn eigen land wilde voorzien van betere medische informatiesystemen.

Het Openbaar Ministerie

In een uiteenzetting over activisme ontbreekt natuurlijk niet het Openbaar Ministerie (OM). De deugers op het OM zijn echte aanjagers van ongelijkheid en racisme. Door hun zeer selectieve vervolgingsbeleid tasten ze de onafhankelijkheid van het juridische apparaat aan. Ook tasten ze daardoor het vertrouwen in de democratie en het vertrouwen in een eerlijke rechtspraak aan. Dat dit tot verdere aftakeling van vertrouwen en toenemend verzet onder de bevolking zal leiden, en daarmee gaande ook toenemende raciale spanningen, laat zich raden. Hun eerste uitleg-video ooit op YouTube, waar ze wilden uitleggen waarom ze de Blokkeerfriezen gingen vervolgen, was vooral een toonbeeld van kleuterreclame en resulteerde in nogal wat duimpjes naar beneden.

Maar misschien verwoordde ClintOstwald het een stuk beter op GeenStijl:

Er speelt nog een ander argument mee wat ik hier nog niet heb gelezen waardoor het OM zich onsterfelijk belachelijk maakt en politieke vervolging bedrijft. Het oplossingspercentage van de politie in Nederland behoort tot de laagste van Europa (26,3%) en voor internetcriminaliteit is dit helemaal laag, namelijk 6%. Dan doet de Duitse politie het veel beter met een oplossingspercentage van 55% dat meer dan 2 keer zoveel is. Maar eigenlijk doet de Nederlandse politie het nog veel slechter. Want in Nederland bepaalt het OM wat er wordt opgespoord (opportuniteitsbeginsel) en veel zaken hebben voor het OM geen prioriteit terwijl de Duitse politie in beginsel alles opspoort. Daarnaast doen juist, vanwege de belabberde opsporing in Nederland, heel veel mensen al geen aangifte meer, denkt aan fietsendiefstal of cybercrime. Het OM, die zo krap in zijn tijd zit, kan echter wel 5 dagen uittrekken voor een flutzaak die makkelijk onder de Wegenverkeerswet met een boete zou kunnen worden afgedaan, maar waarbij de 34 verdachten bijkans als staatsgevaarlijke terroristen worden afgeschilderd. Daarnaast pakt zij niet 150 Marokkanen aan die in Utrecht een demonstratie van Pegida onmogelijk maken (= strijd met gelijkheidsbeginsel). Hoe dan ook, door daders van duizenden misdrijven niet aan te pakken laat het OM de hardwerkende Nederlander in de kou staan. Het OM bedrijft daarentegen politieke (correcte) vervolging in deze zaak en bij Wilders waarbij het laatste beetje respect van de Nederlanders verspeelt. Deze zaak schaadt derhalve het imago van zowel de staande als de zittende magistratuur.

Bronnen: 1 & 2 & 3

ClintOstwald (2018), reactie op GeenStijl:
LIVE. Vervolg staatstribunaal #blokkeerfriezen

Tradities in een veranderende wereld

Op de achtergrond spelen grote maatschappelijke belangen mee. Het is een deel van de politiek versus een, in hun ogen, provinciaalse bevolking die achterhaalde tradities verdedigen terwijl Europa door moet op weg naar een multiculturele, multi-etnische superstaat. Mensen die hun eigen turf verdedigen, dat gaat niet goed samen met de massa-immigratie die nodig zou zijn, ook vanwege vergrijzing en de belangen van grote corporaties.

Daarmee krijgen we een conflict over identiteit en loyaliteit. Er is een nieuwe, multi-etnische identiteit in de maak. Bij veel “gewone” links-postmoderne Randstedelingen is dit geïnternaliseerd: ze voelen zich echt geen Nederlander meer, en in hun ogen is dat ook goed.

Het alternatief is het stimuleren van het geboortecijfer van de eigen bevolking, zoals Hongarije nu doet. Dat is echter een vorm van nationalisme, en sinds de Tweede Wereldoorlog verdragen we dat concept niet zo goed meer, da’s toch nog een flink trauma. Als Trump zichzelf een nationalist noemt valt een groot deel van de westerse wereld over hem heen.

Ondertussen betalen we nog wel belasting aan de Nederlandse staat, en kiezen we Nederlandse Kamerleden. Onze gezamenlijke toekomst wordt vorm gegeven binnen de nationale grenzen, weliswaar open grenzen in samenwerking met de rest van de wereld, maar we zijn wel voor onszelf verantwoordelijk.

Tradities kunnen helpen om onze nationale, sociale identiteit op lange termijn te borgen.

Stad versus provincie

Vaak hoor je het argument dat tradities nu eenmaal veranderen. En dat is waar. Tradities veranderen. Langzaam. Het is namelijk geen mode. De waarde van traditie, als borging van identiteit en saamhorigheid, en als gever van zingeving en betekenis, ligt nu juist in de stabiliserende sfeer. Een stabiele samenleving gaat vaak samen met het hebben van stabiele sociale structuren, tradities, huwelijken en dergelijke.

Voor moderne stedelingen is er niet veel stabiliteit. Relaties, zowel op het werk als intiem als vriendschappelijk, zijn vaak van korte duur. Hun perceptie van “traditie” is daardoor anders dan voor iemand die geworteld is.

Ook zijn hun relaties minder of helemaal niet gebonden aan grondbezit. Het is geen economische ramp om te scheiden; het is wel een sociale ramp om geïsoleerd te raken, wat al snel kan gebeuren als je niet “leuk” bent, want bij oppervlakkige contacten zijn appearances belangrijker dan loyaliteit. De stad heeft een andere groupmind.

In een wereld van een groot aantal losse, tijdelijke contacten, is het belangrijk sociaal behendig te zijn en niet teveel vast te houden aan je eigen gewoonten en tradities en principes. De stad geeft dynamiek, maar kan zichzelf niet voeden.

Volgens de Belgische psychotherapeut Paul Verhaeghe zijn er in de huidige samenleving veel gevallen van angst en depressie die samenhangen met de werksfeer. De autoritaire samenleving van vroeger heeft plaats gemaakt voor eentje met meer individuele rechten en vrijheden, maar met minder goede sociale netwerken. Tegelijkertijd is de cultuur veel competitiever geworden. Veel mensen lijden onder sociale angst. Een andere Belg, de psychiater Dirk De Wachter, heeft het over Borderline Times. Moderne mensen kampen met leegte, instabiele relaties en een worsteling met de eigen identiteit.

Technologie

Veel mensen denken dat intellectuelen en politici onze cultuur bepalen en de wereld veranderen. Dat is natuurlijk onzin. Dat soort mensen zijn vooral reactief. Ze reageren op veranderingen in de omgeving. Ze lopen meestal ver achter de feiten aan.

Als je wil weten waarom een steen ergens anders ligt, dan moet je bespeuren wie of wat die steen heeft verplaatst. Je kunt moeilijk zeggen dat de steen zelf is rond gaan lopen.

Op dit moment is het vooral de technologische en natuurwetenschappelijke ontwikkeling die de aanzet geeft tot talloze veranderingen. Zelfs hoe we met elkaar communiceren is fundamenteel veranderd. Zoals de geweldige science-fiction schrijver Douglas Adams al schreef:

In this century (and the previous century) we modelled one-to-one communications in the telephone, which I assume we are all familiar with. We have one-to-many communication—boy, do we have an awful lot of that—broadcasting, publishing, journalism, etc. […] Nowadays, because of the plethora of one-to-many communication we have, if a plane crashes in India we may get terribly anxious about it, but our anxiety doesn’t have any impact. We’re not very well able to distinguish between a terrible emergency that’s happened to somebody a world away and something that’s happened to someone round the corner. […] We’ve all become twisted and disconnected and it’s not surprising that we feel very stressed and alienated in the world because the world impacts on us but we don’t impact the world. Then there’s many-to-one; we have that, but not very well yet, and there’s not much of it about. Essentially, our democratic systems are a model of that, and though they’re not very good, they will improve dramatically. But the fourth, the many-to-many, we didn’t have at all before the coming of the Internet, which, of course, runs on fiberoptics. It’s communication between us that forms the fourth age of sand. […] bringing to us a whole new way of communicating. – Douglas Adams. Extemporaneous speech given at Digital Biota 2, Cambridge, September 1998. From The Salmon of Doubt, posthumous collection, 2002.

Alvin Toffler stelt dat we in een soort “derde golf” van technologisch-culturele ontwikkeling zitten. De ontwikkeling naar een informatiesamenleving gaat gepaard met andere manieren van productie, politiek, oorlog, etc.

Andere verklaringen van grote denkers

De wereld veranderd altijd, maar de huidige verandering gaat wel heel snel. Wat honderden jaren normaal was, is dat ineens niet meer. Veel grote denkers hebben zich erover geboren. Ik licht er een paar uit.

Volgens Friedrich Nietzsche hebben we God gedood en moeten we nu zelf naar betekenis zoeken, of beter gezegd, betekenis maken, onszelf perfectioneren, en vooral geen slachtoffer worden van een slavenmoraliteit die toegeeft aan middelmatigheid of aan het gedrag van de kudde. Hij voorspelde met succes een aantal ontwikkelingen en is misschien wel de belangrijkste filosoof voor de moderne tijd.

Julius Evola zag ’t niet zo zitten en vond het maar een slechte tijd voor iemand die werkelijk een innerlijke aristocratie had. Trotse, authentieke mensen en volken moeten zich vooral zichzelf blijven, zich misschien wel wat terugtrekken in hun schulp, en moeten zich richten op het overleven van de Kali Yuga (de eeuwen van Kali, van noodzakelijke vernietiging). De laatste tijd wint het werk van Evola weer aan invloed, o.a. omdat Bannon naar hem verwees.

De Joodse filosofe Hannah Arendt, die ooit een relatie had met de nazi-topfilosoof Martin Heidegger, beschreef in The Human Condition de opkomst van het sociale domein, dat ten koste zou gaan van zowel het private domein als het politieke domein. Een cultuur met een morele dwang tot arbeiden en tot consumeren was volgens haar een te verwachten ontwikkeling.

Carl Jung geloofde dat we psychisch niet gezond konden blijven, individueel niet en collectief niet, zonder een ontwikkeling en activatie van archetypen, een soort aangeboren oerbeelden of blauwdrukken, waarvan de hoogste misschien wel het God-archetype was. Dat staat los van een al dan niet echt bestaan van God. Hij geloofde dat de mensheid de komende paar honderd jaar nog grote stappen zou zetten in het ontwikkelen van het menselijk bewustzijn. Carl Jung kent een heel diverse schare bewonderaars, waaronder kunstenaars, psychiaters, theologen, occultisten, psychologen, politici, en bekend uit actuele discussies: Camille Paglia en Jordan Peterson.

Oswald Spengler schreef het monumentale werk Der Untergang des Abendlandes, vertaald in het Engels als The Decline of the West. In Europa wordt het niet veel meer aangehaald, maar in de VS heeft het toonaangevende blad Foreign Affairs een themanummer aan het onderwerp besteed. Hij zag elke Hoge Cultuur als een soort organisme, als een bloem die opkomt, bloeit, en weer ondergaat. Hij voorspelde al in 1911 de ellende die zou komen.

Er zijn ook mensen die religieuze of esoterische verklaringen zoeken voor de grote veranderingen van deze tijd. Sommige christenen en veel newagers denken dat de overgang van de astrologische tijd van Vissen naar Waterman gepaard moet gaan met een nieuwe tijdsgeest.

Demografische ontwikkelingen en diversiteit

Autochtone Europeanen hebben zo’n laag geboortecijfer dat er bevolkingskrimp is. Dat er toch bevolkingsgroei is, met bijbehorende huisvestings- en infrastructurele problemen, is te wijten aan immigratie. In Nederland komt er jaarlijks ongeveer een Leeuwarden bij door instroom.

Immigranten komen vaak uit andere culturen en e.e.a. wordt het toneel van een Clash of Civilizations (Huntington). In de moderne diverse multi-etnische en multiculturele samenlevingen dreigt het sociale kapitaal verloren te gaan door een toenemend onderling wantrouwen, niet alleen tussen groepen, maar ook binnen groepen (Putnam). Dat kan op termijn ook economische consequenties hebben, omdat elke overeenkomst en transactie in de kern gebaseerd is op vertrouwen (Arrow).

In zo’n sfeer van onderlinge spanningen, gevoed door een hoge mate van diversiteit, is het niet vreemd dat er sneller gevoeligheden ontstaan en dat politici daar mee aan de haal gaan. Om de bevolking te controleren zal een uitgebreid apparaat aan juridische, culturele en andere methoden nodig zijn en moeten groepen die een te sterke autonomie laten zien afgestraft worden. Een soort Orwelliaans 1984 dus.

Voor veel sociale regelingen zal dit het einde zijn. Sociale regelingen steunen op een “wij”, op een nationale identiteit, op gedeelde opvattingen over werk, inkomen, huisvesting, gezondheidszorg en dergelijke. Dat gezamenlijke wordt vervangen door diversiteit.

Ondertussen wordt Europa steeds minder relevant door de snelle opkomst van landen als China en ook wel India. De bevolkingsaantallen van die landen zijn enorm en groeiende, terwijl ook met name China heel hard werkt aan het verbeteren van hun scholing en technische mogelijkheden zoals drones. Een interessant boek over die landen is geschreven door Robert Kaplan: Monsoon.

Ook Afrika zal waarschijnlijk nog een flinke bevolkingsexplosie meemaken. Als Europa de grenzen niet kan handhaven, of als individuele staten dat niet kunnen, dan verliezen ze hun bestaansrecht. Een staat is een grondgebied met een (legale) regering die het geweldsmonopolie heeft en dat grondgebied kan bewaken tegen de buitenwereld. De moderne Europese staten zijn dat vermogen verloren, uitgezonderd dan Hongarije en sommige andere Oost-Europese landen.

Stoute kinderen

Maar ho ’s even… we hebben het nu over allemaal moeilijke dingen, maar dit ging toch over Zwarte Piet, over Friezen, over stilstaan op een snelweg, over een feestje? Waar komt dat Sinterklaas nu eigenlijk vandaan? We hadden het al wel over Woedan en raven en archetypen, maar da’s zo ver weg…

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Ene “Lieftinck fan” schreef op 4 juli 2014 op de Dagelijkse Standaard als reactie op Van der Laan ‘overweegt’ beroep tegen Zwarte Piet-uitspraak:

Als je terug gaat naar de wortels van het sinterklaasfeest, kom je terecht bij het offerfeest van de Germanen. De God Wodan voer door de hemel met zijn zespotige ros, en had hulp van knechten en Nochi, de God van de nacht. Zeg maar de hoofdpiet.

Piet was van origine dus geen Afrikaanse slaaf.

Overigens, de knechten luisterde naar de verhalen van de mensen via de schoorsteen en keurde de offers, vaak een wortel in een schoen.

Er is inderdaad sprake geweest van kruisbestuiving.

De oorbellen zijn bedacht door Schenkman, die met zijn boek de stoomboot en de slaven bedacht. De oorbellen duiden namelijk op vrije slaven.

Echter, de stoute kinderen die naar Spanje moeten, is van oudere datum en dateert inderdaad uit de tijd dat blanke kinderen in door Ottomanen onderworpen christelijke landen gedeporteerd moesten worden. Devcisme of bloedbelasting, wat mag volgens de Islam.

De dhimmy staten (ook nu gaan we die kant op) mochten zelf weten welke kinderen gedeporteerd mochten worden. Dat waren veelal de kinderen met opvoedingsproblemen. De bisschop, ook een dhimmy, hielp de Turken door in zijn parochies te vragen of er nog stoute kinderen zijn.

De schoen bij de open haard is de wortel van het echte sinterklaasfeest.

In het feest zit dus verwerkt

  • De zwarte slavernij
  • De witte slavernij
  • De Germaanse mythologie

Herstel, de islamitische bloedbelasting heet devsirme, en behelsde dus de deportatie van kinderen die vrijwillig werden afgestaan door de onderworpen christelijke landen. Met hulp van de man met de baard die de stoute kinderen meenam.

Lieftinck fan, 2014-07-04 op DDS

Nu weten we nog steeds niet wie dan de stoute kinderen zijn. Het Openbaar Ministerie geeft ons het antwoord: dat zijn de Blokkeerfriezen. En de stoutste van hen is natuurlijk Jenny Douwes. Klik op het linkje voor een goed interview in, nota bene, de Deugkrant Volkskrant.

Toxische masculiniteit volgens Jenny Douwes

Brave kinderen

De vaak Randstedelijke deugmensen willen vooral brave kinderen zijn. En die domme Friezen moeten gewoon meedoen, anders gaan ze de zak in, en daarvoor hebben we de grootste Zwarte Piet van allemaal, het Openbaar Ministerie.

O shit. Daar ga ik weer met het ridiculiseren van mijn linkse medemensen in de steden. Mea culpa maxima. Vooral richting mijn vrienden. Jullie weten dat ik van jullie hou. Jullie weten ook dat ik nooit zal stoppen met dit soort grappen. Het zit nu eenmaal in me. Het ligt niet aan jullie. Nouja, een beetje misschien. Kom eens uit die blanke witte hoog opgeleide politiek correcte deugbubbel! Doe eens even niet die vegan maaltijd en koop een broodje shoarma bij een Turk, of vraag in Den Haag aan een paar Hindoestaanse Surinamers hoe ze over de Berbers denken, en andersom natuurlijk, of maak ’s vrienden in de provincie, of ga ’s echt in gesprek met de mensen die je, echt heel politiek correct deugdelijk beschermend, onder jezelf plaatst.

Maar als ik heel eerlijk moet zijn dan moet ik er wel bij zeggen dat veel stedelingen, veel linkse mensen, en zelfs veel gekleurde medelanders helemaal niet zo extreem zijn, en zelfs vaak van Zwarte Piet houden. Want Sinterklaas, wie kent hem niet?

Even weer terug. Domme Friezen. Of…? Tijdens het lezen van dit stuk zul je wel de indruk hebben gekregen dat ik die Friezen nog niet zo heel dom acht. Het zijn eerder domme Amsterdammers die als herfstblaadjes alle kanten uit dwarrelen. Stoere Friezen, jullie kunnen maar beter “dom” blijven, want dat is het nieuwe intelligent. #

En dan zijn er nog de gekleurde activisten die ook werkelijk een hoop racisme aan den lijve ondervonden hebben. Het volgende is voor jullie. Ik weet niet hoe het is om dat te ondergaan, en ik voel ook geen behoefte om daar grappen over te maken. Ik geloof zeker wel dat het een enorme impact kan hebben om altijd “de ander” te zijn. En toch: denk goed na over de oplossingen. Denk na over wie werkelijk profiteert van jouw activisme. Denk na over de motieven van politici die jou steunen. En als je gewoon je eigen ding wilt doen, gun dat dan ook anderen, zoals die lui in Dokkum, een plaats waarvan je waarschijnlijk niet eens wist waar het lag voordat je er in een bus naartoe ging om er te demonstreren. Kies niet voor het verhaal van slachtofferschap, want dan maak je jezelf tot een slachtoffer, misschien wel ten onrechte. Accepteer dat je als “andere” altijd ook iets anders zult blijven en ga daar op een gezonde manier mee om. En doe leuk mee met onze feestjes.

Verantwoording

Aan het begin kondigde ik het al aan: dit is geen wetenschappelijk artikel. Ik heb hier en daar wel wat bronnen gegeven, maar dat heb ik niet gedaan om mijn punten te bewijzen. Die bronnen staan er alleen voor mensen die graag wat meer willen lezen over de onderwerpen die ik aansnijd.

Hoewel de achtergrond van de auteur er eigenlijk niet toe dient te doen – het gaat om de boodschap, niet om de boodschapper – verdient de lezer op z’n minst een minimale openheid. De auteur is opgeleid tot politicoloog (Leiden, MA) en tot medisch informaticus (UvA/AMC, Msc). Hij heeft Veluwse wortels. Als hij iets wil verdienen doet hij dat meestal met computers. Verder heeft ie verschillende hobby’s en een brede interesse. Hij is lid van de VVD en de FvD maar is binnen die clubs niet politiek actief. Hij valt op blondines en heeft dan ook een knappe, zelfstandige, Friese vriendin die is opgeleid tot arts.

Ik heb vooral groepen en organisaties op de korrel genomen. Met het bekritiseren van personen ben ik in een stuk als dit graag wat terughoudend omdat individuen, in tegenstelling tot groepen en organisaties, meer “echt” zijn. Het ging me vooral om de grote ontwikkelingen, zodat iedereen het in een wat breder perspectief kan plaatsen.

En ah, ja, ik heb dus ook veel behoorlijk linkse vrienden die in steden wonen. Die vinden dit stukje misschien wel helemaal niks, en dat is leuk jammer. Nu zullen ze wel weer racist en seksist en Trump-lover en weet ik wat tegen me roepen en dan voelen ze zich meteen weer goed en gaan ze gloeien van het deugen. Dus dat zal wel goed gaan.

Als je mijn tekst echt compleet kut vond, nou, jammer dan. Toch bedankt voor het lezen. Met je eventuele kritiek ga ik waarschijnlijk niets doen. Er zijn al zo heel erg veel discussies, ook en vooral online, en die volgen vaak dezelfde patronen. Soms doe ik daar graag aan mee, maar het is voor niemand een verplichting. Ga ook eens een stevige natuurwandeling maken, schaken, vrijen, feesten, of een goed boek lezen. Ik heb je al wat suggesties gegeven. Met een beetje geluk zinkt het een beetje in en hoef je niet impulsief-compulsief te ageren tegen al die verschrikkelijke dingen die ik beweerd heb. Wie weet vind je zelfs wel nieuwe manieren om naar moderne problemen te kijken, voorbij je eigen schaduwen en afkeren.

Tot slot: ik hoop dat de lezers iets meer vat krijgen op alle politieke, culturele en technologische veranderingen in de wereld, zodat het gemakkelijker wordt om jezelf staande te houden temidden van die veranderingen.

~ Evert, 9 november 2018

raafje

Bijlagen


Toegevoegd op 2018-11-12

Politieke rechtspraak

Voor veel Nederlanders ontstond de indruk dat er een politiek proces gevoerd werd. Na de uitspraak van 9 november 2018 werd diezelfde vrijdag nog in de middag of avond een doneeractie gestart die drie dagen later, op maandag, al ca. 175.000 euro opleverde.

Het idee van een politiek gemotiveerd proces werd gevoed door, onder andere:

Lootsma-Oude Nijeweme

Mevr. Jolanda G.W. Lootsma-Oude Nijeweme diende als voorzitter van de rechtbank tijdens het proces tegen de #Blokkeerfriezen. Het in Londen gevestigde Law Litigation Services heeft een document geplaatst op Scribd van het Britse House of Commons betreffende een Investigation into the Dutch Justice System and the Maladministration of Justice and Judicial Corruption in respect of Citizens of the United Kingdom waarin deze mevrouw J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme het onderwerp van onderzoek is. Hieronder een screenshot.

Opvallend aan haar CV is haar rol als penningmeester voor de Stichting humanitaire hulp Eritrea gedurende tien jaren. Dit soort stichtingen worden vaak geassocieerd met cultureel-linkse politieke organisaties. De stichting wordt genoemd in de studie “Niets is wat het lijkt: Eritrese organisaties en integratie” van de DSP-groep van Universiteit Tilburg (2016) in opdracht van de minister van SZW. In het rapport komt beeld naar voren van een Eritrese gemeenschap in Nederland die geplaagd wordt door verdeeldheid, corruptie en ondoorzichtige belangenverstrengelingen.

Lootsma-Oude_Nijeweme

Toegevoegd op 2018-11-14

Hackers vs. SJWs

Een paar aardige citaten over SJW gedrag, afkomstig uit de open source gemeenschap op <Phoronix.com> en hier toegevoegd als extra bijlage.

Appeal to authority (infantilization)

I am tired of the constant aggressions from left-wing behaviour police. They simply cannot stand the idea of people sorting out their own problems. At least enforced appeal-to-authority has been kicked down the road for now with the removal of the board’s adjudicating powers. Appealing to some board instead of handling your own conflicts is just more evidence of the infantilization of our culture (especially towards “oppressed groups” – they’re treated like children who cannot do any wrong by the modern left). – Lanz (2018)

Victimization Olympics

These call outs of identity groups in these toxic SJW CoCs is meant to establish the Progressive Stack in the project. The Progressive Stack places individuals into one or more groups that are ranked by how ‘oppressed’ they are. This is fundamental way that SJWs use CoCs as ideological weapons.

At one end of the Progressive Stack you have White Conservative Males – the oppressors.
At the other end of the Progressive Stack you have Black Trans Disabled Women – the oppressed.

CoC violations are only enforced on the ‘oppressor’ classes while oppressed group members are given free rein to engage in toxic and abusive behavior. ‘Rules for Thee. Not for Me.’

[…]

They don’t care about the damage to the project. The project is nothing more than a host to be sucked dry for as long as possible. When it dies they will move on to something else – it doesn’t matter gaming, movies, board gaming, open source – they are all host organizations with masses of Virtue Signaling White Knights who desperately want everyone to know how ‘welcoming’ and ‘progressive’ they are […]

The only thing funny about these sickening attacks is these pathetic White Knights think they are immune from these attacks and that if they Virtue Signal the loudest that they are safe. Oh, how they howl in shock when the SJW mobs come for them…

[…]

BeardedGNUFreak (2018)


Toegevoegd op 2018-12-29

Meer artikelen

Vandaag heb ik wat kleine taalfoutjes gecorrigeerd. Van de gelegenheid maak ik gebruik om een paar linkjes toe te voegen naar artikelen op mijn weblog, voor hen die meer van mij willen lezen n.a.v. de onderwerpen die ik in dit artikel aangesneden heb.

Politiek extremisme

Multiculturalisme en immigratie

Stad versus platteland

Levensbeschouwelijk

Dieptepsychologie

Germaanse oudheid


PDF en ePub

Dit document is ook te krijgen als PDF en als ePub.

N.B.: De actuele oorspronkelijke versie van dit document staat stond op: http://www.dommefriezen.nl/

Gebruikte software

Ik schreef dit document in Markdown met medit op een Arch Linux computer in een Xfce omgeving. Gebruikte tools zijn o.a. Pandoc, GPP en GitHub Pandoc HTML5 Template. De webserver draait onder Scientific Linux.

Broncode

De bronbestanden zijn te downloaden als zip.

Licentie

De licentie betreft alleen de tekst van dit artikel. Afbeeldingen en code kunnen een eigen (open) licentie hebben.

© Evert Mouw (2018)
(CC BY-ND 4.0) (Creative Commons Attribution-NoDerivs)

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal

Je bent vrij om het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, onder de volgende voorwaarden:

Creative Commons BY ND

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.