Categorie: technologie

2021-11-14

Een zwart scherm tijdens het opstarten van de computer; pas als Linux of Windows opgestart is ook beeld. Hoe lossen we dat op?

2021-10-16

Use the locate database on your server also on your clients

2021-03-21

Using the same torrents in qBittorrent while dualbooting between Linux and Windows. For advanced computer users. Shellscript and a systemd unit file are included.

2021-03-03

Privacy, vaccinatieregistraties, testresultaten en databases: hoe houden we het veilig? Soms is papier de beste oplossing.

2021-01-15

Huisartsen en apotheken gebruiken E-Zorg voor email. Is dat echt zo veilig en degelijk als geadverteerd door KPN? Mijn eerste indruk stelt een beetje teleur. Een korte technische analyse.

2020-12-24

A short tech post on folder separators for an IMAP server and a client (Dovecot and Mutt).

2020-09-11

Hoe je de censuur van afbeeldingen op social media zoals Twitter en Facebook kunt voorkomen.

2020-04-24

WhatsApp bevalt me niet meer. Waarom ik overstap op Telegram. Minder afhankelijk van je telefoon, meer mogelijkheden, en meer open source.

2020-03-06

Hoe gebrekkige invoervalidatie en achterlopend onderhoud van het OPS kon leiden tot onjuiste cijfers van Mesdag. Een technische analyse.

2020-02-23

Sneller rekenen met het OPS rekenmodel van het RIVM door al je CPU kernen te gebruiken. Technisch artikel.

2019-12-27

Using the scrot screenshooter tool in XFCE using a schellscript. For advanced Linux users.

2019-12-10

Op 19 november 2019 bood ik een petitie aan bij de vaste Kamercommissie OCW. Het betrof de mogelijkheid tot downloaden van uitzendingen van de NPO. Hierbij het archief.

2018-06-01

Various Office suites are compared. How do they preserve formatting of a Microsoft Word demo document when exporting to PDF?

2018-04-04

Kunnen buitenlandse partijen bij gevoelige medische gegevens van Nederlanders? Mailstromen naar drie academische ziekenhuizen zijn kwetsbaar.

2018-03-26

We denken op korte termijn, zijn het zicht kwijt, consumeren, maken en kopen dingen die snel kapot gaan, hebben een jetleg tussen winter- en zomertijd; waar is de heilige, eeuwige Tijd? Een pleidooi voor een rationele herbezieling.

2015-12-27

How to create a reverse SSH tunnel so you can always login to your remote device.

2015-10-22

How to clone your Mac disk: an overview of various methods, some of which also apply to cloning disks using Linux.

2015-06-10

Using a permissive domain to get around a SELinux issue involving ping return packets for a CGI script.

2015-02-25

De installatie van Groupwise 2014 is nog steeds problematisch.

2015-01-12

PDF Page Label support tested for the most used PDF viewers.