Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 1 min

Monitor Duurzaam Nederland 2011: Nederland loopt risico

Nederland zal er moeite mee hebben om de huidige welvaart vast te houden. We lopen risico op vier terreinen:

  1. Milieu en natuur staan onder druk. Onze voeding komt ook steeds meer uit het buitenland.
  2. Staatsschuld, kosten voor zorg, en kosten voor sociale zekerheid zijn steeds lastiger op te brengen.
  3. Het onderwijs staat onder druk. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs leveren steeds minder goed opgeleide mensen af.
  4. Allochtonen staan op achterstand qua werk en inkomen, en dat neemt meer toe dan af.

Voor lezers van rechtse weblogs is het uiteraard geen nieuws. Maar dit “nieuws” kan wel helpen om wat struisvogelkoppen uit het zand te trekken. De bronnen zijn namelijk niet de minste: de Monitor Duurzaam Nederland wordt samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Concrete maatregelen die jij en ik zo kunnen bedenken zijn uiteraard simpel en effectief, en heten – waarschijnlijk juist om die reden – “populistisch” te zijn:

Inderdaad: oplossingen kunnen simpel zijn.

Bronnen:

neerwaarts

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.