Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 23 min

Waarom Wilders minder Marokkanen wil: Marokkanen en criminaliteit in Den Haag

Geert Wilders wil minder Marokkanen:

Minder Marokkanen bereiken we door beperking van de immigratie uit islamitische landen zoals Marokko, vrijwillige remigratie en het uitzetten van criminelen met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie. Daar is niks mis mee. Dat hadden we tien jaar geleden al moeten doen als we naar de oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteit kijken. Critici kunnen dus de bomen in.

Dat lijkt me helemaal geen gek idee. Ik heb een poosje in Den Haag gewoond en ook wel ’s last gehad van zo’n groepje laffe Berbers die als een groep proberen anderen te intimideren. Ook heb ik wel ’s in de auto gezeten met een Arabische Marokkaan. Hij benadrukte het verschil tussen Marokkanen van Arabische afkomst en die met Berberwortels. Wellicht terecht. De meeste Marokkanen in Nederland zijn Berbers. Berbers zijn genetisch tamelijk verwant aan blanke Europeanen en hebben een nogal eigen masculiene cultuur die vaak botst met de in toenemende mate verwijfde Nederlandse cultuur. Hun idee van mannelijkheid verschilt wel flink met het onze. Een Europese ridder vecht één tegen één. Zij gaan als een groep hyena’s op een enkel slachtoffer af.

Waarschijnlijk hadden de Berbers beter gepast in de samenleving als we nog in de jaren ’50 van de vorige eeuw leefden, toen Nederland nog niet links-progressief en feminiem was en het gezag stevig werd gehandhaafd. In de huidige samenleving passen ze helemaal niet, ook al zijn er Berbers die hard hun best doen.

Er is een hele rel over uitgebroken over die uitspraak van Wilders. Wilders had het over minder Marokkanen tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag. Er is nog wat verschil van mening over wat ie precies gezegd heeft. Ging het enkel over criminele Marokkanen, of over alle Marokkanen? Hoeveel dragen Marokkanen eigenlijk bij aan de criminaliteit?

De koele cijfers

Tijd om ’s te kijken naar de getalletjes. De uitspraak ging kennelijk over criminaliteit, Marokkanen en Den Haag. Daar zijn cijfers over. Zo is er Den Haag in Cijfers, het CBS Jaarrapport Integratie 2010, en de onderliggende bronnen van die twee (DHIC, Politie Haaglanden (BVH), DPZ, KLPD, HKS, Halt Nederland en CBS, SSB).

Hoeveel zou het uitmaken als alle Marokkanen van Den Haag vervangen zouden worden door autochtonen? Wat wordt dan het misdaadcijfer? Ik heb van Den Haag in Cijfers de grootte van de diverse (etnische) bevolkingsgroepen in Den Haag (2013), en van het CBS Jaarrapport Integratie 2010 de landelijke cijfers over aandeel in criminaliteit (via aantal verdachten) naar etniciteit (2008). Ik heb de landelijke cijfers gebruikt voor een prognose voor Den Haag. Daarom (en om andere redenen, o.a. ontbrekende foutrekening en niet gecorrigeerd voor leeftijdsopbouw) zijn de resultaten een ruwe schatting. Zie de tabel hieronder.

marokkenen_criminaliteit_den_haag

Kortom, als je in Den haag alle Marokkanen (5,7% van de bevolking) door autochtone Nederlanders zou vervangen, zou er pakweg meer dan tien procent minder criminaliteit zijn. Ongetwijfeld zitten er nog wat fouten in, maar een schatting van circa tien procent lijkt me niet onrealistisch. Als je de spreadsheet wilt hebben: hij is gemaakt met Gnumeric en hier is ie: marokkenen_criminaliteit_den_haag.gnumeric

Hypocrisie

Het land van dominee en koopman heeft een portie hypocrisie altijd wel ingebakken. Je moet je tenslotte een beetje vroom voordoen. Dit werd aardig verwoord door de gebruiker Z0n op Fok!, 2014-03-21:

Hoe schokkend die uitspraken ook overkwamen, 99% van de bevolking woont liever in een wijk zonder Marokkanen dan met. En dat geldt voor zowel autochtonen als allochtonen. Hoeveel politici gaan vrijwillig in een zwarte wijk wonen of zetten hun kinderen op een zwarte school? Die hele ophef komt op mij wat hypocriet over.

Op dezelfde site ene MSNMGH:

Gaap, fatsoenlijk Nederland staat op de achterste benen en struikelen over elkaar heen om te laten zien hoe politiek correct ze wel niet zijn. Neem aan dat zij allemaal meer Marokkanen willen en graag in kansenbuurten willen wonen waar de laatste autochtonen wanhopig weg willen. Oh nee wacht…

De rauwe stijl van de PVV breekt met het hypocriete fatsoen. De reactie van velen is inderdaad hypocriet: ze willen en public duidelijk afstand nemen van de rauwe uitspraak die soms angstwekkend dicht bij hun eigen verborgen en verboden gevoel komt. Helemaal bont maakt de Protestantse Kerk Nederland (PKN) het. Ze organiseren een heuse kerkdienst om te protesteren tegen Wilders. Eerder al was de ChristenUnie faliekant tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, daarmee de weg openend naar criminaliteit en terrorisme. De “weg met ons” houding lijkt momenteel sterker te leven bij christelijk links dan bij progressief links.

Liberale reactie van Rutte

Oprechter en ook interessanter is de reactie van onze liberale premier Mark Rutte:

In mijn opvatting zouden we een situatie moeten hebben waarin we mensen nooit beoordelen op hun afkomst, maar op hun toekomst, niet op hun geloof maar op hun gedrag, en we nooit de groep centraal stellen, maar altijd het individu. De rechtsstaat geldt voor iedereen.

We lopen hier tegen een klassiek liberaal dilemma aan. Hoe ga je om met een groep mensen die zichzelf niet primair zien, gedragen en identificeren als individu, maar wel als groep? En die ook liberale waarden afwijzen? Binnen liberale kringen is dit een nog altijd voortwoekerende discussie. Rutte kiest ervoor om de sterke groepsidentificatie van Berbers en hun afwijzing van liberale waarden (deels Islamitisch, deels Berbercultureel) te negeren. Een liberale samenleving is erg kwetsbaar als het zich opstelt zoals Rutte dat wil.

Verder noemt hij “afkomst”. Dat is een lastige. Het lijkt me dat we (staats)rechtelijk gezien mensen moeten beoordelen op hun staatsburgerschap. Mensen met twee paspoorten kunnen, na zware overtredingen, natuurlijk verwijderd worden uit onze samenleving via de route die Wilders voorstelt: uitzetten van criminelen met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie. Dat sluit ook aan bij de wens van Rutte om mensen als individu te beoordelen op hun gedrag. Voor die stevige aanpak loopt Rutte nu dan toch weg.

Demografisch beleid

Met vrijwillige migratie zie ik weinig problemen. Op dit moment vindt dat al plaats omdat veel migranten toch liever hun oude dag in hun oorspronkelijke vaderland slijten. Ook sommige minder oude migranten zien in hun land van oorsprong betere kansen en een meer op hun biologie en cultuur afgestemde omgeving. Daar is absoluut niets mis mee. Nederland zou dat kunnen faciliteren door bijvoorbeeld subsidies. Uiteindelijk besparen we daarmee ook op uitkeringen en dergelijke.

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) maakt een wel heel rare gedachtenkronkel:

Als er problemen zijn dan gaan we die samen oplossen. Je stelt jezelf compleet buiten de werkelijkheid door te zeggen dat als er maar minder zijn, ook de problemen zijn opgelost.

Mijn rekenvoorbeeld van hierboven geeft aan dat het voor Den Haag al tien procent scheelt. Timmermans leeft in een fantasiewereld waar mensen roze brilletjes op hebben. Dat samen oplossen lukt nu decennia lang al niet goed. Op zijn minst is een andere aanpak nodig.

Vanuit het besef dat de multiculturele samenleving niet voor alle situaties en groepen goed werkt moet er m.i. pragmatisch omgegaan worden met probleemgroepen. De schuld eenzijdig bij een probleemgroep leggen gaat voorbij aan individuele variaties en ook voorbij aan het gegeven dat sommige groepen nu eenmaal niet goed passen in de Nederlandse samenleving. Dat is dus niet noodzakelijkerwijs hun eigen schuld. Maar de logische consequentie daarvan is wel dat het verstandig is om de grootte van zo’n probleemgroep te willen verkleinen, of op zijn minst niet teveel te willen laten groeien. Diversiteit heeft nadelen, ook volgens de (ietswat linkse) Amerikaanse politicoloog Robert Putnam die er empirisch onderzoek naar deed (2007):

[W]e hunker down. We act like turtles. The effect of diversity is worse than had been imagined. And it’s not just that we don’t trust people who are not like us. In diverse communities, we don’t trust people who do look like us.

De grote vraag is hoe je dat op een beschaafde en nette manier oplost (als het al mogelijk is) in een land dat in een etnische kramp geschoten is. Eerst zal die kramp eruit gemasseerd moeten worden. Dat zal niet helemaal pijnloos gaan, misschien ook wel helemaal niet lukken gezien zowel het grensdoorbrekende gedrag van Wilders als de hypocriete policor reacties. In dat geval is de prognose een beetje lauw: een langzame transitie naar een steeds meer gebalkaniseerde en nog meer multi-etnische samenleving waarin er steeds meer problemen zijn die we “samen” moeten oplossen, en waarin het onderling vertrouwen steeds kleiner wordt.

Imam: "Geert Wilders heeft gelijk"

🔗 https://youtu.be/jQ1VwSqkGl0

Reacties

✉ Victor op 2014-06-06

Het is niet “MINDER MAROKKANEN”, maar “GEEN MAROKKANEN”!

Marokkanen krijgen geen verblijfsvergunning in Saudi Arabië. SA wilt geen enkele islamitisch Marokkaan in zijn heilige land!?

Marokkanen worden niet zomaar toegelaten in Qatar, Verenigde Arabische Emiraten of Saudi Arabie die rijker zijn dan bijvoorbeeld Nederland.

In Qatar zijn er totaal 6 Marokkanen met tijdelijke werkvergunningen toegelaten en zijn ze nu weggestuurd…óók niet méér Marokkanen!

Alle schappenherders, woestijnrovers moeten hun Mekka in het land van de afvalligen zoeken!

Van schappenherder naar ultieme moslimstrijder;

In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen moslims en er lopen ongeveer 150.000 potentiële jihad strijders.

In de jaren 60 werden ongeveer 17 000 Turken en Marokkanen naar ons land gehaald die voornamelijk in de textiel- en zware metaalindustrie terecht kwamen. Die industrietakken zijn allemaal in het begin van de jaren 70 al ter zielen gegaan. Helaas gingen deze Moslims toen niet terug, maar kregen ze het recht op gezinshereniging. Dit had tot gevolg dat hele gezinnen die vaak uit 7, 8 of meer kinderen bestonden zich hier vestigden zonder ook maar iets aan onze economie bij te dragen, sinds die tijd is er sprake van een uitstoot Tsunami. 100 000 den schappenherders en andere soort analfabete woestijnrovers stromen massaal binnen. Terwijl zware industrie al verhuisd is naar andere landen en steeds minder geproduceerd in Nederland, groeiden ze explosief… Bestuurders wisten dat er geen kansen meer bestaan dat ze een baan kunnen krijgen. Hele overheid mechanisme functioneerde als een soort uitkeringenbezorgster voor de massa Moslims. Uiteindelijk na jarenlange uitkeringsprocessen hebben we een nieuwe product: woestijnrover is verandert in een ultieme moslimstrijder!

Deze moslims zouden niet eens meer het land in moeten kunnen. Geen Marokkanen die het verdommen te integreren in de Nederlandse samenleving – en die bendevorming en straatterreur een goed idee vinden ;

Nu eisen de dictators, Muhammed en Abdallah dat deze strijders hier onverminderd zich mogen uitbreiden…In eigen landen willen ze geen enkele toelaten. Hoe kunnen Nederlandse Politiek en media zich zo bewust laten gebruiken door deze moslims onderdrukkers?

Saudi’s dictator vindt dat er Moslims in Nederland gediscrimineerd worden. Dat wijten zij niet aan zichzelf maar aan discriminatie en gebrek aan respect voor hun identiteit zodat zij zich des te feller afkeren van de Nederlandse samenleving. Met schotelantennes oriënteren zij zich helemaal op de televisie en voorlichting vanuit hun islamitische landen. Door het houden van hun Turkse, Somalische of Marokkaanse nationaliteit blijven zij onderworpen aan Buitenlandse islamitisch overheden en staatsambtenaren (imams). Als er instroom uit islamitische landen volledig gestopt wordt, hebben deze saudi’s ook grote problemen…

Moslim dictators willen dat Turkije moet toegelaten worden tot de Europese Unie. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Saudi’s Abdallah en Marokkaanse Muhammed zeggen nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.

Desondanks beschouwen Nederlandse autoriteiten, ministers, Kamerleden, burgemeesters en wethouders, deze moslimdictators de juiste partners als basis voor hun beleid. Hier in Nederland worden de jihadstrijders bij thuiskomst. Omringt met zorg, huid, doorbetaalde uitkeringen en mogelijk studie! Wat bij deze monsterachtige daad uitermate beangstigend, en tegelijkertijd ontluisterend en alarmerend is, is het grote gemak waarmee deze Moslim-terroristen vastberaden onschuldige mensen te liquideren, juweliers en andere winkeliers aanvallen de leven van Nederlanders zwaar te traumatiseren.

Helaas dit land wordt bestuurt door ziende blinden! Nederland is verworden tot een lafhartig land door de super buigbare laffe regering. Timmermans naar Saudi Arabie om in het stof te kruipen voor de oorlogszuchtige land.

Er is geen andere mogelijkheid dan het volledig stoppen van de instroom uit islamitische landen. Er is hier geen werk voor hen en het hele sociale verzekeringssysteem is al bezweken onder de miljoenen uitkeringstrekkers in dit kleine land plus alle kosten voor huisvesting, onderwijs en onbetaalde ouderdomspensioenen en noodzakelijke stedenbouw voor de door immigratie nog steeds toenemende islamitische bevolking. Het hele politieke en justitiële systeem in Nederland is totaal verrot en misschien zelfs corrupt.

Tegen criminele vreemdelingen wordt zelden of nooit iets ondernomen. Als diverse politieke partijen dan ook nog eens “wegkijken” en geen kritiek op de huidige gang van zaken kunnen of willen zien, dan komen we vast en zeker op een punt waar de niet-moslims het langzaam aan zat zijn en tegenmaatregelen niet langer kunnen uitblijven. Waarom niet alle Criminele Marokkanen, ja alle Criminele islamieten, terug sturen daar heen waar ze gelukkig waren. Waarom niet alle buitenlanders een eed af laten leggen op onze vlag en democratie? Wie zich daar niet aan houd als gast, direct terug met een rotgang en geen geld mee geven.

Zolang de Nederlandse bevolking niet met miljoenen de straat opgaan om hun ongenoegen te tonen over de moslims die hier maar binnen stromen en de Syrische jihadisten met open armen worden ontvangen komt er nooit een wake-up call.voor onze politici.

De Nederlandse bevolking laat alles maar over zich komen en moppert wel maar doet niets en dat weten onze politici maar al te goed. Wat dat betreft kunnen we nog iets van de moslims leren, 1 bericht over een tekening van Mohammed wat hun beledigd en de miljoenenmassa komt in beweging. Wij laten ons voorliegen, discrimineren, bestelen, en we laten alles maar gebeuren zonder acties tegen deze onnozele politici te voeren.

Met Vriendelijke Groeten Victor Leman.

✉ victor leman op 2014-08-21

VVD en Jihadisten!

Van Aartsen, met zijn middeleeuwse analfabeten, is niet in staat de wetten van dit land te handhaven. ISIS-Hamas demonstraties, anti-Nederlandse demonstraties waarbij de ISIS en al die andere Al-Qaida vlaggen worden gedragen, worden door de deze verdwaasde politici als provocatie van Nederlanders gezien!!!

VVD en PVDA politicus willen dat de moslims niet verstoord worden in de schilderswijk! De verdwaasde politici slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. Ze propageren dat de jihadisten met de ISIS en Hamas vlaggen in den Haag geprovoceerd zijn door de Nederlanders! terwijl grote steden met een treurige geschiedenis van anti-Nederlandse etnische geweld van Jihadisten. In Den Haag, in de wijken de oorspronkelijke bewoners zijn hier verdreven door de ISIS, Hamas aanhangers… Onder deze kabinet, pesterijen, berovingen en regelrechte intimidatie, bedreigingen en zware mishandeling gaan gewoon door. Terwijl dit met de politieke bedoeling gebeurt om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven en te vervangen door huwelijksmigranten en zo de hele wijk te islamiseren, staan Nederlandse politici achter de ISIS en HAMAS.

Voorts is er de structurele steun van de politieke partijen voor de politieke Islam die men kan kwalificeren als een vorm van collaboratie met deze 5e colonne. Die onder de dekmantel van een dialoog bezig is tijd te winnen om op het juiste moment hier moslimenclave’s te vestigen. 

Deze kabinet heeft dus net als de vorige, de islamisering van Nederland voortgezet. Er komen alleen moslims binnen…Moslims moeten naar Nederland komen en iedereen moet een uitkering krijgen. Door de continue import van islamitische uitkeringstrekkers zullen binnen 5 jaar de sociale voorzieningen afgebroken worden tot het minimum om dat te bekostigen. Omdat deze kabinet dan nog steeds tekort zal komen is de volgende stap het confisqueren, het wettelijk afpakken, van uw eigendommen zoals spaargeld, pensioen en eigen woning.

VVD steunt ook alle islamitische organisaties die in Nederland actief zijn en accepteert jaarlijks honderden imams die het Islamitische nationalisme aanwakkeren en versterken. Deze imams beschouwen zich als een soort attachee, de afgezanten van moslimlanden. Deze kabinet heeft de macht en invloed van moslimlanden nog verder versterkt! Nederland loopt in een grote gevaar met zoveel moslims. Dat moslimtuig gaat steeds verder. Nederlandse politici en politie is slappe hap. 

Het probleem is de politieke islam. Overal komen nog meer moslimscholen, moskeen en vreemde instellingen bij. Militanten rukken op… Wanneer politieke partijen de moslims vertellen dat er maar één manier is voor de juiste religie en daarna die religie per definitie opleggen voor hun dagelijks leven, dan is de islam omgevormd tot een instrument voor de creatie, het onderhoud en de uitbreiding van een dictatoriaal regime met de vernietiging van alle politiek andersdenkenden die geen moslim zijn en van alle niet-islamitisch zijn de minderheden. 

Victor Leman.

✉ victor leman op 2014-09-11

TALIBAN, ISIS, AL-QAIDA, HAMAS

Obama gaat islam verdedigen tegen ISIS! EU volgt Obama en graaft zijn eigen ondergang. 

Obama zegt de VS extra militaire steun toe aan ” niet-extremistische rebellen” in Syrië. Voor opleiding en bewapening van ‘gematigde’ rebellen wil Obama 500 miljoen dollar (ruim 386 miljoen euro) uittrekken.

De training moet in Saudi-Arabië plaatsvinden. Lekker, dit is allemaal prachtig geregeld. Timmermans kan nu zijn beste vrienden veiliger bezoeken. Obama heeft onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een vredelievende religie, maar om een oorlogsdoctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt. Vanaf het begin is de islam verspreid in 57 staten via jihadistische oorlogen, wat nu ook ISIS doet!

Moslims lachen zich rot om de naïviteit en domheid. In landen als Saudi Arabie en Katar en in alle andere islamitische landen worden christenen vervolgd en bedreigd, dit is niet beter dan de ISIS…

Onze samenleving wordt bedreigd omdat onze tolerantie en onze generositeit tegenover andere landen en culturen door intolerante mensen wordt gebruikt om er intolerantie mee te bevorderen. Dit is een zwak punt in onze samenleving dat eindeloos kan worden misbruikt. De problemen van islamitische bloedzuigers zijn dus steeds indringender besef ons nu noodzaken om actiever en krachtdadiger op te treden. Drastisch andere koers gaan varen is onvermijdelijk om eigen cultuur niet te gronde richten, die dan zal worden verdrongen door de cultuur van de islam. 

De islam is hypocriet, niet de sektes! westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een gevaarlijke proces. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties:alle jihadistische activiteiten zijn gebaseerd op de Koran. Zoals decennia al overtuigend blijkt, is de doctrine en ideologie Islam een ideale, jihadistische voedingsbodem voor het zaaien van blinde haat, het oproepen tot terrorisme en het uitvoeren van aanslagen en volkeren moord, voorbeelden te over. Hiermee wordt het aangegeven dat het islamitische doctrine de oorzaak is van jihadisme.

Obama ontkent dat ISIS, AL-QAIDA en HAMAS de islam vertegenwoordigen. Hij propageert weer dat de islam beter is dan de totalitaire dictatuur van ISIS! D66, SP, PVDA, CDA, VVD en GL steunen Obama’s gedachtegang. Hieruit blijkt weer, dat de islamisering wordt door de corrupte politici aangemoedigd.  Alle islamofielen, eurofielen zoals, D66, SP, PVDA, CDA,GL politici en vele anderen zijn verantwoordelijk voor de teloorgang van de westerse waarden en de invoering door onze eeuwenlange vijandige ideologie.. De regeringen in Nederland, die zoveel moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben Nederlanders ten prooi gesteld aan massa moslims die een jihad oorlog aan voorbereid zijn. In Europa opereren tot nu toe vooral de zogenaamde vreedzame activisten.

Complete waanzin. Saudi-Arabië is nog steeds de ergste dictatuur van deze planeet, Saudi-Arabië is helemaal niet beter dan de ISIS. Inmiddels zijn er her en der, zo niet overal in alle moslimlanden, etnische religieuze en ideologische zuiveringen gaande. Overal in de moslimwereld vind je onderdrukte minderheden. In Pakistan worden christelijke kerken gebombardeerd, in Libië zitten de gevangenissen vol met de andersdenkenden: dan kan je niet verdoezelen, dan moet je de islam laten hervormen…

Obama’s plannen tegen de ISIS gaan weer niet werken. Bij de kern van de problematiek is al een variabel gedefinieerd die alleen maar naar de onvermijdelijke mislukking kan leiden.

Obama beweert dat de moslims slachtoffers zijn van ISIS, hij propageert dat de ISIS geen islamitische organisatie is!

Obama en zijn socialisten proberen de illusie te wekken dat Moslims gematigd aan het worden zijn. In werkelijkheid zijn er verschillende sektegroeperingen die alles kunnen doen wat ze willen. Niet-extremistische rebellen in Syrië, Saudische ministeriële organisaties, Turkse islamitische bewegingen, Marokkaanse Moskee organisaties, hun zusterorganisaties uit Irak, Syrie, Pakistan, Iran, libanon etc..etc.. dergelijke paramilitaire groepen schieten als paddenstoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen legertjes… Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk alle niet-moslims kunnen bedreigen!

Obama neemt linkse en Saudische, Turkse, Marokkaanse, Katar’se dictatoriale islamitische propaganda over. Dit is juist de kern van hele problematiek, op deze manier worden de jihadisten nog sterker!

Volgens Obama is ‘Islamitische Staat’ niet islamitisch en ook geen staat, maar „een terroristische organisatie”. „Er is geen enkele religie die het doden van onschuldigen vergoelijkt. En het merendeel van de slachtoffers van ISIS is moslim. Daarnaast is ISIS zeker geen staat. Ze worden door geen enkel land erkend en zelfs niet door de burgers die aan ISIS zijn onderworpen.”

Zo’n formulering hadden ze ook voor AL-QAIDA en TALIBAN!. Na 13 jaar lange strijd, een complete mislukking als enige resultaat: creatie van nog meer jihadisten, islamisering van nog meer gebieden en TALIBAN, ISIS, AL-QAIDA, HAMAS zijn alleen sterker geworden. De extreme domheid en grofheid van Obama blijkt geen enkel probleem voor de Amerikaanse burger.

✉ victor leman op 2014-10-23

MOSLIMS EN ISIS!

De moslimgemeenschap noemt zichzelf de moslimgemeenschap als het gaat om het ontvangen van subsidies. Maar als het om ISIS terrorisme en Jihadisten gaat, mag weer niet gesproken worden van de moslimgemeenschap?

Hier zijn we verplicht mee te betalen aan de bouw van honderden moskeeën; in Marokko krijg je voor het uitdelen van de Bijbel zes maanden gevangenisstraf. De volgelingen van Mohammed hebben maar één doel: het uitbreiden van het Islamitisch imperium. In dat boek, de Koran, wordt aangegeven hoe men om moet gaan met ongelovigen. Bedriegen, bedreigen en bekeren. Geweld en moord zijn een vast onderdeel van die zogenaamde ‘godsdienst van de liefde’.

Ondertussen wordt alles in het werk gesteld zodat men deze ideologie ook in Nederland kan verspreiden. Draag je een Marokkaanse vlag, dan ben je trots op je afkomst. Draag je een Nederlandse vlag, dan provoceer je.

In het kader van de D66, GL,CDA en PVDA beleid worden de oorspronkelijke bewoners van Nederland gedwongen zich aan te passen aan de islam die zich in Nederland heeft gevestigd.

Het is in Europa fout gegaan door de, door de EU toegestane en aangemoedigde, immigratie uit islamitische landen. Met deze massa-immigratie is ook de politieke oorlogsdoctrine, de islam, Europa binnen gedrongen. De politiek leiders spreken nog steeds over immigratie. Het wordt echter steeds duidelijker dat er in dit geval nooit sprake is geweest van immigratie maar van kolonisatie.

Een belangrijke aanwijzing dat Europa wordt gekoloniseerd is de bouw -of het voornemen ervan- van mega moskeeën in Frankrijk, Engeland, Nederland en Duitsland. Met plaats voor tienduizenden moslims per moskee (in Londen is er plaats voor ruim 5 000 moslims, in Amsterdam zou westermoskee van job Cohen 7 000 Turken kunnen trainen). Zijn deze moskeeën echt nodig voor de huidige populatie moslims in Europa. Nee, want zonder deze mega moskeeën zijn er voldoende gebedsruimtes, waar gaan ze nu anders naar toe. Conclusie, deze mega moskeeën worden gebouwd n.a.v. de verwachte groei van de islam in Europa.

✉ anoniem op 2014-12-26 22:07:29 +0100 Geertje discrimineert op afkomst. had hij maar minder criminelen in nederland geroepen dan was er niets in aan de hand. maar hij wil weer de stoere geert uithangen. ben hollander maar hij heeft nu een stem minder.

(Moderatie: de afzender heeft een ongeldig email adres achtergelaten en gaf als naam “SP” op. Omdat ik vermoed dat de reageerder niet de SP vertegenwoordigd, heb ik de naam gewijzigd in “anoniem”.)

✉ Florac Bosch op 2015-01-26

Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak, Syrië, Somalië, Jemen, Turkije, Marokko en Libië tot in onze straten en nog meer Moslims uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, stemrecht en een verblijfsvergunning krijgen, hebben PVDA, D66, CDA en GL openlijk verklaard de islamitische immigratie te steunen!

Politiek maakt dus zich wederom compleet ongeloofwaardig door de nutteloze acties tegen de jihadisten! 97% van de binnenkomende massa, behoort tot de verschillende sektes van salafisme! Hoe meer salafisten binnen, hoe meer jihadisten in Nederland. Hoe meer Salafistische megamoskeen, hoe eerder de Jihad (islamitische heilige oorlog tegen Nederlanders)! Moslims die haat en nijd verkondigen in de moskeen, want die zijn ook een gevaar voor de samenleving. Moskeeën worden gebruikt voor het verspreiden van haat tegen het gastland en de cultuur. Er zijn meer dan 9.000 moskeeën in Nederland en jonge moslims worden opgevoed aan de hand van een strijd tegen de ongelovigen. Moskee is de basis voor de deze Jihad! Wat zij op straks doen is vanuit hun ‘geloof’ gerechtvaardigd. Het is geen jeugdprobleem wat van gisteren is. Het is een oprukkend probleem waar niemand de handen mee aan vuil wil maken.

Diederik Samsom, bezoekt zijn heilige paleis en roept op:’De extremisten misbruiken de islam.’, De islam hoort bij Nederland en is een vredelievende religie’ (Ook de stelling van het CDA en D66). Deze partijen willen de duizenden Mohammed aanhangers die hun partij rijk is niet ontvallen. De explosieve groei van het aantal geïmporteerde werkloze moslims in Nederland is hiervoor tekenend. De kern van Samson’s betoog komt precies neer op wat een jihadistische imam zegt.

Terwijl bijkans de hele redactie van een satirisch blad vermoord was en onschuldige Joden als beesten waren neergeknald, blijft PVDA het schaamteloos opnemen voor de Islam. Hun eerste reactie op de moordpartij was wat de consequenties voor de Islam zouden zijn! Het zijn lafaards, leugenaars en huichelaars.

Dankzij dit soort politici, dreigt in Nederland een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er moslimstrijders actief, imams en andere militanten zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Veel jihadisten gebruiken de middelen van de gevestigde politieke partijen en overheids instellingen…Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. 

Huidige leiders hebben zo’n verschrikkelijke angst voor de realiteit van de islam dat ze zelfs het woord ‘islam’ niet in de mond durven nemen! Het bewijs van hun ‘moslimliefde’ was al lang te zien, door het aantal leden uit Moslimorganisaties! Met behulp van massieve druk uit Turkije en Arabische landen via de moskeeën worden veel moslimmilitanten als stemmentrekkers binnengehaald! Dankzij deze politiek in meerderheid, wordt de islamitische gevaar steeds groter in Nederland! 

Moslim gemeenschap is de bondgenoot van de PVDA, CDA, GL en D66!

PVDA en D66 leiders zijn dwaas dat ze in hun eigen sprookjes blijven geloven, niet alleen op economisch- en Europees niveau, maar ook in termen van een religie als de islam. Ze blijven maar doorkletsen over een islam die niet bestaat. 

Er bestaat geen radicale islam, de islam is radicaal, punt. De dwazen van het gehele PVDA en D66 ‘schip’ geloven allemaal dus in fabels, dat is duidelijk. Maar ook CDA!

CDA is een van de hoofdverantwoordelijken van de teloorgang van ons mooie Nederland, eerst 30 miljard halen, stelen, of roven uit het ABP fonds (of hoe je dat ook wilt noemen) van de hardwerkende burger, dan ons mooie landje verkwanselen aan de Moslim Maffia! De hele oude politieke partijen, inclusief CDA, zijn allemaal leugenaars! Het CDA heeft mede met de PvdA en VVD gezorgd voor de massa-immigratie en nu moeten we bang zijn in eigen land. Hele wijken in grote steden zijn niet-Nederlands meer; niet erg als we er iets beters voor terugkregen. Maar wat hebben we gekregen: criminelen, Jodenhaat en terreurdreiging!

Terwijl onze westerse “wereld” verdwijnt, zijn er nog massa’s mensen die hopen, dat er ook nog maar iets kan worden gered. Veel van die islam-zalvers gaan ervan uit dat de islam het uiteindelijk zal gaan winnen, dus beginnen ze maar alvast met heulen en collaboreren teneinde hun eigen hachje veilig te stellen. Met deze houding is er niets nieuw onder de zon, getuige de recente geschiedenis van Nederland.

Straattuig, het dragen van hoofddoeken als tegen vlag, schotelantennes voor de islamitische cultuur, moskee voor jihad, het oproepen tot gebed (propaganda voor jihad), en nu zwaar gewapende jihadisten in onze straten…! Er is gewoon een groot probleem en dat blijkt maar niet kleiner te willen worden. Moslim probleem of niet, feit is dat deze ‘lieverdjes’ voor een disproportionele gevaar en misbruik van onze sociale voorzieningen, inclusief zorg, zorgen. 

Wat is precies de reden waarom NL in 38 jaar tijd moest worden overspoeld met voornamelijk jihadisten uit achtergestelde moslimlanden? Ons land heeft nieuwe leiders nodig met een nieuwe visie. De gewone man heeft geen enkel vertrouwen meer in de huidige politiek, waar het beschermen van onze democratie vastloopt onder een smorende deken van politieke correctheid.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.