Tag: Jung

2020-07-14

Doe liever niet mee aan een door anderen geagendeerd debat. Je brein pakt hun woorden, hun onderwerpen, hun definities op. Ga niet mee in hun kadering.

2019-08-20

De zonnestralen van de Logos maken het denken mogelijk. Een mythisch-filosofische boodschap voor mensen met verbeeldingskracht.

2019-06-18

De tienduizend gezichten van Siddhartha: Eine indische Dichtung (Hermann Hesse). Boekbespreking, culturele analyse en opinie.

2019-02-23

De psychische archetypische symbolen die het klimaatdebat beïnvloeden. Over het dieptepsychologische motief van de wereldslang, parallel aan de klimaatproblematiek.

2018-03-26

We denken op korte termijn, zijn het zicht kwijt, consumeren, maken en kopen dingen die snel kapot gaan, hebben een jetleg tussen winter- en zomertijd; waar is de heilige, eeuwige Tijd? Een pleidooi voor een rationele herbezieling.

2016-07-18

Hoe tegenstellingen elkaar afwisselen, een eenheid vormen, en tot nieuwe dingen leiden. Enkele notities.