Tag: Wodan

2016-05-03

Het offer geeft vorm aan het doel — zowel religieus en mentaal als sociaal. Waarom het offer sterker is dan het loslaten, en wat we ervan kunnen leren.

2013-09-23
2012-12-10
2011-05-09