Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 9 min

Open brief stikstofdossier aan Johan Remkes (gespreksleider)

Naar aanleiding van de uitnodiging van Johan Remkes om tot overleg te komen over het stikstofdossier heb ik een open brief geschreven waarin ik uitgebreid inga op zowel de context als de soms technische aspecten van het stikstofdossier en de huidige maatschappelijke onrust die daarbij gepaard gaat.

Je kunt mijn brief hier downloaden: aan_gespreksleider_stikstofdossier_remkes.pdf

Uiteraard mag de brief vrij verspreid worden. De brief heb ik op 30 juli 2022 conform de contactgegevens in de uitnodiging naar het secretariaat van Johan Remkes gestuurd.

Als je aanvullingen of kritiek hebt op mijn brief, dan kun je die hieronder bij de reacties kwijt. Als je een agrarisch belang hebt, dan wil ik je echter vragen om je inhoudelijke commentaren tevens te sturen naar het secretariaat van Johan Remkes, zodat ze meegenomen kunnen worden op de juiste plek.

Correcties

Aanvullingen

Deze informatie haalde het niet voor de open brief omdat ik het te laat zag of omdat de toch al lange brief anders echt te lang zou worden. Ik zet het hieronder als ik denk dat het wel echt de moeite waard is.

Inhoudelijke aanvullingen door André Meekes

Zie zijn opmerkingen onderaan bij de reacties.

Zogenaamde “natuurschade”

De heide en open gebieden op de Veluwe verdwenen toen er minder mensen waren (5e eeuw). De natuur kwam weer terug. Moderne ecologen noemen dat nu “natuurschade”.

Veluwe, 5e eeuw

Bron: Landschapsbiografie van de Veluwe, door Jan Neefjes (2018) voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

Stikstof voor dummy’s; college van Kees de Lange

Deze fysicus weet in eenvoudige bewoordingen de chemie van het stikstofverhaal uit te leggen, zin van onzin te scheiden, en toe te lichten waarom we in Nederland zulke strenge stikstofnormen hebben. Je moet er wel even voor gaan zitten 😉

The Trueman Show #83 Kees de Lange

🔗 https://youtu.be/SNBGHhLvSIw

Volg Kees de Lange ook op Twitter: @Infocadl2015

De perifere proteststem vs. de Randstad

Caspar van den Berg deed onderzoek naar regionaal maatschappelijk onbehagen en de perifere proteststem. Zie zijn twitterdraadje.

Reacties

✉ Gerrit de Zwaan op 2022-07-30

Mooie brief Evert.
Ben bang dat de man het niet allemaal wil begrijpen.
Je zou hem nog kunnen vragen wat hij zelf doet aan natuurverbetering c.q. nalaten van vervuilende activiteiten zoals naar Thailand vliegen b.v. doet en of laat.

✉ Berry van den Berg op 2022-07-31

Bedankt voor deze brief. Met veel interesse gelezen en wijzer geworden

✉ Frits Haar op 2022-07-31

Prachtige brief, heb hem ondanks de lengte met veel interesse gelezen, je hebt het toch voor elkaar gekregen om een enorm breed onderwerp in één brief te krijgen en de verschillende aspecten te belichten met voorbeelden en een schat aan informatie to back it up.

Ik hoop van harte dat deze brief gehoord wordt. Hoewel kritiek al snel aan de kant geschoven wordt kan het nog wel eens zijn dat deze brief een breder ontvangst krijgt dan alleen Remkes en de boeren organisaties. Ik zal hem zeker ook delen in mijn kringen.

Hartelijke groet

✉ Kris Flores op 2022-07-31

Hey Evert, diepgaand stuk weer 😉

Ik heb het helemaal gelezen op deze druilerige zondag. Geïnteresseerd, nieuwsgierig en vooral een warm hart toedragend aan jouw inzet zaken helder te verwoorden. Herkenbaar ook al de vervagingen van feiten die tegenwoordig toegepast worden om toch maar vooral af te leiden van waar het om gaat.

Wat ik me steeds meer afvraag, hoe groot is nou werkelijk de groep is die zich stil houdt. Die zich niet uitlaat over wat er allemaal gebeurd. En dit afgezet tegenover de groep die werkelijk gelooft in de steeds grotesker wordende leugens die worden uitgebraakt door politiek en media? Hoeveel mensen zijn er werkelijk naïef, en hoeveel gewoon rondom dom? Of is het puur luiheid, en onverschilligheid, “mijn tijd zal het wel duren” of zo? 1+1=3 en gewoon aannemen omdat het teveel moeite kost eens een keer een wiskunde boek te pakken.

Als ondernemer en overtuigd kapitalist en verkoper heb ik in mijn leven heel veel salestrainingen bijgewoond en wat me altijd bijgebleven is van al die trainingen is, dat wanneer je het zelf niet weet, je vooral overtuigend moet klinken zodat je tegenover, gelooft wat je zegt. De meeste mensen zijn onbekwaam waar het de kennis betreft die jij op dat moment bezit, “Weet wat je zegt, maar zeg niet wat je weet”. Eenoog is koning in het land der blinden etc. etc. Dit heeft me kort gezegd altijd gestoord , maar vooral gemotiveerd om eerlijk te zijn en aan te geven dat ik het niet weet. Om dan verder te gaan studeren om erop terug te kunnen komen met een juist en weloverwogen antwoord. Eerlijk duurt het langst zeg maar.

Even terugkomend op kapitalisme, om het uit de negatieve sfeer te halen die het woord tegenwoordig heeft gekregen. Kapitalisme is voor mij een meerwaarde toevoegen aan een product en voor die moeite betaald krijgen. Dit kan zijn dat een bakker het meel van een molenaar koopt en hier een brood van bakt en daar dan meer geld voor vraagt dan de oorspronkelijke grondstof waard is. Kapitalisme is ook vrije markt, anders dan corporatisme of communisme zal de bakker die slecht danwel vies brood maakt het niet redden om zijn brood verkocht te krijgen wanneer een concurrerende bakker het beter doet. Meer betrokken op mijn vakgebied, het verkopen van kennis waar ik voor heb moeten studeren. Geen grijpbaar product dus maar wel een toegevoegde waarde voor diegene die deze kennis niet bezit en er een meerwaarde in herkend. Oostenrijkse school.

Het is, helaas denk ik, werkelijk zo, zoals jij het min of meer ook beschrijft dat zelfs die (oude) werkelijkheid die ik hiervoor beschrijf, niet eens meer van toepassing is. Onwetendheid en vooral overtuiging winnen het van diepgaande kennis en reële ervaring. Veel ook te wijten aan de verlinksing in het onderwijs. Ik heb altijd getracht de mensen die mij “inhuurden” of om hulp vroegen bij hun probleem eerlijk te helpen, en dus ook een negatief advies voor iets te geven, wetende dat ik dan zelf niets zou verdienen. Dit is tegenwoordig niet meer van toepassing, de enige doelen die er schijnen te zijn, zijn eigenbelang en belangen van de bubble waar je bij wil horen.

Het nieuwe antikapitalisme dat op politiek rechts te herkennen is lijkt nog extremer dan dat op politiek links. Links of rechts om de kerk, men treft elkaar in het donker achter de kerk. Kennis doet er niet meer toe, de burger laat zich verblinden door de angst dat men buiten spel komt te staan in deze maatschappij. Ik begrijp het wel, niemand wil buiten spel staan. Maar alleen al daarom zou iedereen een boerenzakdoek moeten tonen/dragen. Om te laten zien, wij zijn met meer en we pikken het niet meer! Ik geloof al lang niet meer in politieke oplossingen, ondanks initiatieven zoals die van de FvD die eigen scholen gaat opzetten. Interessant, maar dat duurt te lang, die mars achteruit door de instituties zeg maar.

We leven in tijden met wonderlijke tegenstellingen. De techniek en wetenschap kan nagenoeg alles oplossen wat in de eeuwen ervoor nooit mogelijk leek, maar men streeft naar totale dissonantie, desoriëntatie en verdwazing onder het volk. Een groter doel (zonder op het glijdend vlak te begeven van onderbuikgevoelens en theoriën). De staat is het enig ware geloof wat men nog voortbrengt. Men zal niets bezitten en gelukkig zijn en meer van die onzin. Veel wetenschappers met pragmatische en realistische voorstelling van de wereld moeten zich meer uiten, verenigen en niet meewerken aan dit verval is mijn idee.

Aan de andere kant denk ik dat het (totale) verval nodig is om in te zien dat het niet verder kan gaan zoals het nu gaat. Links is aan de macht, ondanks haar minderheid. Je weet ik woon in Duitsland waar het op dit moment nog veel zwartgalliger lijkt te worden door de macht van links en de complete generatie die de nattie Gegen die Wand fahren wird. De angst voor black-outs door falend beleid houdt het hele land in de greep.

Ik kan zo nog uren doorschrijven maar zoek nog steeds naar oplossingen voor deze tijd. Het lijkt allemaal alleen maar donkerder te worden. (Te)Lang verhaal kort, wat nu? Ik wil graag in positief perspectief denken. Of is het ieder voor zich en God voor ons allen? Welke initiatieven/alternatieven zijn er nog om dit tij te keren?

Een dikke groet van over de grens.

Kris

✉ Kris Flores op 2022-07-31

Misschien is hierin hoop en antwoord op mijn vraag te vinden, ik wil het graag delen, maar je mag het ook verwijderen. Het thema is een andere maar ik denk dat het toch ook weer erg veel raakvlak heeft.

https://www.misesde.org/2022/07/der-weg-zum-sieg-von-llewellyn-h-rockwell-jr/

✉ arie baljeu op 2022-08-01

Praten (vroeger noemde men dat discuseren) is niet meer mogelijk met dit kabinet en haar aanhangers. Een “heen” wijzen (verlaetinge?) is wellicht de beste oplossing. en dan de aanbevelings punten genoemd in uw uitzonderlijk correcte en gedegen brief te gebruiken zodat een en ander terug op de rails gezet kan worden. Maar wie o wie kan deze kar, op vierkante wielen, uit het Haagse moeras trekken? Met U als deskundig adviseur wellicht ?

✉ André Meekes op 2022-08-02

De volgende aanvullingen zijn misschien zinvol:

  1. De emissie problematiek lijkt inderdaad eerder een Ruimtelijke Ordening probleem. Dit is “simpel” op te lossen door de nationale luchthaven in de Noordzee te positioneren, gecombineerd met een circulaire stad voor 1 miljoen inwoners, de infrastructuur, NL datacentra ondergronds in de kelderverdiepingen. Combineer wonen / werken / vliegen / recreëren binnen dit kunstmatige eiland. Leg tubeverbindingen aan met de UK, B en NL. Door het wegvallen van de vliegroutes kan veel hoger gebouwd worden in de Randstad waar ook de steden een transitie moeten ondergaan. Realiseer een “gratis” automatisch o.v. systeem. Ontwikkel Schiphol en Lelystad tot groene stadsdelen.
  2. Fixeer het grondgebruik per sector. Na fixatiedatum kan/mag de hoeveelheid m2 in gebruik voor de bebouwde omgeving, de infra, de agrarische sector, de natuur niet vergroot of verkleind worden. Hierdoor wordt het “landje pik” vermeden.
  3. Neem de waterkwaliteit mee in de discussie, dit omdat de grenswaarden binnen de KRW te scherp zijn ingesteld t.o.v. de buurlanden. Daarnaast is de berekeningsmethode gewijzigd waardoor het water nog schoner moet zijn om aan de eisen te kunnen voldoen. NB NL kan nooit voldoen omdat er nu “vervuild” water NL binnen stroomt, doordat de grenswaarden in de aanpalende landen substantieel hoger zijn ingesteld.
  4. Kijk naar de bemesting van het land, probeer de gesloten kringloop zo goed mogelijk te benaderen door precisie bemesting als maatstaf in te stellen. Hierdoor wordt vermeden dat er teveel dierlijke mest moet worden afgevoerd EN extra kunstmest nodig is om aan de behoefte te kunnen voorzien. Landbouw is maatwerk.

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.