Tag: NOx

2021-07-02

Boeren moeten weg als ze in de buurt van (wens)natuur zitten, om plaats te maken voor "andere" doelen. Klopt het verhaal wel?

2020-02-12

Volksgezondheid verliest bij verruilen boeren (NH3) voor NOx. Het ammoniakbeleid was in de jaren '90 ook al omstreden. Mogelijk heeft NH3 een reinigende werking op de luchtkwaliteit.

2020-02-09

Zijn de stikstof brondata geschikt voor het maken van goed beleid? Een onderzoeksrapport.