Categorie: stikstof

2022-04-29

Voor lokaal gebruik is het RIVM stikstofmodel amper geschikt. Het RIVM mag daar transparant over zijn.

2020-11-10

Verkapt beroepsverbod voor boeren die onder druk opgekocht worden door de overheid via een opkoopregeling.

2020-04-07

Boeren worden bozer omdat ze onredelijk behandeld worden. Er is pauze nodig voor herbezinning van het natuur- en stikstofbeleid.