This page was exported from Furor Teutonicus [ https://www.furorteutonicus.eu ]
Export date: Tue Feb 18 20:16:22 2020 / +0000 GMT

Een tien voor een heksenjacht; Tilburgse student noemt PVV fascistisch


Zonet heb ik de these van Henk Bovekerk doorgelezen. Voor zijn bachelorscriptie "Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics", waarin hij beweert te bewijzen dat de PVV fascistisch is, kreeg hij een tien. Ongetwijfeld zal hij naast veel lof ook veel kritiek over zich heen krijgen, want Nederland is over dit onderwerp immers flink verdeeld. Zijn begeleiders, die bekend staan om hun antipathie tegen de PVV, hebben hiermee wel een flinke verantwoordelijkheid op zich genomen. Dr. A.C.J. (Jan Jaap) de Ruiter en prof. dr. J.M.E. (Jan) Blommaert zijn, door het werk een tien te geven, aan te spreken op alle fouten en zwakheden in het essay.

Die zwakheden zijn divers. Nu is het slechts een bachelorthese, dus de eisen kunnen ook niet al te hoog liggen. Zo blijft de literatuuromvang noodzakelijkerwijs beperkt. Maar een paar missers vielen me toch wel op.

Vanaf het begin lijkt het wel een heksenjacht. Er wordt gebruik gemaakt van suggestieve teksten en als bronnen worden teksten en onderzoekers genomen die behoorlijk anti PVV zijn. Er worden wel namen genoemd van denkers die het niet eens zijn met Rob Riemen, maar dat is meer terloops dan grondig. Henk gebruikt als een van de bronnen zelfs de fopwetenschapper Jaap van Donselaar, wiens werk hij "rationality, objectivity and good intentions" toedicht.

Witches Being Hanged
Heksen die opgehangen worden. Ralph Gardiner, 1655 (van Wikipedia).


De overeenkomst en de link tussen fascisme en socialisme wordt niet gemaakt, terwijl die ook in de these eigenlijk best vaak naar voren komt. Het zogenaamde materialisme van de PVV wordt niet goed uitgewerkt en is feitelijk ook twijfelachtig gezien het feit dat de PVV op veel fronten juist wil bezuinigen, wat eerder anti-materialistisch is.

Henk noemt de PVV racistisch, maar zijn uitleg van het begrip racisme is zo ongelooflijk stuntelig dat het bijna medelijden opwekt. Aangezien zijn conclusie voor een deel steunt op zijn bewering dat de PVV racistisch is hebben we hier toch wel een fikse misser.
To imply that there are various human races is racist, and as Wilders does imply so here, we can conclude that he is a racist.

Verder heeft hij zijn meetlat alleen losgelaten op de PVV maar niet op andere partijen. Voor een bachelorproject snap ik dat wel een beetje, maar het zorgt er ook voor dat er geen vergelijkmateriaal is. Omdat de meetlat zelf van twijfelachtige nauwkeurigheid is -- en dat wordt tussen de regels door ook wel door Henk zelf genoemd -- blijft er zo weinig betrouwbaarheid over omtrent de waarde van de conclusies. En toch is Henk bijzonder stellig en zonder twijfel als hij zijn conclusie neerschrijft: "The PVV is a fascist party and its leader Geert Wilders is a fascist."

Een stevige term, fascisme! Henk noemt Adolf Hitler "the absolute benchmark of evil" en hij vindt dat de PVV daarom Links niet moet associëren met Hitler. Maar hij heeft er geen probleem mee om Wilders een fascist te noemen, toch ook niet bepaald een benchmark of goodness. Ondanks zijn behandeling van het begrip fascisme gaat hij in zijn these compleet voorbij aan de negatieve connotatie van het begrip en de maatschappelijke impact van zijn werk.

Geweld gepleegd door links (o.a. door de AFA en KAFKA, zoals ook genoemd in AIVD rapporten) en demonisatie van rechtse politici zoals Pim Fortuyn was een belangrijke oorzaak van de verharding en polarisatie van het maatschappelijk debat in Nederland. Dat debat werd toch al behoorlijk beheerst door media die voor het belangrijkste deel links georiënteerd waren. Daaraan gaat de auteur volledig voorbij als hij het heeft over een Wilders die het publieke debat uit de weg gaat. Hij ziet kennelijk niet in dat de PVV ook als een reactie op eerdere ontwikkelingen gezien kan worden.

Als hij het daarna over korte berichten en tweets heeft, dan vergeet hij volkomen dat niet alleen Wilders, maar ook vrijwel alle andere politici zich daaraan schuldig maken. De oorzaak daarvoor lijkt hem ook onbekend te zijn. Ik raad hem daarom aan het RMO rapport medialogica te lezen.

hitler kat
Sieg miauw! (Bron: www.catsthatlooklikehitler.com)


Om aan te geven dat Wilders het werkelijk op een slachtoffergroep gemunt heeft, benoemd Henk een deel van de kritiek van Wilders op moslims. Wilders beweert dat er in naam van de Koran verschrikkelijke dingen gedaan kunnen worden. Henk vind dat enkel die mogelijkheid van (mis)bruik niet genoeg is, en dat Wilders suggestief is door niet te benoemen hoe dat misbruik in de praktijk precies optreedt. Na 9/11, Londen, Madrid, enzovoorts dacht ik dat dit iets was dat tot de algemene kennis behoorde. Zeker voor studenten bij sociale wetenschappen "Liberal Arts & Sciences" (zie rectificatie onderaan).

Fascisme zou altijd samengaan met geweld. Bij gebrek aan daadwerkelijk geweld -- en het geweld uit de linkse hoek en de straatcriminaliteit verzwijgt hij -- beweert Henk dat de PVV wel degelijk gewelddadig is, namelijk met woorden. Ja, zo kennen we er nog wel een paar. Om daar nu stevige conclusies aan te verbinden is op zijn minst riskant.

Een ander element van fascisme zou het beroep op esthetica zijn. De manier waarop de PVV zich van de media bedient zou onder die noemer vallen. Zelf dacht ik altijd aan afbeeldingen, shows, optochten, uniformen, dat soort dingen... Esthetiek blijkt een rekbaar begrip als het aangetoond moet worden bij een vermeende kwade heks.

Veel van de argumenten zijn zwak of suggestief. Zo noemt hij het feit dat Wilders steun geeft aan de regering (de gedoogconstructie) een kenmerk van fascisme in een zgn. tweede stadium. Daarbij gaat hij voorbij een het Nederlandse parlementaire systeem waarbij elke grote partij een grote kans maakt op regeringsdeelname of actieve regeringssteun, afhankelijk van de programma's en grootte van de andere partijen.

Er is meer kritiek mogelijk, maar nogmaals: het is geen masterscriptie. Wel is bovenstaande voldoende om de begeleiders van Henk eens goed het vuur aan de schenen te leggen. Ongetwijfeld hebben ze daar geen angst voor: zowel Henk als dr. A.C.J. (Jan Jaap) de Ruiter en prof. dr. J.M.E. (Jan) Blommaert hebben meegewerkt aan het online zetten en communiceren over de these. Met naam en toenaam beargumenteren ze hun mening, zonder zich achter een schuilnaam te verstoppen. Iets dat in een open en vrije samenleving belangrijk is en waar ze respect voor verdienen. Of ze ook aan de hoge wetenschappelijke standaarden en wetenschappelijke objectiviteit voldoen is echter twijfelachtig. Daarvoor lijkt het hele gebeuren toch net iets teveel op een welbewuste heksenjacht.

De scriptie voorzien van mijn aantekeningen kun je hier downloaden: BA-Thesis_Henk_Bovekerk.pdf

2012-01-07: Rectificatie. Ik wek ten onrechte de indruk dat Henk "sociale wetenschappen" studeert, hoewel zijn studie "Liberal Arts & Sciences" daar wel overlap mee heeft. Dank naar Jurre Krijbolder (Twitter) voor het hierop wijzen.

Overig:

 
Excerpt: In zijn bachelorscriptie noemt Henk Bovekerk de PVV fascistisch. Een kritiek op zijn these.
Post date: 2012-01-07 02:39:32
Post date GMT: 2012-01-07 01:39:32
Post modified date: 2012-01-12 16:15:29
Post modified date GMT: 2012-01-12 15:15:29
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com