Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Rechten voor Papoea’s gesteund door PVV en GL

Als klein meisje woonde mijn moeder in Papoea-Nieuw-Guinea. Haar ouders, mijn opa en oma dus, werkten er voor de zending en het onderwijs. Zo tussen de vervaarlijke, wilde Papoea’s leerde ze de liefde voor de natuur en het primitieve leven die ze haar leven lang zou houden.

Beenceremonie in Papoea-Nieuw-Guinea

De Papoea’s hebben het momenteel niet gemakkelijk. Hun oorspronkelijke cultuur wordt onderdrukt door Islamitische Indonesiërs. Grondstoffen worden weggekaapt. Indonesische immigranten nemen er de macht over door de belangrijkste posities te bezetten.

Vandaag zag ik op Twitter een tweet van Geert Wilders:

Vandaag nationale dag Papoea. Heb Papoea-vlag in ontvangst genomen met brief van gevangengenomen Papoea-leiders. Zij verdienen onze steun!

Wapen van Papoea-Nieuw-Guinea

Voor de PVV is het geen nieuw onderwerp. Kamerlid Wim Kortenoeven kaartte het onderwerp aan in de Kamer, en kreeg daarbij onmiddellijk steun van Mariko Peters, Kamerlid namens GroenLinks.

Het is een gevoelige kwestie. Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid voor de huidige situatie. Als voormalig kolonisator hebben we toegestaan dat Papoea-Nieuw-Guinea onder Indonesische controle kwam. Een volk en een cultuur worden nu op hun eigen grondgebied onderdrukt, waar ze al duizenden jaren op hun eigen wijze leven.

Veel moderne Papoea’s leven niet meer traditioneel. Van Westerse missionarissen hebben ze geleerd dat ze kleren moeten dragen – overigens weinig praktisch in het zeer warme en vochtige land – en volgens Wikipedia is 96% van de bevolking nu Christelijk. Dat laatste gegeven zorgt nu ook voor religieuze spanningen met het Islamitische Indonesië.

Reacties

✉ Koen J. de Jager op 2011-12-02

Mariko Peters van GroenLinks krijgt hier teveel eer. GroenLinks bracht Papua nimmer naar voren bij een begrotingsbehandeling. Zij wijdde, bij interruptie, er secundair slechts 1 zinnetje aan, ik citeer: “Hoe verschrikkelijk ik uw verhaal over Turkije ook vind, bij de Papoea’s vindt u mij aan uw zijde. Ik vind het net als u heel belangrijk dat landen in het reine komen met hun verleden.”

Dit is het overzicht m.b.t. de betrokkenheid:
De Partij voor de Dieren nam geen deel aan het debat.
D66 noemde Papua in het geheel niet.
De PvdA noemde Papua in het geheel niet.
De VVD noemde Papua in het geheel niet.
GroenLinks noemde Papua niet in het debat en wijdde er slechts één zin aan bij interrupie
Het CDA besprak Papua slechts, nadat interruptie plaatsvond en tekende mee op een motie inzake Papua.
De ChristenUnie noemde Papua in het debat en tekende mee op een motie inzake Papua
De SGP noemde Papua in het debat en tekende mee op een motie inzake Papua.
De SP noemde Papua in het debat.
De PVV noemde Papua uitgebreid in het debat en diende een motie in inzake Papua, die mede gesteund werd ChristenUnie, SGP en CDA.

Het debat kunt u nalezen op

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=27

en

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=28

✉ Evert Mouw op 2011-12-03

De discussie wordt verder gevoerd op http://www.artikel7.nu/vrijspraak/rechten-voor-papoea%E2%80%99s-niet-veilig-in-indonesie.html (zie ook de pingbacks).


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.