Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

De onbewuste agressie van goede mensen

Wat het ego niet zint wordt weggestopt in het onbewuste of geprojecteerd op anderen. Wat niet in jouw zelfbeeld past is iets wat niet bij jou hoort of iets naars van een ander.

Ze zijn moreel verontwaardigd in het politieke discours, ze prediken de vrijheid, maar ze (ver)oordelen een ander wel op basis van zijn of haar opinies.

Ze hebben het altijd over positiviteit, maar op een raadselachtige manier ontstaat er afstand en conflict in hun omgeving. Het ligt nooit aan henzelf — ze brengen toch positiviteit?

Ze zijn bewust liefdevol, maar onbewust agressief. Meestal blijft het bij passieve agressie, maar soms wordt in naam van de goede zaak de brandstapel in gereedheid gebracht.

Ze? Jij? Ik? Het is het altijd zo menselijke, altijd zichtbaar in mensen om ons heen en in de samenleving. En als we goed in de zwarte spiegel kijken, dan natuurlijk ook in onszelf.

Het gaat automatisch. Het is het deel van jou dat tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld in staat, filtert, oordeelt, en ons in staat stelt om te handelen. Het is onze persona, en de buitenzijde ervan is ons masker.

In een moment van rust, reflectie en eenzaamheid kunnen we dat loslaten. Dan kunnen we overwegen of onze persona gelijk heeft, of dat er binnen ons meer leeft. En of er buiten ons meer complexiteit is dan het simpele zwart/wit beeld waarop we ons handelen baseerden.

Dubbele signalen worden uitgezonden. De bewuste, en vaak tegengesteld daaraan de signalen die ongecontroleerd uit het onbewuste handelen voortkomen.

We kunnen niet zonder de snelle oordelen, want die zijn nodig om te handelen. We kunnen niet zonder de rust, de zelfreflectie en contemplatie, want dat is nodig om te evalueren en bij te stellen.

Jij kan niet zonder. Ik kan niet zonder. De samenleving kan niet zonder. Een wereld zonder rust, met altijd prikkels, kan niet anders dan terecht komen in een situatie waarin onbewuste agressie op zowel de buitenwereld als op het eigen lichaam (stress) gericht wordt. In een rusteloze wereld bevolkt door mensen met goede bedoelingen kan het niet anders dan dat uit een diepe schaduw giftige dampen omhoog komen. Conflict of crisis zal hardhandig herstellen wat niet in evenwicht wilde blijven of niet wilde schouwen.

Het kan ook zijn dat je in de spiegel ziet wat je worden wilt, of hoopt al te zijn. Het is waar en onwaar. Het is onwaar, omdat het je in een illusie laat leven, omdat het onderdrukt wat in je schaduw leeft. Het is waar, omdat je hoogste aspiraties je richting kunnen geven en een reflectie zijn van wat je was of bent of nog worden kunt.

![Magickal Mirror angel by Anne Stokes


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.