Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 6 min

Uitbehandeld voor kanker

Kanker vanaf zomer 2023

Ik heb uitgezaaide darmkanker heb en de tumoren ook in de lever zitten. Sinds eind zomer 2023 word ik palliatief behandeld op het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) ziekhuis in Amsterdam. Ze spraken uit dat ik nog 1 tot 5 jaar te leven zou hebben.

Dit kwam net op het moment dat ik en Mireille, mijn vrouw (tevens waarnemend huisarts), na jaren van (woon)problemen eindelijk wat rust en stabiliteit konden gaan opbouwen en bij elkaar konden gaan wonen. We dachten al aan het stichten van een gezin.

Kanker en aanvullende zorg

Voor complementaire zorg heb ik aangeklopt bij een wat oudere AVIG-arts op de Zuid-Veluwe, die eerder in zijn leven 15 jaar huisarts was. Via heb kreeg ik diverse voedingsadviezen en als arts was hij ook betrokken bij de uitvoering van dendritische celtherapie, wat echter via Immucura verloopt, een bedrijf waar ik nu goede ervaringen mee opgedaan heb

Ca. twee maanden terug ontving ik de dendritische celtherapie injectie. Zo’n behandeling heeft geen bijwerkingen, maar wordt niet vergoed en is nogal prijzig. Onlangs is het Erasmus ermee begonnen als een soort nazorg en er draaien diverse proefprogramma’s. Dendritische celtherapie heeft geen bijwerkingen en is eigenlijk altijd een goede aanvulling.

RGCC test

De AVIG-arts adviseerde mij een RGCC test af te laten nemen om te zien welke chemo’s en stoffen effectief zouden zijn tegen mijn kanker. Dat kost ca. 2000 euro en wordt niet vergoed. Uit de conclusies van de RGCC restresultaten:

The specific tumor appears to have resisting populations because of the MDR1 overexpression that can be reversed by the use of inhibitors of ABCG2 pumps.

Dat zou kunnen verklaren waarom de chemo’s zo slecht werken bij mij. De AVIG-arts drukte me ca. een week geleden (1 feb.) op het hart hiernaar te vragen.

Gespreksverslag oncoloog 9 feb. 2024

Op 9 feb. 2024 besprak ik dit met de oncoloog op het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) ziekhuis in Amsterdam. Het AvL is tevens het Nationaal Kanker Instituut (NKI) en draagt uit voorop te lopen met moderne behandelingen en onderzoek.

Conclusies

Hoe nog verder

Resteert mij niet veel anders dan me te richten op God, toch nog kijken hoe ik mezelf nog even gezond kan houden om van de lente te genieten, en mijn jonge vrouw zo goed mogelijk achter te laten. Echt lekker gaat het niet momenteel; ik lig veel op bed met verhoging en heb nauwelijks energie. Op berichten op (social) media, mail, kaarten etc. ga ik waarschijnlijk niet meer reageren.

Eigenlijk moet er hier in huis, waar we halverwege de werkzaamheden zaten, ook nog van alles gebeuren. Bijvoorbeeld de CV moet eigenlijk vervangen worden. Voor veel afspraken met mensen die me nog even willen zien heb ik geen gelegenheid meer. Misschien rond ik nog een paar dingen af, misschien ook niet.

Wel ga ik kijken of er toch nog niet andere opties zijn. Die zijn soms nogal prijzig, maar kunnen de kwaliteit van leven nog tijdelijk wat verbeteren. Bijv. hyperthermie-therapie of UCB CIK. Onze inkomens zijn weggevallen. Mocht je in ’t verleden veel van mijn blogposts en/of stukken gelezen hebben, waar ik nooit iets voor vroeg of ontving, dan kun je misschien een kleine bijdrage overwegen. Zie de doneer-pagina.

Alle mensen op social media, die ik niet persoonlijk kende maar met wie ik soms leuke interacties had, wens ik alle goeds. We leven al lang naar mijn gevoelen in een soort kali yuga en ik heb me ingezet voor zowel realisme als voor een diepere geestelijke betekenis.

— Evert —


PDF-versie: uitbehandeld.pdf