Categorie: religie

2021-12-20

Boekbespreking / theologie. Het mysterie van het Christendom is verhuld. Overzicht van het eerste hoofdstuk.

2020-12-21

Kerst vieren en vuurwerk afsteken -- vanwege corona is het ingeperkt. Een bespiegeling op kerst en midwinterfeest in een tijd van angst, overheidsfalen en mediaverslaving.

2020-09-22

Meer corona? Het herfstpunt is een kantelpunt in de natuur, en dat heeft ook effect op onze gezondheid, onze psyche en de samenleving.

2020-07-14

Doe liever niet mee aan een door anderen geagendeerd debat. Je brein pakt hun woorden, hun onderwerpen, hun definities op. Ga niet mee in hun kadering.

2020-06-14

Dominee Henk Vreekamp heeft het in zijn boek over de verschijning van God: in de natuur, in de historie, als mysterie tussen mythe en mystiek.

2020-06-03

De Liber Null is een bekende introductie in de chaosmagie, die stoelt op de chaostheorie. Hier een korte inleiding en enkele belangrijke concepten uit het boek.

2019-08-20

De zonnestralen van de Logos maken het denken mogelijk. Een mythisch-filosofische boodschap voor mensen met verbeeldingskracht.

2019-06-18

De tienduizend gezichten van Siddhartha: Eine indische Dichtung (Hermann Hesse). Boekbespreking, culturele analyse en opinie.

2019-02-23

De psychische archetypische symbolen die het klimaatdebat beïnvloeden. Over het dieptepsychologische motief van de wereldslang, parallel aan de klimaatproblematiek.

2018-12-27

De excentrieke baron Julius Evola wordt nog steeds gelezen. In zijn boek Ride the Tiger komen veel van zijn politieke, religieuze, culturele en filosofische opvattingen naar voren. Een boekbespreking.

2018-05-10

An introduction to the themes

Introduction

Some images, themes and symbols keep popping up in artwork, dreams, and even religions. Take for example the hero that fights a beast. Knight slays dragon. Or look around for fertility goddesses like Isis or Madonna. Symbols for the sun such as the Celtic cross, the swastika, sun disks, sun rays, and so on are known in nearly all cultures. Myths from all over the world often tell about the creation, a paradise lost, a deluge, heroes, and so on. Such basic themes or symbols are like templates or schemes and maybe they are encoded into our brains and stored in our genes.

2018-03-26

We denken op korte termijn, zijn het zicht kwijt, consumeren, maken en kopen dingen die snel kapot gaan, hebben een jetleg tussen winter- en zomertijd; waar is de heilige, eeuwige Tijd? Een pleidooi voor een rationele herbezieling.

2018-02-07

Van geluk naar herbezieling -- we verkennen modi van bewustzijn boven en onder de cognitieve as tussen wetenschap en geloof.

2017-09-29

Als de duisternis diep van binnen verborgen zit, en het lichaam gaat beheersen. Als oude beelden sterker zijn dan het verstand. Oude mythen spreken dan over een licht in die onderwereld.

2017-08-15

Van lichaam-geest dualiteit naar meerlagenmodel; toepasbaar voor het eigen bestaan, de wetenschap en de geneeskunde.

2017-02-23

Een boekbespreking van "Als Freyja zich laat zien". Is Ds. Henk Vreekamp erin geslaagd het om de godin bij God te brengen?

2016-07-18

Hoe tegenstellingen elkaar afwisselen, een eenheid vormen, en tot nieuwe dingen leiden. Enkele notities.

2016-05-03

Het offer geeft vorm aan het doel -- zowel religieus en mentaal als sociaal. Waarom het offer sterker is dan het loslaten, en wat we ervan kunnen leren.

2016-04-05

Van seksueel moederschap naar maagdelijk moederschap -- en weer terug. Over de symboliek van de moedergodin.

2015-06-19

Symboliek voor de huidige toestand in de eurozone.