Tag: stikstofbeleid

2021-02-21

Rekenmodellen geven schijnzekerheid als ze door beleidsmakers op een verkeerde manier gebruikt worden.

2020-10-10

Reactie op landbouwminister Carola Schouten die in de Rede fan Fryslân pleitte voor een transitie naar lokaal georganiseerde kringlooplandbouw. Waarom nieuwe protesten te verwachten zijn en hoe trekkers daar het belangrijkste symbool bij blijven, ondanks een eventueel trekkerverbod.

2020-07-22

Waarom de onafhankelijkheid van het RIVM fragiel is. Mijn toespraak bij de Biltse Rading voor de FDF.

2020-07-05

De minister gaat veevoer voorschrijven, want ze weet het beter dan boeren en veeartsen. Dierenleed en economische schade dreigt. Mijn impressies van de actie.

2020-06-30

Kassen produceren stroom, en gebruiken warmtenetten. De complexiteit is lastig te vangen voor goed stikstofbeleid.

2020-02-28

Het RIVM, GeenStijl, Ongehoord Nederland, Kamerleden; mijn rapport stikstofbeleid kreeg veel reacties. Hier een geactualiseerde versie.

2020-02-12

Volksgezondheid verliest bij verruilen boeren (NH3) voor NOx. Het ammoniakbeleid was in de jaren '90 ook al omstreden. Mogelijk heeft NH3 een reinigende werking op de luchtkwaliteit.