Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 4 min

Onze economie dit jaar: slecht, slechter, slechtst?

We zitten al een poos in een recessie. Het begon in 2007 met gerommel op de Amerikaanse hypotheekmarkt. Ook Nederlandse hypotheken bleken ongezond. In 2008 kwam de recessie ook in Nederland. Op 27 september 2008 kwam de Elsevier met een uitgave over de kredietcrisis, onder de kop Is 700 miljard wel genoeg? (Comic Book Archive).

Valse verwachtingen tussen de oren

Veel mensen, waaronder kennissen van mij, vonden een paar jaar geleden nog dat het allemaal fantastisch ging in Nederland. Zolang ze geld voor leuke dingen hebben zijn macro-cijfers slechts vermoeiende, liever te negeren getallen, en de meeste mensen horen nu eenmaal liever goed nieuws dan slecht nieuws.

Emotionele spiralen.

Bron: Ask and It Is Given

Dat wordt nog ’s verder gevoed door de luchthoofd “filosofie” van het positieve denken. Natuurlijk klinkt het heel goed en fijn om positief, gepassioneerd, etc. etc. te zijn. Maar de evolutie heeft ons ook negatieve gevoelens gegeven, en wel omdat ze een functie hebben. Een rationeel mens laat zich natuurlijk niet al teveel leiden door gevoelens, en laat zich al helemaal niet verblinden door hetzij negatieve, hetzij positieve emoties.

Inmiddels is nu wel bijna iedereen doordrongen van de ernst van de situatie, maar dat is rijkelijk aan de late kant. Veel maatregelen, indien tijdig genomen, zouden meer effect hebben gesorteerd. Veel noodzakelijke maatregelen zoals snijden in subsidies, ontwikkelingshulp, bestaande hoge salarissen en beschermconstructies voor babyboomers, etc. worden nog steeds niet genomen.

Om eerlijk te zijn had ik zelf ook niet verwacht dat de recessie nog zo lang zou voortwoekeren. Na een jaar of vijf is de lucht vaak wel geklaard. We zien nu ook dat de Amerikaanse economie op veel punten weer herstel toont. Maar het grote zieke kind dat maar niet herstellen wil, dat is Europa. En daar zitten we, ook mede dankzij de monetaire unie (euro) die ons volgens velen zoveel welvaart bracht, zou brengen, en nog steeds brengt, tot onze nek in. Zelfs als we hier in Nederland weten te herstellen dan worden we weer naar beneden getrokken door het Europese gemiddelde.

Slecht nieuws, zomaar van de afgelopen dagen

Zomaar wat nieuws van de afgelopen paar dagen op nu.nl voor een korte actuele sfeerimpressie…

Vandaag:

Belastingverhoging onvermijdelijk bij bezuinigingen. Belastingverhoging is onvermijdelijk als het kabinet extra moet bezuinigen.

En weer lastenverhogingen in plaats van bezuinigingen. Volgens onze premier moeten we meer uitgeven, meer consumeren om de economie op gang te jagen. Bij meer belastingen zal de werkloosheid nog verder stijgen. Zie ook mijn artikel Hogere BTW is drie keer slecht.

Gisteren:

Werkloosheid eurozone loopt verder op. De werkloosheid in de eurozone is in april gestegen naar 12,2 procent van de beroepsbevolking. Dat maakte Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag bekend.

Economisch beeld blijft slecht. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn de afgelopen tijd niet verbeterd (CBS).

Aantal mensen in bijstand sterk gestegen. Het aantal bijstandontvangers is in de eerste drie maanden van dit jaar sterk gestegen. Eind maart stond de teller op 390.000 mensen, 11.000 bijstandontvangers meer dan in het voorgaande kwartaal (CBS).

Eergisteren:

Nederland steekt miljarden in windmolens. Nederland gaat miljarden investeren in windmolens op zee.

Dit plan voor windmolens is nog niet definitief. De kosten zouden vooral via een hogere gasprijs gedekt moeten worden. In de praktijk dus weer een lastenverhoging met de voorspelbare negatieve gevolgen voor de consumpties en dus de werkgelegenheid. Over de rendabiliteit van windmolens zullen we het maar niet hebben, dit stukje tekst is al deerniswekkend genoeg zoals het is.

Besluit

We hebben geen nationale plannen voor windmolens nodig. We hebben een nationaal plan nodig om uit deze sluipmoordende recessie te komen. Daarbij zullen heel wat heilige huisjes gesloopt moeten worden. Ik noemde er al een paar; en zelfs de staatsschuld, mijn heilige huisje, is voor mij niet meer heilig nu de kosten van de staatsschuld Europees gespreid worden en andere landen hun staatsschuld ook laten oplopen. Als de staatsschuld laag gehouden moet worden via belastingverhogingen, die de economie nog verder onderuit halen, dan is dat het paard achter de wagen spannen. Dan nog liever een duur werkverschaffingsproject om de jeugdwerkeloosheid te verzachten. Nu, de staatsschuld laten oplopen zal weinig politieke weerstand geven, maar wat met ontwikkelingshulp, groene energie, Europese samenwerking, immigratie, subsidies, baan- en salarisconstructies voor babyboomers, openbaar vervoer, et cetera?

De vraag is of het Nederlandse volk mentaal al zover is om de problemen onder ogen te zien en daar vervolgens actie op te nemen. Persoonlijk vrees ik dat we daarvoor eerst nog wat verder moeten zinken.

Politici die nu al aankondigen dat er belastingverhogingen aankomen proberen daarmee om draagvlak te krijgen en begrip te kweken. Ze moeten wel — ze weten ook wel dat het Nederlandse volk nog steeds niet ten volle de omvang van de problematiek beseft. Politici hebben de speelruimte die het volk, de stemmer, hen geeft. Belastingen verhogen is gemakkelijker dan heilige huisjes slopen. En weer herhaal ik mijn twijfel over de vraag of het Nederlandse volk mentaal al zover is…

Afhankelijk van uw situatie is het misschien verstandig maar niet teveel te verwachten van de komende tijd, en vooral de blik gericht te houden op de wat verdere toekomst. Blijft u vooral geestelijk en lichamelijk actief en gezond. Dan wordt het misschien, als de weergoden meewerken, toch nog een mooie zomer.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.