Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Ontsluiering van stikstofuitstoot door de luchtvaart middels extrapolatie

[Dit is een gecorrigeerde versie, echter zonder echt andere resultaten.]

Hoeveel stikstof stoten vliegtuigen nu eigenlijk uit? Boven de 914 meter wordt ’t niet meegenomen. De neerslag (depositie) zou verwaarloosbaar zijn. In deze studie probeer ik te schatten hoeveel uitstoot er nu echt is, ook boven de 914 meter. Daarna bereken ik met het OPS rekenmodel van het RIVM hoeveel depositie dat zou opleveren op een punt op de Veluwe. Het grootste boerenprotest ooit was in Stroe, op een paar kilometer afstand van het punt waar ik de depositie voor berekend heb.

Ik doe een extrapolatie (toch een soort gok) op basis van onvolledige gegevens. Daarbij ben ik terughoudend geweest, dus waarschijnlijk onderschat ik nog de uitstoot van de luchtvaart.

Hieronder een samenvatting, en mijn verslag kun je als PDF downloaden: stikvlieg.pdf

Als je alle werkbestanden ook wilt hebben, inclusief datasets en code, scroll dan even naar onderen.

Abstract

INLEIDING De uitstoot van NOx door vliegverkeer boven 914 meter wordt niet meegenomen in de stikstofberekeningen. De gegevens over de uitstoot door de luchtvaart zijn beperkt. Door de uitstoot scherper in beeld te brengen ontstaat een betere indruk van de depositie veroorzaakt door vliegtuigen.

METHODE De emissie brondata voor het OPS zijn geëxtrapoleerd naar de uitstoot op grotere hoogtes met behulp van een eenvoudig model over het energieverbruik van een lijnvliegtuig in verschillende stadia en hoogtes tijdens de vlucht. Ook is de spreiding van die extra uitstoot in beeld gebracht met behulp van een dataset met vluchtroutes.

RESULTATEN Waar in de RIVM brongegevens sprake is van een totale emissie van 87 g/s (2744 ton/jaar), met emissies tot slechts 875 meter geregistreerd, wordt bij een terughoudende extrapolatie t/m 7,5 km hoogte een emissie van 236 g/s (7441 ton/jaar) gevonden voor luchtvaart van en naar Schiphol. De extra depositie die daardoor ontstaat op een Veluws heideveld is echter slechts 1,83 mol/ha/jaar omdat in de hogere luchtlagen de meeste stikstof verwaait. Hierover bestaan nog wel verschillen van inzicht die aanleiding geven tot toekomstig onderzoek.

CONCLUSIE Uit een terughoudende extrapolatie blijkt dat er fors meer uitstoot gegenereerd wordt door de luchtvaart dan welke in de emissie brondata door het RIVM gebruikt wordt. Dat leidt volgens de bestaande methodiek echter niet tot heel veel meer depositie op een Veluws heideveld.

Downloads:

Lekker bezig.

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.