Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo

Furor Teutonicus

RSS feed


2024-02-19
Berichten en bespiegelingen
Archief als miniboekje

2024-02-15
Uitbehandeld voor kanker
Het ga jullie goed!

2023-12-10
Schuld en gebrek tussen Jood en Griek
Advent, verlangen naar het Licht

2023-10-02
The DNS situation with Musl and Alpine
It's much better now!

2023-09-10
The Raven of Dispersion leads astray
Considering traumatic memories from a neoplatonic-christian viewpoint.

2023-09-03
De eniggeboren Zoon, neoplatoons bezien
Enkelvoudig in de eeuwigheid, meervoudig in de tijdruimte.

2023-07-22
Augustinus' Belijdenissen breder bekeken
Van universele filosofie naar specifieke religie

2023-07-15
Timothy Leary on the Coming Totalitarianism
Mobility is being limited by increasing centralization

2023-07-05
Waarom de massa zich leent voor het wokisme
Hack het groepsdenken

2023-06-29
Het stikstofgesprek in de Tekos
Vraaggesprek met Evert Mouw

2023-06-27
The Journey
The mysterious power of the wood under the moon

2023-06-11
AI maakt religies
Door AI geschreven heilige boeken

2023-06-08
Doodstraf tot in de hel
De poena cullei symbolisch verklaard

2023-06-07
Anti-overheidsextremisten in the lead
Geen goede daad blijft onbestraft

2023-06-05
Tussen twee vuren is openheid kwetsbaar
Vervolg op Groepsdenken bij de VaccinatieAlliantie en de Denktank Desinformatie

2023-05-29
Groepsdenken bij de VaccinatieAlliantie en de Denktank Desinformatie
Een inside outsider zijn ervaringen en beschouwingen

2023-05-14
Julia performs badly for a single Mandlebrot creation
Comparing Julia, Python, and Fortran

2023-05-04
Dodenherdenking; leeg maar niet verloren
Als publieke leiders falen, moet je het zelf doen

2023-04-28
Reuring rond De Stikstoffuik
Reactie op het boek van Arnout Jaspers

2023-04-15
150% belasting over landbouwgrond in box 3
Landbouwgrond in particulier bezit wordt onbetaalbaar door extreme belasting

2023-04-14
De geheime werkweek van een NZa beleidsmedewerker
Chille baan met veel koffie-afspraken

2023-04-11
De Toren van Babel en de Perzen
De Grote Stad van Wetenschap™

2023-04-07
Nadelige effecten van NOx op de gewasgroei
5% schade akkerbouw door NOx van industrie en transport.

2023-04-03
Korte blik op natuurdoelanalyse Groote Peel
Mix van modeldenken en waarnemingen

2023-04-03
KAFKA en AFA volgens de AIVD
Antidemocratisch extreemlinks 'antifascisme'

2023-03-26
De hemellichamen als beeld van gaven bij Augustinus
Hoe zon, maan en sterren symbool staan voor gaven en bewustzijnsniveaus

2023-03-14
Polarisatie-kampioen Marcia Luyten's anti-BBB column beschouwd
Volkskrant-column debunked

2023-03-10
Van Wordpress naar Grav
Een weblog overzetten

2023-03-10
Ernstige schending demonstratierecht
Burgemeester Van Zanen frustreert de demonstratie van 11 maart in het Zuiderpark

2023-03-08
Bouwen op drijfzand; de gebiedsgerichte aanpak (NPLG)
Een feest voor praattafels

2023-01-30
Stamcelmoord in Oekraïne?
Schimmige belangen

2023-01-26
Boekbespreking: Van aardbeving tot zoönose
Over de inzet van modellen voor beleid

2023-01-21
Wilde natuur of menselijke sturing?
Natuur is niet maakbaar

2023-01-17
Goedemiddag Mirjam
Groene riedeltjes en inhoudelijke leegte

2023-01-09
Reactie op concept Beleidskader Doelwijziging (Natura 2000)
Notities van Evert Mouw bij Natura 2000 beleidsontwikkeling

2022-12-13
Stikstofzwendel als schadelijk beschouwd
NH3 naar NO2 schaadt natuur en akker

2022-11-21
Coordination and Identity in the Age of Chaos
A pandemic response in the Information Age should not be narrow and top-down

2022-08-28
Vreugde over de waarheid bij Augustinus
Waarheid kent een hogere werkelijkheid en een hogere waarde.

2022-08-26
Het CDA is een muis
Welke albatros gaat het CDA opeten? (Kort stukje; geen analyse.)

2022-07-30
Open brief stikstofdossier aan Johan Remkes (gespreksleider)
Open brief aan Johan Remkes, gespreksleider stikstofdossier, waarin ik uitgebreid inga op zowel maatschappelijke context als op technische aspecten.

2022-07-14
De omgekeerde vlag is alleen voor nood
Wees bedachtzaam en terughoudend met het omkeren van onze vlag, ons nationaal symbool.

2022-06-29
Deze boerenopstand is voorspel
Het protest kan nog verder uit de hand lopen. Ons landsbestuur is krankzinnig bezig.

2022-06-21
Ontsluiering van stikstofuitstoot door de luchtvaart middels extrapolatie
De uitstoot luchtvaart boven 914 meter geschat en het effect ervan op de Veluwe volgens het OPS rekenmodel.

2022-06-07
De stikstoftoren valt omver
Over de absurde fase tussen het oude en het nieuwe. In het veld moet je het doen, onder de hemel, op de aarde.

2022-05-25
Senioren euthanaseren, zeggen WEF en VN? Welnee.
Ouderen euthanaseren volgens WEF of VN is wappiebullshit.

2022-05-24
Apenpokken veroorzaakt door coronavaccins
"Bewijs" geleverd: apenpokken is veroorzaakt door vaccins... Hoe het verspreid en wat we verder kunnen verwachten.

2022-05-23
Digitale Detox: presentatie t.b.v. VPRO Tegenlicht Meetup
Digitale detox nodig? Technosociale evolutie laat het individu opgaan in een groupmind zoals cellen het lichaam dienen. Een korte presentatie.

2022-05-10
De gegijzelde economie: recensie en reactie
Hoe voorkomen we een crisis? Onze economie is gegijzeld, schrijft Ron Stoop. Hij geeft een helder historisch overzicht en een politiek-economische analyse.

2022-05-01
Voor de meikoningin
Voor de meikoningin. Van lente, kerkmuren, vrijheid en machine. Geen gedicht.

2022-04-29
Eerste indruk validatiestudies OPS-model
Voor lokaal gebruik is het RIVM stikstofmodel amper geschikt. Het RIVM mag daar transparant over zijn.

2022-03-05
Alexander Dugin speaking on the Ukraine conflict
Dugin on the Ukrainian conflict seen in a geopolitical framework as a conflict between land power (tradition) and sea power (postmodernity and technology).

2022-02-10
Model estimates vs. reality: COVID-19 related IC admissions in The Netherlands
Model-based overestimation of IC admissions in Holland, made by RIVM (21dec21).

2022-02-05
Onder de mediaan van het RIVM
Het RIVM weet keer op keer niet goed te voorspellen hoeveel IC-opnames er daadwerkelijk door COVID-19 veroorzaakt worden, zelfs niet best-case...

2022-01-20
Schapen in lockdown
Wat we kunnen leren van een herderin over corona

2022-01-18
Corona is een moddervet businessmodel
Het verhaal van een IC verpleegkundige.

2022-01-09
Police misconduct against Dutch farmers
When police is being used to suppress protests against the establishment.

2022-01-03
Wappies en prikkies zijn gevangen in een gepolariseerd debat
Waarom we langs elkaar gaan leven.

2021-12-20
De Graaff over de verhulling van het evangelische mysterie
Boekbespreking / theologie. Het mysterie van het Christendom is verhuld. Overzicht van het eerste hoofdstuk.

2021-11-14
Videokaart geeft zwart scherm in POST & BIOS fase
Een zwart scherm tijdens het opstarten van de computer; pas als Linux of Windows opgestart is ook beeld. Hoe lossen we dat op?

2021-11-03
The Great Awakening in het licht van Dugin’s Fourth Political Theory
Wereldwijd staan twee wereldbeelden staan tegen elkaar. Twee paradigma's strijden om de eer om de toekomst van de mensheid -- of zelfs voorbij-de-mensheid -- vorm te geven.

2021-10-16
Uniform locate paths across machines
Use the locate database on your server also on your clients :-)

2021-07-24
Microfobie – tegen de moderne grootheidswaan
Pepijn van Houwelingen over de cult van het kolossale. Een bespreking.

2021-07-02
Verspreiding van NH3 versus NOx & een wijdverspreide stikstofmaffia
Boeren moeten weg als ze in de buurt van (wens)natuur zitten, om plaats te maken voor "andere" doelen. Klopt het verhaal wel?

2021-06-28
Mysterie en ratio in de dialoog tussen links en rechts
Een open brief aan Sid Lukkassen over zijn boek waarin de dialoog tussen links en rechts gevoerd wordt.

2021-06-25
Sustainable Development of verdienmodel? Rypke legt de SDG’s open in Epoque.
[recensie] Rypke Zeilmaker toont de belangen achter de SDG's. Ze worden misbruikt voor beleid, scholing en onderzoek. Een bespreking.

2021-04-19
Lyme & teken
Teken kunnen je met Lyme besmetten. Hoe voorkom je dat, hoe controller je op teken, en hoe verwijder je ze?

2021-03-28
Stakeholder Capitalism Ch.10: Governments and special interest groups
Threads of Wokeness, governance, and special interest groups in the Stakeholder Model; maybe this subjects need more work.

2021-03-27
Stakeholder Capitalism Ch.9: Companies, investors, and metrics
Long-term profit for companies with the stakeholder model. However, metrics proposed by the WEF have ideological parts.

2021-03-25
Stakeholder Socialism Ch.8: The conceptual hearth of the matter
The concept model of Stakeholder Capitalism draws a solution to the previously described problems and hinting at possible implementations.

2021-03-23
Stakeholder Capitalism Ch.7: A climate crisis or a crisis of epistemology?
Human development and preserving our planet may be at odds with each other; how to find balance in a divided world.

2021-03-21
Shared qBittorrent data on a dual-boot PC
Using the same torrents in qBittorrent while dualbooting between Linux and Windows. For advanced computer users. Shellscript and a systemd unit file are included.

2021-03-18
Herfocus
Minder socials en maatschappij na een paar jaar inzet. Herfocus op technologie en analyse. Maak je los!

2021-03-16
Stakeholder Capitalism Ch.6: Technology — will smart robots replace us?
Robots, AI and biotech will change jobs, taxation, or lives and our societies. We can learn from previous industrial revolutions on how to adapt.

2021-03-13
Stakeholder Capitalism Ch.5: Global aspirations
Globalization is an ongoing process, bound to technology, trade routes, and empires. It can bring great benefits, but also risks, which must be balanced.

2021-03-10
Stakeholder Capitalism Ch.4: Divided we fall
Polarization and societal division are on the rise. The green left vs. alt-right is not just ideological; economic issues and growing inequality drive this.

2021-03-07
Stakeholder Capitalism Ch.3: Asia’s turning point is now
Asia's growth has been huge, but is unsustainable, according to this third chapter of the book. Still there is potential.

2021-03-03
Een digitaal vaccinatiebewijs riskeert onze privacy
Privacy, vaccinatieregistraties, testresultaten en databases: hoe houden we het veilig? Soms is papier de beste oplossing.

2021-02-27
Stakeholder Capitalism Ch.2: current economic issues, Kutznets, and a climate mission
Global warming, slowing GDP, inequality, and the environment.

2021-02-25
Stakeholder Capitalism Ch.1: Post WO2 growth and decline
Are the authors somewheres or anywheres? In Ch.1 of the book, the post WO2 growth and stagnation is sketched.

2021-02-23
Stakeholder Capitalism Preface
Building back after COVID-19: taking into account all stakeholders. The preface of the book and how I'll do my review series.

2021-02-21
Modeldenken bij corona en stikstof leidt soms tot slecht beleid
Rekenmodellen geven schijnzekerheid als ze door beleidsmakers op een verkeerde manier gebruikt worden.

2021-02-21
Comments on Stakeholder Capitalism (index page)
An index of my review articles on the book Stakeholder Capitalism.

2021-02-13
De seizoenen in het levenswiel
Hoe je de seizoenen als levensfasen kunt herkennen. Femke Bloem brengt theorie en praktijk samen met tekst en visualisaties. Boekbespreking.

2021-02-12
Het fantastisch realisme van Pauwels & Bergier
Kenden alchemisten het geheim van de atoombom? Werd Hitler gedreven door occulte contacten? De auteurs pleiten voor fantastisch realisme en natuurwetenschap.

2021-02-10
Winters West-Terschelling
West-Terschelling: een wit winters sneeuwlandschap.

2021-02-09
De foute appjes van Thierry, wat doet dat?
Weer fophef over appjes rondom Baudet... Hijgerige media; een paar weken voor de verkiezingen. Zo komen we als samenleving in de modder. Doorbreek dat!

2021-01-28
Netwerksimulatie: lockdown helpt niet snel tegen virusverspreiding
Een simpele simulatie toont dat lockdowns de verspreiding van virussen en informatie niet snel stoppen, tenzij je ze zwaar aanzet, met alle kosten van dien.

2021-01-27
Boeren en The Great Reset
Mark Rutte sprak op het World Economic Forum over food systems. Agrarische activiteit, groeiende wereldbevolking, een corona- en klimaatcrisis en technologie.

2021-01-15
De dokter gebruikt E-Zorg email van KPN, maar is dat veilig?
Huisartsen en apotheken gebruiken E-Zorg voor email. Is dat echt zo veilig en degelijk als geadverteerd door KPN? Mijn eerste indruk stelt een beetje teleur. Een korte technische analyse.

2020-12-26
Vreekamp’s seizoenen van Vivaldi
Een bespreking van het laatste boek van Henk Vreekamp: Het jaar van Vivaldi. Over heidendom, natuur, theologie en quintessens. Met een persoonlijke noot.

2020-12-24
IMAP folder separator for Dovecot and Mutt
A short tech post on folder separators for an IMAP server and a client (Dovecot and Mutt).

2020-12-21
De onderdrukking en de terugkeer van het licht
Kerst vieren en vuurwerk afsteken -- vanwege corona is het ingeperkt. Een bespiegeling op kerst en midwinterfeest in een tijd van angst, overheidsfalen en mediaverslaving.

2020-11-10
Weggekocht voor stikstof. Hoe gaat het eigenlijk met de boeren?
Verkapt beroepsverbod voor boeren die onder druk opgekocht worden door de overheid via een opkoopregeling.

2020-10-30
Former Nuncio Viganò sends an open letter to President Trump
Open letter to President Trump concerning the Great Reset and Covid-19 by the former nuncio, Archbishop Viganò.

2020-10-25
De lesbrief van de Verschrikkelijke Moeders over de Jihadistische onthoofding in Parijs
Een kritiek op de lesbrief van vier acedemici. De onthoofding van een leerkracht in Parijs door een jihadist vanwege een cartoon moet niet beantwoord worden door kinderen op te voeden in een passief-agressieve mindset. Dapperheid en (zelf)respect verdienen meer nadruk.

2020-10-21
Hunter Biden Ukrainian Emails
A number of emails to/from Hunter Biden concerning business in Ukraine has been released. I've merged the PDFs so they are easier to read.

2020-10-21
De winter komt – Osterhaus heeft gelijk, corona in de plus. Grafieken, politieke keuzes en veehouders.
Waarom de coronacijfers er niet goed uitzien, hoe politiek en media verdeeldheid en complottheorieën voeden, welke keuzes er liggen, hoe de discussie vervuild raakt en hoe we er misschien samen toch doorheen kunnen komen.

2020-10-11
De coronapiek was al maanden bekend
Hoezo komt de toename van besmettingen als een verrassing? Wat is er allemaal aan de hand? Spelen er verborgen belangen op de achtergrond?

2020-10-10
Gehoord worden doen boeren op de trekker
Reactie op landbouwminister Carola Schouten die in de Rede fan Fryslân pleitte voor een transitie naar lokaal georganiseerde kringlooplandbouw. Waarom nieuwe protesten te verwachten zijn en hoe trekkers daar het belangrijkste symbool bij blijven, ondanks een eventueel trekkerverbod.

2020-10-03
Het getal van de mens en de Ondergang
Bespiegelingen over de menselijke maat en zijn noodlot.

2020-09-22
Corona-evening
Meer corona? Het herfstpunt is een kantelpunt in de natuur, en dat heeft ook effect op onze gezondheid, onze psyche en de samenleving.

2020-09-11
Censuur van plaatjes op social media
Hoe je de censuur van afbeeldingen op social media zoals Twitter en Facebook kunt voorkomen.

2020-08-17
Gesprek boeren met VPRO directeur smaakt naar meer
Enkele boeren daagden de VPRO uit om een documentaire over de boerenkwesties te maken. Dat wordt voor beide partijen een uitdaging die ze aan moeten gaan.

2020-07-23
Jean-Pierre Geelen is niet vies van een beetje karaktermoord in de Volkskrant
Geelen citeert extreemlinkse bronnen volgens wie ik een Hitleraanhanger zou zijn. Is dit de nieuwe journalistiek van de Volkskrant?

2020-07-22
De schorpioen en de schildpad; toespraak voor de boeren
Waarom de onafhankelijkheid van het RIVM fragiel is. Mijn toespraak bij de Biltse Rading voor de FDF.

2020-07-14
Het is geen debat; het is programmering
Doe liever niet mee aan een door anderen geagendeerd debat. Je brein pakt hun woorden, hun onderwerpen, hun definities op. Ga niet mee in hun kadering.

2020-07-14
De razzia bij Wijster: addendum
Nog drie persoonlijke verhalen over het politieoptreden bij Wijster op 8 juli 2020.

2020-07-12
Roos Vonk is zo fake als Stapel
Boeren moeten en zullen bedreigend zijn. Een discussie op feiten met Roos Vonk eindigt met een "Mafkees" en een block.

2020-07-11
Deze moeder met twee kinderen vluchtte het maisveld in bij Wijster
Hoe een moeder met twee kinderen uit angst voor intimiderend politie-optreden het maisveld invluchtte. Een verslag van het boerenprotest in Wijster van 8 juli.

2020-07-07
Groningen, Drenthe en Friesland saboteren het boerenprotest
De angst voor de boeren zit er goed in. Groningen en Drenthe lijken op oneigenlijke gronden de protesten te saboteren. Dat past niet in een open democratie. Daarom wordt bezwaar gemaakt.

2020-07-05
Met 100 trekkers naar het politiekantoor
De minister gaat veevoer voorschrijven, want ze weet het beter dan boeren en veeartsen. Dierenleed en economische schade dreigt. Mijn impressies van de actie.

2020-06-30
De glastuinbouw heeft minder stikstofuitstoot dan berekend
Kassen produceren stroom, en gebruiken warmtenetten. De complexiteit is lastig te vangen voor goed stikstofbeleid.

2020-06-14
Boeknotities: De tovenaar en de dominee
Dominee Henk Vreekamp heeft het in zijn boek over de verschijning van God: in de natuur, in de historie, als mysterie tussen mythe en mystiek.

2020-06-03
Boeknotities: Liber Null & Psychonaut
De Liber Null is een bekende introductie in de chaosmagie, die stoelt op de chaostheorie. Hier een korte inleiding en enkele belangrijke concepten uit het boek.

2020-05-30
Boeknotities: Veronika besluit te sterven
Notities bij een boek over zelfmoord en levenslust van Paulo Coelho. In "Veronika besluit te sterven" worden waanzin, leegheid, liefde en schoonheid krachtig beschreven.

2020-05-18
Zomerpauze dus offline
Zomerpauze! Offline! Minder social media, meer buiten, minder waan van de dag, meer boeken, minder virtueel contact, meer echte mensen :-)

2020-05-17
Carola Schouten en de jaren ’30; de omkering van grondrechten
De omkering van de klassieke grondrechten is een gevaar voor de vrijheid. Een illustratie a.d.h.v. uitspraken van Kamerlid Carola Schouten (nu minister).

2020-05-12
Biomassa scheidt het kaf van het koren
GroenLinks heeft biomassa gepromoot; is het wel een groene partij?

2020-04-28
KRO/NCRV suggereert onterecht dat een video van ON in strijd is met Youtube-beleid
Een factcheck van Pointer (KRO/NCRV) kon zelf ook wel een factcheck gebruiken...

2020-04-24
Doei WhatsApp, ik heb Telegram
WhatsApp bevalt me niet meer. Waarom ik overstap op Telegram. Minder afhankelijk van je telefoon, meer mogelijkheden, en meer open source.

2020-04-07
Boerenprotest slaat om in stille woede
Boeren worden bozer omdat ze onredelijk behandeld worden. Er is pauze nodig voor herbezinning van het natuur- en stikstofbeleid.

2020-03-26
The Roman and the Teuton by Charles Kingsley – book review
The shaping of The West by the conquest of Rome by Germanic tribes, as told by Charles Kingsley.

2020-03-12
Tussentijdse vraagtekens bij de Nederlandse COVID-19 aanpak
Hoe te reageren op de COVID-19 pandemie? Een opinie over de Nederlandse aanpak.

2020-03-06
Rekenfout Mesdag, bug in OPS rekenprogramma van het RIVM, of gewoon een clusterfuck?
Hoe gebrekkige invoervalidatie en achterlopend onderhoud van het OPS kon leiden tot onjuiste cijfers van Mesdag. Een technische analyse.

2020-02-28
Stikstofbeleid en de reactie van het RIVM op mijn rapport
Het RIVM, GeenStijl, Ongehoord Nederland, Kamerleden; mijn rapport stikstofbeleid kreeg veel reacties. Hier een geactualiseerde versie.

2020-02-23
OPS multicore
Sneller rekenen met het OPS rekenmodel van het RIVM door al je CPU kernen te gebruiken. Technisch artikel.

2020-02-12
Stikstofbeleid gaat op je longen zitten
Volksgezondheid verliest bij verruilen boeren (NH3) voor NOx. Het ammoniakbeleid was in de jaren '90 ook al omstreden. Mogelijk heeft NH3 een reinigende werking op de luchtkwaliteit.

2020-02-10
Statement Huub Bellemakers
Statement over de GL-politicus Huub Bellemakers en zijn inhoudelijke bijdrage aan het stikstofdebat.

2020-02-09
Rapport stikstofbeleid
Zijn de stikstof brondata geschikt voor het maken van goed beleid? Een onderzoeksrapport.

2020-01-20
Consensusemissie, meldformulier, en protest bij Diepenheim
De emissiegegevens lijken weinig transparant en geregistreerd op basis van een consensusmodel. Ook: inzicht in het hele model, een meldsysteem, en het protest in Diepenheim.

2020-01-11
Stikstofdata: een eerste blik op de emissiedata
De vrijgegeven emissiedata, invoer voor OPS, lijkt zelf de uitvoer van een ander rekenmodel. De ruwe meetgegevens worden omgewerkt tot de emissiedata via een simulatie, zo lijkt het. Een lekenpoging om de stikstofdata te begrijpen.

2020-01-10
Meer RIVM, niet minder
Een onafhankelijk en sterk RIVM biedt tegenwicht aan wisselvallige politieke verhoudingen.

2019-12-27
Screenshot tools for Linux
Using the scrot screenshooter tool in XFCE using a schellscript. For advanced Linux users.

2019-12-10
NPO uitzendingen downloaden en DRM (archief)
Op 19 november 2019 bood ik een petitie aan bij de vaste Kamercommissie OCW. Het betrof de mogelijkheid tot downloaden van uitzendingen van de NPO. Hierbij het archief.

2019-12-04
Van heide en boeren naar stikstof en wensnatuur
Ooit maakten boeren en schepers de heide; nu heet het natuur en moeten boeren ervoor wijken. Hoe is dit zo gekomen? Hoe hangt dit samen met de moderne tijd en andere moderne problemen? Een longread.

2019-11-16
Dicastocratie en de Trias in de multiculturele staat
In een globaliserende en multiculturele samenleving zal de rechter een steeds grotere politieke rol krijgen. Hoe komt dit? De achtergronden van de dicastrocratie worden besproken.

2019-11-13
Schapen in Elspeet en veranderende tijden
Culturele transities en kernencompetitie rondom de schaapskudde, zichtbaar gemaakt aan de hand van personele veranderingen en beleidsmatige keuzes. Een persoonlijke opinie en analyse van een herderszoon.

2019-11-07
Isi Leibler en de rechts-populisten
De bekende zionist Isi Leibler heeft een gewaagde kijk op de Europese politiek. Een analyse vanuit een rechts-populistisch perspectief.

2019-10-27
Boeren zijn geen nazi’s, mijnheer Van de Donk
De Commissaris van de Koning van Brabant suggereert dat boeren, na de bevrijding van de nazi's, nu een gevaar zijn voor de vrijheid, rechtsstaat en democratie.

2019-10-20
20 dagen cel voor verkrachter; Eva Toverheks en Chris Ridder
De tweetstorm na de online discussie tussen Eva en Chris: een mooi voorbeeld van framing in online discussies.

2019-10-14
De rechter in de knel met ras, nationaliteit, Wilders, en de Trias
De rechterlijke macht dreigt de Trias Politica te schenden door een foutieve interpretatie van  Nederlands en internationaal recht. Ras en nationaliteit worden in dit artikel nader toegelicht.

2019-09-20
Vervlakking en bevattingsvermogen
Af en toe gebruik ik begrippen als vervlakking, psychische ruimte e.d., dus ik dacht, dat moet ik maar 's verduidelijken.

2019-08-28
Toch is het waar — Joris Luyendijk onder bankiers
Boekbespreking van "Dit kan niet waar zijn", door Joris Luyendijk. Hij schrijft over de cultuur onder bankiers en hoe de crisis van 2008 kon ontstaan. Zo'n crisis kan volgens hem nog steeds ontstaan, want de fundamentele oorzaken zijn niet weggenomen.


2019-08-20
Ode aan de Logos
De zonnestralen van de Logos maken het denken mogelijk. Een mythisch-filosofische boodschap voor mensen met verbeeldingskracht.

2019-08-17
De FVD moet de culturele oorlog winnen om de economie te redden
Voor een politieke partij is de culturele strijd is net zo belangrijk als het zakelijke. Waarom de FVD niet bang moet zijn om de culturele oorlog aan te gaan.

2019-06-18
De tienduizend gezichten van Siddhartha
De tienduizend gezichten van Siddhartha: Eine indische Dichtung (Hermann Hesse). Boekbespreking, culturele analyse en opinie.

2019-05-20
A Friendly Critique of Baudet’s Essay on Houellebecq’s Sérotonine
Does saving our civilization imply sexism and traditionalism? Thierry Baudet published an essay that sparked some debate. My take on  it.

2019-03-07
Loksdag of Loeksdag vervangt de Zaterdag
Alle dagen van de week hebben een germaanse afkomst. Behalve de zaterdag. Laten we die aan Loki geven en 'm voortaan Loksdag noemen.

2019-02-23
In de zeeën en in de lucht spoot hij zijn gif
De psychische archetypische symbolen die het klimaatdebat beïnvloeden. Over het dieptepsychologische motief van de wereldslang, parallel aan de klimaatproblematiek.

2018-12-27
De tijger van Julius Evola
De excentrieke baron Julius Evola wordt nog steeds gelezen. In zijn boek Ride the Tiger komen veel van zijn politieke, religieuze, culturele en filosofische opvattingen naar voren. Een boekbespreking.

2018-12-05
VVD opgezegd vanwege hun aanval op de persvrijheid
Omdat de VVD niet langer staat voor vrije pers en vrije verkiezingen, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Hier kun je in het kort mijn beweegredenen zien.

2018-11-09
Uitleg voor domme Friezen
Over Blokkeerfriezen, Zwarte Piet, en de achterliggende culturele en politieke strijd.

2018-06-01
Office compatibility test
Various Office suites are compared. How do they preserve formatting of a Microsoft Word demo document when exporting to PDF?

2018-05-10
Mircea Eliade’s Images and Symbols
Archetypes in art and religion

2018-04-04
Mail aan academische ziekenhuizen wordt door Microsoft gescand
Kunnen buitenlandse partijen bij gevoelige medische gegevens van Nederlanders? Mailstromen naar drie academische ziekenhuizen zijn kwetsbaar.

2018-03-27
Zomertijd, wintertijd en consumentisme: het verlies van de Heilige Tijd
We denken op korte termijn, zijn het zicht kwijt, consumeren, maken en kopen dingen die snel kapot gaan, hebben een jetleg tussen winter- en zomertijd; waar is de heilige, eeuwige Tijd? Een pleidooi voor een rationele herbezieling.

2018-02-07
Verleg je innerlijke grenzen
Van geluk naar herbezieling -- we verkennen modi van bewustzijn boven en onder de cognitieve as tussen wetenschap en geloof.

2017-12-30
Tips voor de nieuwjaarsduik
Ren je op nieuwjaarsdag ook het water in? Misschien wel voor 't eerst? Super! En dan heb ik een paar tips voor je!

2017-09-29
De schaduw in het meisje met de kaars
Als de duisternis diep van binnen verborgen zit, en het lichaam gaat beheersen. Als oude beelden sterker zijn dan het verstand. Oude mythen spreken dan over een licht in die onderwereld.

2017-08-15
Emergentie, kristallisatie en wetenschap
Van lichaam-geest dualiteit naar meerlagenmodel; toepasbaar voor het eigen bestaan, de wetenschap en de geneeskunde.

2017-06-01
The Clash of Civilizations
Het Westen heeft geen universele macht meer en de wereld bestaat steeds meer uit verschillende beschavingen die met elkaar samenwerken en concurreren. Een boekbespreking.

2017-05-13
Medische gegevens zijn niet voor Justitie verzameld
Het voorstel van ministers Schippers om het medisch geheim open te breken voor opsporingswerk is dom en schandalig.

2017-02-23
Als Freyja zich laat zien — boekbespreking
Een boekbespreking van "Als Freyja zich laat zien". Is Ds. Henk Vreekamp erin geslaagd het om de godin bij God te brengen?

2016-11-03
De onbewuste agressie van goede mensen
Wat je onbewust wilt en doet is soms het tegendeel van wat je bewust nastreeft.

2016-09-06
The Human Condition van Hannah Arendt: een introductie in thema’s
Een zoektocht naar hogere waarden in een arbeidende consumptiesamenleving. Mijn aantekeningen bij haar boek.

2016-07-18
Coincidentia Oppositorum
Hoe tegenstellingen elkaar afwisselen, een eenheid vormen, en tot nieuwe dingen leiden. Enkele notities.

2016-07-01
Vitamine C
Vitamine C -- iets extra is goed voor je. Wat zijn de topmerken?

2016-05-16
Trump geeft goed spel richting Engeland
Cameron en Khan kunnen weinig anders dan Trump zijn zin geven.

2016-05-03
Het offer en het loslaten
Het offer geeft vorm aan het doel -- zowel religieus en mentaal als sociaal. Waarom het offer sterker is dan het loslaten, en wat we ervan kunnen leren.

2016-04-05
Van Hathor naar Maria
Van seksueel moederschap naar maagdelijk moederschap -- en weer terug. Over de symboliek van de moedergodin.

2015-12-27
Reverse SSH tunnel from Hunter to Base
How to create a reverse SSH tunnel so you can always login to your remote device.

2015-10-22
Cloning a Mac disk
How to clone your Mac disk: an overview of various methods, some of which also apply to cloning disks using Linux.

2015-10-07
Kunstmatig is geweldig
Kunstmatigheid hoort bij onze natuur. Hoe we onze innerlijke en uiterlijke wereld kunstig vorm geven.

2015-07-24
De vijf fasen van verwerking nader bekeken
Concluderend kunnen we denk ik wel stellen dat de vijf fasen van verwerking niet altijd vijf zijn, niet altijd fasen zijn, niet prescriptief gebruikt kunnen worden, en ook minder toepasbaar zijn op geesten die zich in hun leven intensief bezig hielden met religie en filosofie.

2015-06-19
Griekenland, de euro en de EU in Tarotkaarten uitgelegd
Symboliek voor de huidige toestand in de eurozone.

2015-06-10
Allowing ping for httpd CGI scripts
Using a permissive domain to get around a SELinux issue involving ping return packets for a CGI script.

2015-06-03
Omlaag voor de top; van lokaal optimum naar de diepten van de geest
Hoe vreemd: van de top van een kleine heuvel naar het onbekende van onze ziel.

2015-05-17
De Germaansche oudheid door Jan de Vries
Jan de Vries schreef zijn boek over de Germaansche oudheid in 1930. Een bespreking met veel citaten.

2015-05-14
Ars Magica van Nerea Riesco
In haar boek Ars Magica beschrijft Nerea Riesco de heksenvervolging in Spanje.

2015-04-27
Apollo komt in Pythia en leidt ons naar nieuw inzicht
Via de goden of via ons onbewuste komen we tot creativiteit en intuïtief inzicht. In het oude Griekenland kwam Apollo tot ons via een priesteres. Kan dat ons helpen slimmere computers te maken of onszelf beter te snappen?

2015-04-23
Wandelen rond Het Vinne bij Zoutleeuw
Foto's van Het Vinne bij Zoutleew en het Halewijnpad.

2015-03-10
How the West was Lost – een helder boek van Dambisa Moyo
Dambisa Moyo geeft in haar boek een compacte, heldere en treffende beschrijving van de economische problemen van het Westen, en doet ook voorstellen om daar weer uit te komen.

2015-02-25
Groupwise 2014 installatie getest
De installatie van Groupwise 2014 is nog steeds problematisch.

2015-02-23
Donald Duck Vikingspecial met Lampje als Thor
Waarom je de Donald Duck weekblad Viking Special moet kopen :)

2015-01-12
PDF Page Labels Test
PDF Page Label support tested for the most used PDF viewers.

2014-12-31
Och 2014, je was toch wisselvallig soms
Terugblik en vooruitblik. Het zijn roerige en interessante tijden.

2014-11-10
Van Ebola hebben we niet veel te duchten
Ebola kan ook Nederland bereiken. Hoe goed zijn we voorbereid? Waarom is het virus gevaarlijk? Wat kunnen we doen om Nederland beter te verdedigen tegen infectieziekten?

2014-09-30
Choosing and using CoTurn as a STUN and TURN server for ICE
Technical backgrounds of modern IP-based realtime communications

2014-09-23
Overbevolking en verstedelijking
De Club van Tien Miljoen waarschuwt al lang tegen overbevolking en verstedelijking.

2014-09-23
Geavanceerd tekst aanpassen met Geany en reguliere expressies
Met regular expressions slim zoeken en vervangen in Geany of Notepad++.

2014-09-03
Sending to localhost aliases and outside addresses with default a domain name using Postfix on Debian; working config
When mails to localhost based aliases disappear in /dev/null, or when you have to adjust the domain appended to mails from cronjobs, read on...

2014-08-26
NS Klantenservice
Aan de NS Klantenservice...

2014-08-19
Kandersteg vakantiefoto’s
Vakantiefoto's van Kandersteg (Zwitserland), waar ik twee weken geweest ben voor bergwandelingen en op het internationale scoutingcentrum kampeerde.

2014-08-19
Robots gaan mensen vervangen; zijn we zelf nog nodig?
Robots gaan arbeidsplaatsen vervangen. Video en implicaties.

2014-08-17
De institutionalisering van empathie en solidariteit
We hebben de overheid om solidariteit en empathie te bewaken. Hoe is dat zo gekomen? Blijft dat zo? Wat is de link met individualisme?

2014-07-06
Grafeen help bij opslag elektriciteit en gaat duurzame energie redden
Grafeen helpt bij opslag elektriciteit. Zo wordt zonne-energie bruikbaar voor het echte werk!

2014-06-24
Studeren moet renderen
Baankansen na een studie en maatschappelijke kosten

2014-06-14
Amen (2002) de beste Holocaustfilm? Amen!
Korte intro in de film Amen (2002) en een beschouwing over de Holocaust en onze cultuur.

2014-06-03
Solaris 11.2 beta: feedback
Basic feedback on Solaris 11.2 beta.

2014-05-22
Install Mercurial WSGI on Scientific Linux 6.5
Howto install Mercurial (Hg) web-based repository on Enterprise Linux 6.

2014-05-21
Het eurobedrog
Het eurobedrog is een boek dat kritiek op de euro krachtig samenvat.

2014-05-16
Best File Copier for Windows
NiceCopier and KillCopy are good copy programs for Windows.

2014-05-02
The sad story of getting a computer connected to the network
The Realtek RTL8111 has some trouble with autonegotiating Ethernet link speed, which can cause network problems, e.g. not receiving DHCP traffic.

2014-04-07
Culturele afstand
Culturele afstanden in multiculturele samenlevingen: wetenschappelijke modellen en maatschappelijke complicaties.

2014-03-21
Waarom Wilders minder Marokkanen wil: Marokkanen en criminaliteit in Den Haag
Den Haag is inderdaad beter af met minder Marokkanen, als je naar de cijfers kijkt.

2014-03-04
Vragen over de Krimcrisis
Een paar kritische vragen over de politieke status van de Krim bij de huidige ontwikkelingen.

2014-02-24
(De) Oekraïne (met en zonder lidwoord)
Schrijf je (de) Oekraïne met en zonder lidwoord? Een kort lesje geschiedenis, aardrijkskunde en taal.

2014-02-20
Kleurverschillen tussen Adobe en Microsoft
Afbeeldingen, de conversie tussen een Mac en Windows

2014-02-12
Poetin, anti-antiheld en de homorechten
Vaak is er kritiek op Poetin. Zijn homo's echt zo de klos in Rusland, of is het ook beeldvorming? Waarom hebben we eigenlijk een hekel aan Poetin? E.e.a. in het licht van de Olympische gedachte.

2014-01-29
SMS voor consumenten voorbij hoogtepunt
De KPN stopt met SMS Mail, een computerprogramma voor consumenten. Nieuwe berichtenservices beconcurreren SMS.

2014-01-25
Station Musselkanaal-Valthermond
Foto's van Station Musselkanaal-Valthermond op de historische Spoorlijn Stadskanaal - Ter Apel Rijksgrens.

2014-01-22
Lage rugpijn door sport
Spierpijn in je onderrug en sport: anatomie, verwante klachten, behandeling, preventie.

2013-12-29
Moesasji, de bekendste samoerai — door Josjikawa
Een impressie van Moesasji, de samoerai en het boek van Josjikawa.

2013-12-20
zRAM maakt Linux en Android technisch superieur aan Windows
zRAM maakt Linux en Android sneller. Windows heeft het nakijken.

2013-12-09
Veluwse fietstocht naar het werk
Fietsen van Elspeet naar Harderwijk: dan fiets je door dit mooie natuurlandschap.

2013-12-08
42 — Het antwoord op de ultieme vraag
Het antwoord op de ultieme vraag... soms duikt ie onverwachts op!

2013-12-03
Partijen bekennen kleur — zeggen versus doen
Zeggen en doen, die twee liggen in de politiek vaak ver uit elkaar. Welke partijen liegen het hardst over Europa?

2013-12-03
How to add a custom filetype to Linux
How to add a custom filetype in the Linux desktop environment, with a custom MIME type, custom extension, and custom icon.

2013-11-18
Remote: geen kantoor nodig (37signals)
Thuiswerken is de toekomst dankzij het internet. Kantoren en steden zijn verouderd. Lees het boekje Remote van 37signals!

2013-11-15
Web scraping met Python
Web scraping met Python is heel gemakkelijk. Een simpel voorbeeld.

2013-10-17
Installation notes for Postfix, SASL and Unbound on RHEL 6
Postfix, SASL and Unbound on RHEL 6: Installation notes are meant for my own future reference, others might benefit as well.

2013-10-15
Ghost is een nieuw responsief weblog systeem
Ghost installatie ervaring. Ghost is een nieuw blogging platform, en zal een flinke concurrent voor Wordpress worden.

2013-10-12
Responsief webontwerp
Responsive webdesign is er zodat jij gemakkelijker op het web kunt.

2013-10-09
Paddenstoelen in de herfst
Een paar paddenstoelen op een herfstige dag. Gewoon een paar foto's.

2013-10-07
Wind is duur – en mileugekkies zijn vaak onnatuurlijke romantici
Windenergie heeft de toekomst, maar subsidies voor onrendabele windmolens zijn onverstandig. Waarom linkse romantici toch voor subsidies zijn, en hoe je die ideologie al kunt zien in de kunst van Fidus en van de PSP.

2013-10-03
Mieren onderzocht met hulp van informatietheorie
Mieren communiceren met elkaar. Met de informatietheorie van Shannon kun je die communicatie onderzoeken. Nuttige kennis voor robotica, AI, biologie, en andere vakgebieden.

2013-10-02
Segregatie volgens Schelling: een simpele simulatie
Hoe snel kan segregatie gaan? Kan gedwongen spreiding werken? Schelling had er een model voor, en ik heb daar een simpele simulatie voor gemaakt.

2013-10-01
Start It Up: fantastisch boekje van Luke Johnson
Ondernemerschap, hoe bedrijven werken, de economische cyclus en de crisis, en hoe we de wereld vooruit helpen: Luke Johnson heeft er een goed boekje over geschreven. Een korte bespreking.

2013-09-24
De geboorte van de tragedie (of ook onze crisis?), door Friedrich Nietzsche
Een bespreking met korte citaten uit De geboorte van de tragedie, door Friedrich Nietzsche.

2013-09-23
Twee Engelse auteurs over Noorse goden: Nigel Frith en Douglas Adams
Twee Engelse auteurs laten zich inspireren door de Noorse goden. Een inleiding.

2013-09-17
Het gelijk van D66
D66 en ook de PVV hebben veel moeite met het huidige kabinet. Geef ze 's ongelijk...

2013-09-14
Europees nivelleren is een feest
Het Europese project laat landen samensmelten, dus ook nivelleren. Is dat gunstig voor Nederland?

2013-09-11
Wilderness Medicine / geneeskunst buiten de bewoonde wereld
Een inleiding Wilderness Medicine: wat, waarom, en waar kun je het leren?

2013-09-03
Thoracic Outlet Syndrome (TOS), Brachial Plexus Injury (BPI), en Backpack Palsy (BPP): een introductie
Informatie over aandoeningen aan de zenuw naar de arm, veroorzaakt bij de schouder: Thoracic Outlet Syndrome (TOS), Brachial Plexus Injury (BPI), en Backpack Palsy (BPP).

2013-08-29
nofail and nobootwait mount options in fstab prevent boot problems
The Linux boot process can halt or exit to rescue mode when an external disk is unavailable or when an internal but non-critical disk is out of order. Use nofail to fix that.

2013-08-05
Lilith, de eerste vrouw van Adam
Lilith, de eerste vrouw van Adam, de godin van de nacht, de verleidster, de brengster van miskramen, de gevleugelde demon van de wind... In het oude Sumer en Babylon was ze al bekend, in de Bijbel wordt ze genoemd, en vandaag prikkelt ze de fantasie.

2013-08-04
Enabling host-guest networking with KVM, Macvlan and Macvtap
How to use macvlan on the KVM hypervisor with macvtap on KVM guests so that the host and the guests can ping each other and behave like they are all on the same subnet (LAN).

2013-08-03
Conservatieven zijn de nieuwe progressieven
Over wat tegenwoordig nog progressief en conservatief is. En waarom het er eigenlijk ook niet toe doet. Over beschaving en groepsvorming. Over met wie je vrijt en wie je offert.

2013-07-31
Comments on the report of J.P.Morgan on the Euro area adjustment
A recent report on the euro from J.P.Morgan raised a few stirs. A short overview of the main discussion points, and my own opinion. Also a personal call for a new Hanseatic-style economic area.

2013-07-30
Exchange 2013: aanvullingen
Voor IT nerds: nog wat losse aanvullingen m.b.t. Exhange 2013, Windows 2012 en KVM. Misschien nuttig voor admins die een installatie uitvoeren.

2013-07-28
De genesis van Genesis
Het scheppingsverhaal ontstond in de Sumerische rivierendelta, en was oorspronkelijk een onderdeel van de oude polytheïstische vruchtbaarheidscultus. Genesis is een latere, modernere, monotheïstische versie van dat oude verhaal.

2013-07-27
Witteveen, oud-directeur van het IMF en Sufi, wil de Nederlandse economie redden met een groot investeringsfonds
Johannes Witteveen stelt een Maatschappelijk Investeringsfonds (MIF) van 12 miljard euro voor. Dat is een goed idee. Witteveen is behalve voormalig IMF directeur ook actief in het Universeel Sufisme.

2013-07-25
Dit loopt nu via glasvezel van XS4all
Zonet heb ik mijn glasvezelverbinding gekregen. Hier een paar technische wenken voor nerds die internet via XS4all glasvezel hebben.

2013-07-23
NS vindt ruiten belangrijker dan veiligheid
Voor de NS zijn ruiten belangrijker dan het helpen van mensen die onwel worden omdat de ruiten niet open kunnen in hun treinen.

2013-07-20
Vijf mythen die onze samenleving bedreigen; een college van Milton Friedman
In 1977 gaf de bekende econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman een gastcollege met als onderwerp de vijf mythen of verkeerde economische opvattingen die onze welvaart en onze samenleving bedreigen.

2013-07-10
Na de operatie: gewapend sleutelbeen
Geopereerd aan mijn sleutelbeen (met X-foto). Ik zal minstens twee weken niet veel typen.

2013-07-02
Vaccineren tegen mazelen moet niet verplicht worden; tegen polio wel
Mazelen is niet zo'n gevaarlijke ziekte, dus verplicht vaccineren is een stuk staatsdwang teveel. Voor polio ligt dat anders. Over de belangrijkste afwegingen in deze discussie.

2013-07-01
Onder het mes
Persoonlijke update: volgende week onder het mes om mijn sleutelbeen te laten fixen.

2013-06-29
KPN pleegt kaalslag bij XS4ALL en noemt het groei (moderne managerstaal)
XS4ALL wordt flink uitgedund; moederbedrijf KPN noemt dat "groei" (newspeak). Hoe moeten we dat zien?

2013-06-25
Comic Book Archives
Comic Book Archives zijn niet alleen handig voor stripboeken, maar voor alle scans van tekst met afbeeldingen over meerdere pagina's.

2013-06-23
Hong Kong steekt de draak met uitleveringsverzoek VS; Edward Snowden vliegt naar Rusland
Hong Kong geeft via persbericht de VS een steek onder water en laat Snowden naar Rusland doorreizen. En hoe verder met privacy?

2013-06-19
SLES en GroupWise: mijn installatiestrijd
Mijn installatie van GroupWise op een SLES server ging niet zo best. SLES is goed, maar de GroupWise installer kan beter...

2013-06-17
Windows 2012 en Exchange 2013: leuk, maar niet geweldig
Hier mijn bevindingen met de installatie van Windows Server 2012 en Exchange 2013.

2013-06-08
De schaker in de Lindenhof
In Zürich kwam ik een oude, vriendelijke schaker tegen. De economie en de treinen doen het in Zwitserland voorbeeldig. Ik moest er zijn om een paper te presenteren op een wetenschappelijke workshop.

2013-06-07
Tab Gescheiden Waarden en Elastische Tabstops
Tab Gescheiden Waarden zijn vaak handiger dan Comma Gescheiden Waarden. En waarom je met een teksteditor die Elastische Tabstops kan tonen zulke bestanden gemakkelijker kunt bewerken.

2013-06-01
Onze economie dit jaar: slecht, slechter, slechtst?
Het gaat niet zo best... hoe het tussen de oren zit.

2013-05-23
De vrijheid van Said El Haji
Said El Haji weet met zijn vrije, onafhankelijke geest tot messcherpe waarnemingen te komen.

2013-05-15
Economisch herstelletje?
Krabbelt de economie weer op?

2013-05-09
DHCP failover with config sync on a Raspberry Pi
How to configure DHCP failover while also syncing generic dhcpd.conf settings.

2013-05-08
Jongens en meisjes in de klas: samen of apart?
Moeten jongens en meisjes verschillende leermethodes aangereikt krijgen? Over de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs.

2013-05-06
Data Science (gegevenswetenschap)
Data science als opkomend vakgebied, dat van belang is voor veel toepassingsgebieden.

2013-04-18
Fietsend naar de bioinformatica conferentie voor een privacy praatje
Fietsen, werk zoeken, praatjes houden, en mijn toekomstige pad uitstippelen, ...

2013-04-06
Je eigen server met je oude laptop
Een paar hints voor je eigen server thuis.

2013-03-31
Vrolijk Oostern (“pasen”)
We vieren in de lente het Oostern, het lentefeest. (En sommigen vieren Pasen.)

2013-03-26
Lena Söderberg, het meisje van de digitale beeldbewerking
Hoe een playmate het symbool werd voor digitale beeldbewerking.

2013-03-11
Open brief aan Joost Niemöller
Een open brief aan Joost Niemöller om 'm een hart onder de riem te steken.

2013-03-03
De Walkure
Betekenissen van de walkure.

2013-02-26
Nudge (boekbespreking)
Nudges zijn vriendelijke richtingaanwijzers die je helpen, maar niet verplichten, om een verstandige keuze te maken. Mijn korte impressie van het boek "Nudge".

2013-02-23
Het hoefijzermodel en platlanders
Het hoefijzermodel verklaart waarom extreem-links en extreem-rechts zoveel gemeenschappelijk hebben. Hoe platland en politieke dimensies je helpen om politieke verschillen beter te begrijpen.

2013-02-09
Galileo, het Europese GPS, blijft in de ruimte!
Galileo ontkomt aan de EU bezuinigingen, en geeft ons een Europees navigatiesysteem.

2013-02-07
Nieuwe Office pakketten
Nieuwe versies van Microsoft Office, LibreOffice, en Calligra.

2013-02-01
Gnumeric is een gratis alternatief voor Excel en is beter in statistiek
Gnumeric is een gratis, goed en snel alternatief voor Excel. Voordelen en achtergronden.

2013-01-30
Get SQL Agent service starting
What to do if the Microsoft SQL Server Agent service cannot start.

2013-01-26
De toekomst van de Europese Unie
De beste manier om Europa sterk te maken is om in te zetten op de gemeenschappelijke markt. Een korte samenvatting van de kernpunten van de toespraak van David Cameron, en ook een korte samenvatting van mijn eigen visie op Europa.

2013-01-21
The next 100 years
Een korte bespreking van het boek van George Friedman, "The next 100 years".

2013-01-19
Het treinendrama bij de NS
Onze Nationale Spoorwegen stapelen fout op blunder. Tijd voor een cultuurverandering en de-privatisering. Ook het management moet vervangen worden.

2013-01-02
LED lampen snelwegen dimmen niet
De overheid koopt LED straatlantaarns zonder de software te snappen. Waarom hebben we in Nederland geen ingenieurscultuur?

2012-12-10
Je ene oog verblinden; over contemplatie en handeling
Waarom we teveel risico nemen; waarom we af en toe alle vervelende dreigingen onder ogen moeten zien, en dan weer een oog bedekken moeten.

2012-12-04
The Lessons of Asgard – Ásatrú legt de connectie tussen vroeger en nu
Een introductie in Ásatrú, de oude heidense volksgodsdienst die nieuw leven is ingeblazen.

2012-12-01
December Elegy
Als de winter in december komt, en kou en duisternis heersen over het land, is de geest dan niet stil en ontvankelijk?

2012-11-27
Nerthus, godin van vruchtbaarheid, uit de aarde
Nerthus was een Germaanse godin van de vruchtbaarheid en stond ook symbool voor Moeder Aarde. Een korte beschrijving.

2012-11-06
Ontwerpprincipe “simpel” voor politici en programmeurs
Om systemen goed te laten werken moeten ze simpel ontworpen worden; dat geldt zowel voor programmeurs als voor politici. Hoe de huidige coalitie daarin faalt, en hoe ze kunnen leren van Herbert Simon.

2012-11-01
Markdown maakt tekst schrijven weer gemakkelijk
Markdown -- gebruik simpele tekstbestanden en exporteer ze naar HTML. Een introductie.

2012-10-27
Nog wat opmerkingen bij belastingen en dikke overheden
Een te grote overheid is nadelig, een kwalitatief slechte overheid nog nadeliger. Dat geeft belastingen zonder return on investment. Belastingen zijn schadelijk, vooral belastingen op inkomsten.

2012-10-22
Iedere motorrijder valt een keer. Vandaag was het mijn beurt.
Een gebroken sleutelbeen en twee gebroken ribben: de nadelen van een motor in de spits.

2012-10-21
Vruchtbaarheid (2) :: Paul Schnabel (SCP) vraagt terecht aandacht voor jonge gezinnen
Het SCP waarschuwt dat jonge dertigers met een gezin en ook eenoudergezinnen in slecht weer verkeren. Hoe we als samenleving vruchtbaar moeten blijven.

2012-10-20
Verfbommen voor minister Leers — politiek extremisten blijven actief
Voorbeeld van politiek extremisme: verfbommen voor minister Leers.

2012-10-10
De ring is gesloten
Boekbespreking: De ring gesloten, door Knut Hamsun. Over liefde voor iemands geboortestreek en de ijdelheid van het proberen om iemand te worden.

2012-10-07
Extremisme: wat is dat?
Wat is extremisme? We kijken naar culturele en politieke factoren.

2012-09-26
Teeven (VVD) voor het recht op zelfverdediging
Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) staat voor het recht op zelfverdediging bij inbraak. Dit is een belangrijke omslag in het denken dat lang door links gedomineerd werd.

2012-09-14
Vruchtbaarheid (1) :: Duitsland’s onhoudbare groei
Duitsland lijkt sterk, maar de groei is onhoudbaar. Het vruchtbaarheidsprobleem van Duitsland.

2012-09-14
Vruchtbaarheid (0) :: inleiding
Inleiding in mijn artikelenreeks met als thema vruchtbaarheid.

2012-09-12
Is Nederland klaar voor cyberwar?
Hoe Nederlandse organisaties samenwerken om het land weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen.

2012-09-04
Ieder voor zich en God voor ons allen; staatsschuld, overheidsuitgaven en Europa
Ieder voor zich versus God voor ons allen: waarom een single point of failure gevaarlijk is, zeker in combinatie met staatsschuld.

2012-08-28
PVV het best voor de economie
Het verkiezingsprogramma van de PVV is volgens het CPB goed voor de economie.

2012-08-28
Kees van der Staaij (SGP) door de bocht
Kees van der Staaij (SGP) denkt dat de kans op zwangerschap na een verkrachting klein is, maar een wetenschappelijke publicatie geeft een ander beeld.

2012-08-21
In langzamer vaarwater; lange-termijn problemen
Meer dan een maand geleden presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) hun juniraming met als titel Lage economische groei tot 2017. Een persoonlijke bespiegeling.

2012-08-20
Terug uit Minnesota; IPHIE, Lake Superior en kano’s, afstuderen, KMA, werk
Persoonlijke status update: Mijn studiereis plus vakantie naar Minnesota, kano's, introductieweek uni Leiden, KMA reünie, nieuw werk.

2012-08-08
Stealth Subordination en verdwijnende documenten
Een nieuwsbrief van de Citigroup is kritisch over het ESM. Mensen zijn misleid. Maar de nieuwsbrief staat niet meer online.

2012-08-06
Five rules for men
Five cowboy rules for men to follow for a happy life.

2012-08-06
Blue Lagoon, IJsland
Foto's en een video van mijn bezoek aan de Blue Lagoon in IJsland.

2012-08-01
Beste PDF viewer is Sumatra
Sumatra PDF is de snelste en gemakkelijkste PDF viewer voor Windows.

2012-06-09
Offeren aan Europa
Moeten we offeren aan Europa om de euro (en onszelf) te redden?

2012-06-09
C++ multidimensional arrays on the heap
How to create a C++ big multidimensional array.

2012-05-16
Rechter en programmeur
In de rechtszaak tussen Google en Oracle gaat het over het gebruik van programmacode -- en de advocaten hadden niet gerekend op een rechter die zelf programmeren kan!

2012-04-27
Hogere BTW is drie keer slecht
Hogere BTW is remt de consumptieve uitgaven en daarmee omzet en werkgelegenheid. De rol van politieke partijen bij het afwegen van staatsschuld en BTW verhoging.

2012-04-21
Eisen van Brussel versus het landsbelang; PVV verlaat het schaakbord
Het overleg tussen VVD, CDA en PVV is mislukt. Wat nu? Staatsschuld, politieke crisis, ondergang?

2012-03-27
Hoera, ik mag stemmen (geslaagd voor het stemexamen)
Doe ook het stemexamen en kijk of je genoeg weet om goed voorbereid te gaan stemmen.

2012-03-23
Weer terug online; Cisco ASA 5505 firewall geplaatst
Hoe ik mijn nieuwe Cisco ASA 5505 firewall geïnstalleerd heb.

2012-03-18
Zwijnen, downloaders, socialisme en staatsschuld
Bijten in de hand die je voedt: het komt voor onder zwijnen, downloaders en linkse kiezers.

2012-03-07
PhD waardevol?
Het doen van een promotietraject wordt steeds minder aantrekkelijk. Enkele voor- en nadelen op een rijtje.

2012-02-25
Comparison of P2P file sharing tools for LAN parties
Which application to use if you are in a LAN and want to share files with everyone in the same network?

2012-02-20
Nieuwsverslaving
Het dagelijks consumeren van nieuws maakt apathisch, neurotisch, en oppervlakkig..

2012-02-04
Ommezwaai van D66 strategie?
Uitspraken van Pechtold lijken erop te wijzen dat D66 zich in zijn kritiek minder op de PVV en meer op de SP zal richten.

2012-01-13
PirateBay blokkade omzeilen
Hoe je toch nog op de PiratenBaai kunt komen.

2012-01-09
StemmenTracker laat je echte vertegenwoordigers zien
Kijk of je stem op een politieke partij nog overeenkomt met hoe die partij nu stelling neemt.

2012-01-07
Een tien voor een heksenjacht; Tilburgse student noemt PVV fascistisch
In zijn bachelorscriptie noemt Henk Bovekerk de PVV fascistisch. Een kritiek op zijn these.

2011-12-17
Hypatia
Hypatia, een van de laatste Neoplatoonse filosofen, vermoord door de Christenen

2011-12-01
Rechten voor Papoea’s gesteund door PVV en GL
De Partij voor de Vrijheid en GroenLinks maken zich zorgen over de mensenrechten in Papoea-Nieuw-Guinea.

2011-11-21
Niet kapotbezuinigd
De euro, de EU, de politiek: ze trillen op hun grondvesten. Over oorzaken, over de diepere culturele oorzaak, en ondanks de narigheid toch nog een beetje hoop.

2011-11-07
Lampje uit, lampje aan – van gloeilamp naar LED lamp
Vergeet de ouderwetse spaarlamp - straks hebben we allemaal een LED lamp!

2011-11-02
De brieven van de moordenaar; Theo van Gogh werd op deze datum vermoord
Zeven jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. De brieven van de moordenaar zijn nog steeds zowel bizar als interessant.

2011-10-19
PartijenWijzer: welke partijen passen bij jou?
Doe de PartijenWijzer van het Instituut voor Publiek en Politiek en ontdek waar je staat in 't politieke landschap.

2011-10-15
Subsidies: 6 miljard euro
Subsidies worden slecht gecontroleerd, kosten ons veel geld en zijn ethisch discutabel.

2011-10-02
Acht maanden druk met werk en onderzoek, zal niet veel anders doen
Vanwege werk plus wetenschappelijke eindstage zal ik minstens acht maanden druk in de weer zijn met andere dingen dan bloggen en socializen. Over wat ik ga doen.

2011-09-27
The network replaces the city
Hoe we van een primitieve samenleving naar een online samenleving gaan, waarbij de stad en de moderne natie-staat verouderde concepten worden. Uit mijn voorwoord bij mijn scriptie over het EPD (politicologie). In het Engels.

2011-09-21
Massa-immigratie blijft een probleem
Massa-immigratie is een werkelijk bestaand probleem. Welke immigranten zijn kansrijk, hebben we immigratie wel nodig, en hoe stoppen we ermee?

2011-09-20
diffplus: zie snel verschillen tussen tekstversies
Gebruik slimme unix tools om verschillen tussen tekstbestanden te vinden. Handig als je meerdere versies van een tekst hebt.

2011-09-18
Piraten in Duits parlement
De piratenpartij gaat voor meer privacy en innovatie zorgen. En onderaan gaat het ook nog kort over wat andere dingen.

2011-09-09
Exit Skype, welkom Jitsi Jabber XMPP
Skype is mooi, maar er is nu een beter alternatief: XMPP. Dat is open source, wordt breed gesteund, en volgt open standaarden. Binnenkort stap ik helemaal over op XMPP met Jitsi.

2011-09-02
Monitor Duurzaam Nederland 2011: Nederland loopt risico
Volgens het CBS, CPB, PBL en SCP gaat het bergafwaarts met Nederland. Wat te doen?

2011-09-02
Het grote mysterie
Tussen wetenschap en geloof, in onszelf, en in onze samenleving bevindt zich een mysterie, niet echt te omschrijven met woorden. Over het avondland, Neoplatonisme, en de noodzaak van een nieuwe elite.

2011-08-26
De neger en de machinist
We accepteren liever levensgevaarlijke situaties dan zelfs maar de schijn van racisme.

2011-08-12
Wilders gewelddadig?
Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie, schrijft in een column in de Trouw dat Geert Wilders gewelddadig is. Wat wordt er beweerd, wie is Corine en heeft ze gelijk?

2011-08-08
Obama’s grote strategie
Daniel Drezner schreef in de Foreign Affairs over het nut van een grand strategy, de strategie van de VS onder Obama, en over het belang van politieke communicatie. Een samenvatting van zijn artikel.

2011-08-07
Calendaring: Exchange can publish to ICS, defaults to insecure
How to secure Exchange calender publishing to ICS.

2011-08-03
De 36 Stratagemen uit China
De 36 stratagemen uit China zijn nuttig in een wereld voor deceptie. Ze bieden tactieken, listen en strategische inzichten voor toepassing in vele gebieden.

2011-08-02
Lifehacker Pack for Mac
De beste gratis programma's voor de Mac!

2011-07-26
Terwijl Europa sliep…
Bruce Bawer, een Amerikaan die in Oslo woont, schreef in 2006 al over problemen die we nu zien in Noorwegen en de rest van Europa. Een reactie op zijn boek While Europe Slept.

2011-07-24
2083, of het manifest van Anders Behring Breivik
De pleger van de aanslagen in Oslo heeft een video en een manifest gepubliceerd net voor de aanslagen. Dat geeft nieuwe inzichten. Tegelijkertijd vliegen links en rechts elkaar in de haren.

2011-07-23
Een blank monster
Hoe Anders Behring Breivik tot zijn daad kwam; een eerste analyse. Over het belang van politieke vrijheid en het gevaar van extreem rechts.

2011-07-22
Noorwegen de naïviteit voorbij
Het vredige Noorwegen is niet langer onschuldig. De doden staan op het netvlies. Hoe kan dit land nog zichzelf blijven?

2011-07-10
Een goedkope server (NAS)
Voor het studentenhuis waar ik momenteel nog in woon heb ik een Network Attached Storage (NAS) gekocht. Kortweg gezegd: een mini-computer met een harde schijf. Er zit geen monitor of toetsenbord op, maar wel een netwerkpoort. Via een webbrowser kun je zo’n ding instellen. Maar je kunt ook de onderliggende Linux omgeving wijzigen en zo je eigen spullen installeren. Handig voor bv. torrents, of je eigen server.

2011-07-10
Installing transmission and dnsmasq on a NAS
Howto install Transmission on an Iomega StorCenter ix2 NAS.

2011-06-29
Roken maakt dommer dan je lief is
Roken schaadt de hersenen. De reacties van rokers op zulk nieuws is illustratief voor de domme manier waarop mensen omgaan met feiten en resultaten van onderzoek.

2011-06-23
Een zwarte dag voor de fascisten
Alle mensen die teleurgesteld zijn in de vrijspraak van Wilders zijn diep in hun hart besmet met het fascisme.

2011-06-16
Het nieuwe bellen
Hoe we nu en in de toekomst bellen. Een overzicht van de actuele software. De dood van de oude telco.

2011-06-02
NAVO vs Anonymous
De NAVO waarschuwt voor hackersgroepen zoals Anonymous en zegt tegenmaatregelen te overwegen.

2011-05-09
Thor 2011 versus de Thor van de Vikingen
Hoe de Thor van Marvel (2011) verschilt met de Thor van onze voorvaderen.

2011-04-12
Fred Teeven (VVD) wil einde aan vrij internet
Fred Teeven (VVD) wil downloaden tegengaan d.m.v. internet censuur. Waarom dat niet werkt, en wat er verder mis aan is.

2011-02-03
Investeren in relevant onderwijs
Studies met een hoge maatschappelijke relevantie stimuleren; studies met een lage baankans afremmen. Een voorstel.

2011-01-25
OV failcard gekraakt
De OV chipkaart is gekraakt. Meer informatie en software kun je hier vinden. Het wordt tijd de stekker uit de OV chipcard te halen, want veiligheid en privacy zijn in het geding. Politici en bestuurders: wat nu?

2011-01-20
ePassport en het medisch dossier
EPD, ePassport, online toegang tot je medisch dossier, en (technische) trends die daar van invloed op zijn

2011-01-17
Mijn studie, of wat ik momenteel doe
Momenteel studeer ik medische informatiekunde. Ik studeerde eerder af als politicoloog. Over mijn studie en mijn toekomst.

2010-12-27
Working together on text and source code with Gobby and infinoted
Work together on the same text and code files using Gobby!

2010-12-14
DreamSpark voor studenten
Microsoft geeft studenten gratis software om te programmeren en servers te installeren.

2010-11-20
Een ontmoeting met Bolkestein
Hij kwam de tram binnen, ietswat onhandig. Ik herkende hem aan zijn oude, gewone, en toch erudiete en vastberaden voorkomen. - Over populisme, fascisme, en duidelijkheid.

2010-11-17
Ziggo klantenservice moet terug naar basisschool (maar toch niet)
Ziggo is niet in staat om simpele vragen te beantwoorden. Zo vragen ze mensen die nog geen klant zijn, maar het wel willen worden, om een klantnummer.

2010-11-04
De verbanden tussen asielzoekers, werkeloosheid, criminaliteit en fascisme
Een modelletje van een middelbare scholier

2010-08-27
TechMonks
TechMonks is een website over computertechnologie gemaakt door een een groepje enthousiastelingen uit India en Nederland. Zulke samenwerking zal er dankzij internet technologie steeds meer komen.

2010-08-15
Starcraft II
Starcraft 2 review.

2010-08-10
De opkomst van de sociale media
Straks staan al jouw gegevens en al jouw werk op computers waar je zelf geen zicht op hebt. Hoe het ontstond. En hoe het in de toekomst verder gaat met online applicaties en sociale netwerken.

2010-07-23
Shoot meteors down and learn to type
Learn to type while playing games using TuxType.

2010-07-13
Nederland steeds dieper in de schulden
De staatsschuld loopt op

2010-06-22
Zes onzinmails, zelf knutselen, en kinderen programmeren
Zelf knutselen met computers geeft soms rare fouten, maar is leuk en leerzaam. Vandaag heb ik eenvoudige programmeertalen voor kinderen en beginners getest.

2010-06-17
Age of Conquerors in Windows 7
Age of Empires II is een mooi historisch RTS spel, maar het werkt niet in Windows 7. Er is een oplossing: met VirtualBox kun je het prima laten draaien, zelf in een netwerk. Hier een uitleg en enkele hacks.

2010-06-10
De nieuwe coalitie
Hoe ziet de nieuwe coalitie eruit? Ik heb de meest waarschijnlijke opties uitgerekend...

2010-06-07
Schiet ze neer en kelder ze
De harde actie van Israël tegen de boten met activisten was logisch en verstandig, en de kritiek op Israël in deze kwestie neemt groteske vormen aan.

2010-06-02
Over Furor Teutonicus
Vrijheid danken we aan dapperheid

2010-06-02
Klaar voor de start!
Eerste blogpost