Categorie: religie

2019-08-20

De zonnestralen van de Logos maken het denken mogelijk. Een mythisch-filosofische boodschap voor mensen met verbeeldingskracht.

2019-06-17
2019-02-22
2018-12-27

De excentrieke baron Julius Evola wordt nog steeds gelezen. In zijn boek Ride the Tiger komen veel van zijn politieke, religieuze, culturele en filosofische opvattingen naar voren. Een boekbespreking.

2018-05-10

An introduction to the themes Introduction Some images, themes and symbols keep popping up in…

2018-03-26
2018-02-07
2017-09-29
2017-08-15
2017-02-23
2016-07-18
2016-05-03

Het offer geeft vorm aan het doel — zowel religieus en mentaal als sociaal. Waarom het offer sterker is dan het loslaten, en wat we ervan kunnen leren.

2016-04-05
2015-04-27
2013-08-05

Lilith, de eerste vrouw van Adam, de godin van de nacht, de verleidster, de brengster van miskramen, de gevleugelde demon van de wind… In het oude Sumer en Babylon was ze al bekend, in de Bijbel wordt ze genoemd, en vandaag prikkelt ze de fantasie.

2013-07-28

Het scheppingsverhaal ontstond in de Sumerische rivierendelta, en was oorspronkelijk een onderdeel van de oude polytheïstische vruchtbaarheidscultus. Genesis is een latere, modernere, monotheïstische versie van dat oude verhaal.

2013-03-31
2013-03-03
2012-12-10