Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 6 min

Waarom de massa zich leent voor het wokisme

Deze tekst schreef ik op 8 oktober 2022 en was blijven liggen op een van mijn computers. Nu al een half jaar oud, maar nog steeds actueel. Ik plaats ’m nu alsnog op mijn weblog, met wat kleine cosmetische verbeteringen en ook heb ik enkele referenties toegevoegd. – EM 2023-07-04.

Mijn korte, misschien te korte antwoord op de vraag waarom zoveel mensen zich lenen voor een Woke-agenda. Waarom strijden mensen tegen hun eigen belangen, zelfs als het gemakkelijk te zien is zoals met voedsel, energie, immigratie, inflatie, lichamelijke integriteit etc.? Mijn onderstaande “korte” antwoord is nog steeds lang, te lang. Als ik al zo tegenstrijdig begin, nou, dan snap je wel dat ik eigenlijk het antwoord ook niet heb. Maar ik draag een steentje bij, wellicht.

Ten eerste moeten we vaststellen dat goed en fout subjectief zijn. Veel mensen denken echt iets goeds te doen voor de wereld. Soms lijken ze gehersenspoeld, maar zijn we zelf niet veel beter in onze eigen echokamers, in onze eigen bubbels? Er is grote kans dat we zelf overdrijven. Bv. terechte zorgen van Harari m.b.t. A.I. worden door “wappies” (rechtsconservatieven, hippies, vrijdenkers etc., ik ben er zelf ook eentje) voorgesteld alsof Harari die gevolgen ook wil. M.a.w. de globalisten-volgers krijgen weinig alternatief; ze zien een meute elkaar napratende, bange wappen.

Dan een paar mogelijke redenen voor de massaliteit. Die kennen we allemaal wel; machtsconcentratie, geldconcentratie, technologie, censuur, media etc. De communistische critical theory, waar je als spiritueel of rechts persoon meestal weinig mee hebt, biedt hier wel degelijk verklaringen m.b.t. macht en geld. Zeker via de controle op (social) media. Maar dan nog steeds missen veel mensen iets belangrijkers: groeps- en dieptepsychologie. Het zou heel simpel zo kunnen zijn dat een heel groot deel van de vnl. grootstedelijke samenleving dit globalistische beleid ook echt voorstaat. En dat is ook mijn ervaring als ik met veel oud-studiegenoten spreek.

When masses of city-dwellers regress to the unconscious state, it does not create a psychological unit that is in any way comparable to the original group and its psychology. – Erich Neumann

En waarom willen ze dat zo graag? Het moderne leven zorgt voor afstand van de natuur inclusief ons eigen lichaam (gender zit in je hoofd, het lichaam is niet meer primair daarin maar moet gedwongen worden met hormoonpillen en operaties). Natuurlijke verbanden (gezin, dorp) maken plaats voor onpersoonlijke anonimiteit. Dat geeft vrijheid (ongebondenheid) en privacy, maar ook ontworteling en het verbreken van traditionele sociale structuren. Er bestaat niet zoiets als een gratis lunch… Elke maatschappelijke verworvenheid komt met een prijskaartje.

The toxic effect of the mass situation lies precisely in its intoxicating character, which is always a concomitant of the dissolution of consciousness and its powers of discrimination. As we saw earlier, the libido-link between the ego system and the unconscious is “pleasurable.” So it is when the link snaps and the ego system sinks into regression. The old bait with which that wily ratcatcher, the “hypnotized hypnotist” of mass epidemics, seduces us is uroboric incest. – Erich Neumann

Het onderscheidend vermogen gaat naar de mallemoeren. Ben ik nou een man of een vrouw? Wat is een Nederlander? Iedereen is gelijk! Allemaal inclusief en liefde – een plezierige, panseksuele libido-link.

Wat je dan krijgt is een massa. Kuddegedrag maar dan op nog lager bewustzijnsniveau. Desmet heeft daar e.e.a. over geschreven, en ook Neumann (een leerling van Jung) deed dat. In een massa zie je soms een soort regressie van het bewustzijn, een depolarisatie naar de oeroboros, een vervrouwelijking op laag niveau (te onderscheiden van hoog vrouwelijk bewustzijn), oftewel oeroborische incest zoals Neumann dat noemde. (Dat is het verlies van het ego, het weer wegdrijven in het onbewuste; het verlies van dualistische concepten en onderscheidingsvermogen.)

Erich Neumann spreekt op een Eranos conferentie bij Ascona, vermoedelijk in 1958.

In een massa denken mensen niet meer zelf na. Overigens zie je dat ook in wappie-kringen. Het dieptepsychologische mechanisme is niet cognitief van aard (het is juist het massaal ontbreken van dat cognitieve bewustzijn) oftewel met ratio los je het amper op. Je mag hopen op bewustzijnsverruiming door mensen steeds te dwingen zowel voor- als tegenargumenten gelijktijdig in hun bewuste te plaatsen.

This unconscious mass component is opposed to consciousness and the world of culture. It resists conscious development, is irrational and emotional, anti-individual and destructive. It corresponds mythologically to the negative aspect of the Great Mother – it is her murderous accomplice, the adversary and manslaying boar. This negative, unconscious part of the personality is archaic in the most negative sense, for it is the beast-man at bay. – Erich Neumann

Helaas is een kudde kansloos zonder goede herder. Die archetypische Goede Herder hebben we vermoord (Nietzsche). Nog steeds is er het post-christelijke moderne ideaal van het goede zoeken voor de hele samenleving, en oog hebben voor de kwetsbaren en zwakken. Wil je dat laatste, dan heb je eigenlijk weer een implementatie en expressie nodig van de Goede Herder, een ideaal en bewustzijn dat boven de samenleving en de politiek uit stijgt.

Een bewezen historisch alternatief is Viking-gedrag, tamelijk agressief, plunderen voor geld, lijf en leden riskeren om goud te roven, en daarna lachend het goud weer wegdoen, want dat heb je in de dodenhal (Valhalla) van Odin toch niet nodig. Ziedaar de uebermensch van Nietzsche.

A hero is defined not by victory but by defeat. Only in defeat can you show what you’re really made of. Only in final defeat can you show that you will never give in. – Tom Shippey, in: Laughing Shall I Die: Lives and Deaths of the Great Vikings

Kortom, je hebt m.i. twee opties. In het vroege Europa verbonden beide opties zich; de Goten, Franken en andere Germaanse krijgers (oude adel en erfboeren, Viking-stijl) sloten een verbond met de Kerk. Tot de rijke burgerij (bourgeoisie) met de Verlichting kwam. En zo kwamen we tot de grote ideologieën.

In these circumstances the disoriented, rationalistic consciousness of modern man, having become atomized and split off from the unconscious, gives up the fight. – Erich Neumann

De communisten geloofden niet in God of Kerk en objectief gezien hebben ze daar misschien wel gelijk aan, maar wat hou je dan over voor de massa? Klassenstrijd? Of enkel de liberale individualiteit van hun tegenstanders? Dat werkte allemaal maar matig, dus hebben ze het nu ingeruild voor Woke en Groen. De Planeet als een soort god (Gaia), mja misschien. Het gaat lijken op een moedergodin die haar eigen kinderen opeet — een fenomeen door Neumann nogal beeldend beschreven en goed geanalyseerd. Zonder een balancerend maatschappelijk Vaderbewustzijn blijft ook het Moederbewustzijn achter (en omgekeerd). Het “heilige huwelijk” vraagt precies de goede balans (in polariteit, dus niet in gelijkheid).

Dit is maar vage shit voor velen. Concreter is simpelweg de afhankelijkheid van het systeem; je gaat niet bijten in de hand die jou voedt. En we bouwen een systeem verder uit waarbij iedereen afhankelijk is van de overheid. Dat systeem zal zijn eigen belangen krijgen, zoals elk groot politiek of sociaal systeem dwingende elementen krijgt. “Iedereen gelijk” ja voor het systeem ja, een veeboer vindt ook dat alle varkens gelijk zijn (Orwell, Animal Farm). Die varkens krijgen allemaal hetzelfde voer (straks vegan gentech of misschien wat kweekvlees) en kijken dezelfde TV-zenders en de varkentjes bevestigen elkaar dat ze het zo goed hebben. Veiligheid spreekt een kudde meer aan dan vrijheid, dat is altijd zo geweest en ook de enige manier waarop een kudde kan functioneren.

Vandaar Plato’s klassieke kritiek op democratie en gelijkheid in zijn Politeia. Vandaar ook zijn pleidooi voor een bezitloze kaste van krijger-filosofen en een praktische religie voor de massa eronder. De vraag heb ik niet bevredigend kunnen beantwoorden, maar antwoorden bestaan al duizenden jaren. Deel gerust, schiet erop, discussieer erover…

Maar leest eerst deze mooie bijlage: