Tag: rechter

2019-10-14

De rechterlijke macht dreigt de Trias Politica te schenden door een foutieve interpretatie van Nederlands en internationaal recht. Ras en nationaliteit worden in dit artikel nader toegelicht.