Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 7 min

De verbanden tussen asielzoekers, werkeloosheid, criminaliteit en fascisme

Tijdens het opruimen van oude spullen kwam ik een oud schoolwerkje uit mijn VWO tijd tegen. Dat is een heel poosje terug, die vierde klas. Voor dit stukje tekst kreeg ik destijds een negen min. Inmiddels is de tijd waarschijnlijk rijp genoeg om dit soort dingen ook online te kunnen zetten:

uit de oude doos van het VWO

Opdracht fascisme – geschiedenis
Evert Mouw – A4b
februari 1994 Apeldoorn
Sprengeloo

Een fractie van de werkelijkheid
bekeken vanuit een bepaalde optiek
zoekend naar wetmatigheden.

{Dit is een gedigitaliseerde versie van de oorspronkelijk handgeschreven versie. Spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. 2010-11-04}

keuze onderwerp: verbanden tussen asielzoekers, werkeloosheid, criminaliteit en fascisme

Inleiding

Dit onderzoekje is bedoeld om verbanden, oorzaken en gevolgen te ontdekken. Om die verbanden te ontdekken, wil ik eerst de ‘werkelijkheid’ analyseren en een soort model voorstellen. In dat model zullen verbanden, oorzaken en gevolgen naar voren komen. Om het model op te stellen, ga ik van de volgende stellingen uit:

Het verband tussen asielzoekers en werkeloosheid.

Als het aantal werknemers, dat het bedrijfsleven in een land nodig heeft, gelijk blijft en het aantal arbeidsgeschikte inwoners in een land toeneemt, dan stijgt de werkeloosheid. Natuurlijk kan men niet van werkeloosheid spreken, als de vraag groter is als het aanbod. Maar in Westerse landen is het aanbod groter dan de vraag. Dus als er in zo’n land arbeidsgeschikte asielzoekers binnenkomen, zal de werkloosheid stijgen. Bovendien speelt hier ook nog het probleem, dat asielzoekers vaak slecht geschoold zijn. Dus wel aanbod, maar geen vraag. Algemeen kan men zeggen, dat als er meer asielzoekers een land binnenkomen, de werkeloosheid stijgt.

Het verband tussen asielzoekers en criminaliteit.

Asielzoekers hebben weinig gemeenschappelijke kenmerken met de inwoners van het land waar ze in terechtkomen. Vaak spreken ze een andere taal en hebben ze een andere cultuur, soms ook hebben ze een andere huidskleur. Vaak worden ze niet voor ‘vol’ aangezien door de autochtonen. Dit alles zorgt ervoor, dat de asielzoekers zich niet één, maar geschieden van de autochtonen voelen. Daardoor zullen ze gemakkelijker vervallen tot crimineel gedrag tegenover de autochtonen, en later tot crimineel gedrag in het algemeen. Dus algemeen kan men zeggen, dat als er meer asielzoekers een land binnenkomen, de criminaliteit stijgt.

Het verband tussen werkloosheid en criminaliteit.

Door de relatief grotere schaarste bij het werkeloze individu, ten opzichte van zijn landgenoten, wordt zijn egocentrische drang versterkt. Tegelijkertijd wordt zijn collectieve drang gedoofd doordat hij minder gemeenschappelijke kenmerken heeft dan zijn landgenoten. Hij heeft bijvoorbeeld minder sociale contacten. Door deze twee dingen zal zijn neiging om crimineel gedrag te vertonen, groter worden. Algemeen kan men dus zeggen, dat met de werkeloosheid in een land de criminaliteit toeneemt, behalve wanneer de schaarste bij het individu wordt gecompenseerd door sociale voorzieningen.

Het verband tussen asielzoekers en fascisme.

Zoals al verklaard bij ‘het verband tussen asielzoekers en criminaliteit’, worden de asielzoekers niet opgenomen in de ‘groep’ van autochtonen. De autochtonen voelen zich, door vele gemeenschappelijke kenmerken, een groep ten opzichte van de allochtonen. Daardoor gaat men de allochtonen als concurrenten zien. Deze twee wakkeren het fascisme aan. Algemeen geldt dus:

Meer asielzoekers, meer fascisme.

Het verband tussen werkeloosheid, criminaliteit en fascisme.

Met het toenemen van werkeloosheid en criminaliteit binnen een groep voelt die groep zich meer in haar bestaan bedreigd. Met het toenemen van de gemeenschappelijke belangen neemt ook het groepsgevoel toe. Omdat men zich in zijn bestaan bedreigd voelt, wil men krachtige maatregelen. Dat zijn voedingsbodems voor het fascisme, dat het ‘volk über alles’ predikt en een sterke leider wil, met sterke besluiten. Algemeen:

Meer werkeloosheid, meer fascisme,
meer criminaliteit, meer fascisme.

Het model – één systeem

Tot nu toe heb ik alleen de directe verbanden besproken, maar er zijn ook indirecte verbanden. Zoals:

meer asielzoekers –> meer werkeloosheid –> meer criminaliteit

Al deze verbanden zal ik schematisch weergeven.

Een opmerking: Men kan gaan denken door dit onderzoekje, dat asielzoekers alleen maar ellende meebrengen. Door de doelstelling van dit onderzoekje zijn echter alleen de negatieve gevolgen van de komst van asielzoekers weergegeven, niet de positieve. Ik heb geprobeerd de werkelijkheid te analyseren, zonder me daarbij door gevoelens en moraal te laten beïnvloeden. Geprobeerd heb ik dus, en amoreel stukje werk te leveren, en niet een moreel of immoreel werk.

De afkortingen
A asielzoekers
W werkeloosheid
C criminaliteit
F fascisme + meer
–> dus

voorbeeld: +A+W = meer asielzoekers, meer werkeloosheid

We beschouwen fascisme als het ‘eindproduct’.

directe verbanden   combineren   indirecte verbanden
+A+W         +W+C --> +C+F  +A+W+C+F --> +A+F
           +W+F      +A+W+F --> +A+F

+A+C         +C+F      +A+C+F --> +A+F
+W+C                 +W+C+F --> +W+F

+A+F
+W+F
+C+F

Het uiteindelijke resultaat van de indirecte verbanden is gelijk aan de directe verbanden. Wat ik heb willen aangeven, is dat er vaak tussenstappen bestaan. Als iemand zegt dat meer asielzoekers meer fascisme veroorzaken, dan kan dat best komen door de stijging van de werkeloosheid, die ook weer een oorzaak heeft. Dat hoeft niet per sé meer asielzoekers te zijn, ook al kan dat wel: +A+W+F –> +A+F.

Hier eindigt de eigenlijke theorie.

De toets der praktijk.

In Duitsland is na de hereniging de werkloosheid toegenomen.

[1] +W+C+F
  +W+F

Dit klopt, criminaliteit en vooral fascisme zijn toegenomen in Duitsland na de hereniging.

In Nederland zijn de afgelopen jaren asielzoekers opgenomen.

[2] +A+W+C+F
  +A+W+F
  +A+C+F
  +A+F
  +A+C
  +A+W
  criminaliteit, werkeloosheid en fascisme zouden dus moeten toenemen

Dit klopt ook, al wordt het effect van fascisme enigszins verslapt door de moraal en religie.

Conclusie

Al met al denk ik, dat mijn theorie aardig opgaat in de praktijk. Maar bij het toepassen van deze theorie moet men niet vergeten, dat ook andere factoren een rol kunnen spelen, zoals religie. Echter, die invloeden waren voor mijn onderzoek niet van belang. Ik zocht de verbanden tussen asielzoekers, werkeloosheid, criminaliteit en fascisme, en meer niet.

Evert Mouw, 1994

Reacties

✉ Ward op 2010-11-08

Hey Evert,

Vermakelijk en nostalgisch 

Ook leuk dat je je gevoel voor in- en outgroup werkingen als instinct omschreef. “Instinct” het professionele woord dat Punt zo mooi vertaalde voor ons leken. Het betekent gewoon in het biologische vakjargon “ik weet het niet”. Waarom doet dat diertje dat? Instict, luidt dan het antwoord. Oftewel, we hebben geen idee waarom dat diertje dat doet.

Maar even over je theorie van toen. Het is een weinig verassende theorie omdat je voor het gemak de helft weg laat. Je theorie had net zo makkelijk kunnen zijn “Als ik spullen van links naar rechts verplaats, heb ik rechts meer spullen.” Maar links heb je dan natuurlijk wel minder! Je houdt namelijk wel rekening met het feit dat de influx van asielzoekers ergens een overschot aan werknemers oplevert maar je vergeet dat het land waar ze vandaan komen, laten we het voor het gemak “Azielzoek” noemen, door het vertrek van haar burgers, azielzoekers, een tekort aan werknemers krijgt en dus minder werkeloosheid. Hierdoor is je hele tabelletje in Azielzoek precies omgekeerd:

directe verbanden (Etc. voor combineren en indirecte verbanden)
-A-W
-A-C
-W-C
-A-F
-W-F
-C-F

Neem je nu beide landen bij elkaar:
directe verbanden (Idem voor combineren en indirecte verbanden)
+A+W-A-W = 0
+A+C-A-C = 0
+W+C-W-C = 0
+A+F-A-F = 0
+W+F-W-F = 0
+C+F-C-F = 0

Puur uit deze gegevens zou je kunnen concluderen dat er een wet van behoud van Fascisme is. Wellicht een leuke onderzoeksvraag 😉

Groetjes,
Ward

✉ Evert Mouw op 2010-11-08

Je hebt helemaal gelijk, mits je de grenzen van het modelletje oprekt (andere scope) en het buitenland dus meerekent voor de cumulatieven. Dan is er inderdaad een wet van behoud van fascisme. Briljant gevonden 🙂

Instinct is inderdaad net zoiets als idiopatisch: prachtig woord zonder inhoud. Ik geloof dat er in de sociobiologie wel leuke dingen gevonden zijn om dit soort sociale “instincten” te beschrijven en te verklaren. Ach, ik zou het nu heel anders doen, maar het daardoor misschien wel nodeloos ingewikkeld maken…


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.