Tag: Midgaard

2019-02-23

De psychische archetypische symbolen die het klimaatdebat beïnvloeden. Over het dieptepsychologische motief van de wereldslang, parallel aan de klimaatproblematiek.

2011-05-09

Hoe de Thor van Marvel (2011) verschilt met de Thor van onze voorvaderen.