Categorie: politiek

2020-01-11

De vrijgegeven emissiedata, invoer voor OPS, lijkt zelf de uitvoer van een ander rekenmodel. De ruwe meetgegevens worden omgewerkt tot de emissiedata via een simulatie, zo lijkt het. Een lekenpoging om de stikstofdata te begrijpen.

2020-01-10

Een onafhankelijk en sterk RIVM biedt tegenwicht aan wisselvallige politieke verhoudingen.

2019-12-10

Op 19 november 2019 bood ik een petitie aan bij de vaste Kamercommissie OCW. Het betrof de mogelijkheid tot downloaden van uitzendingen van de NPO. Hierbij het archief.

2019-12-04

Ooit maakten boeren en schepers de heide; nu heet het natuur en moeten boeren ervoor wijken. Hoe is dit zo gekomen? Hoe hangt dit samen met de moderne tijd en andere moderne problemen? Een longread.

2019-11-16

In een globaliserende en multiculturele samenleving zal de rechter een steeds grotere politieke rol krijgen. Hoe komt dit? De achtergronden van de dicastrocratie worden besproken.

2019-11-07

De bekende zionist Isi Leibler heeft een gewaagde kijk op de Europese politiek. Een analyse vanuit een rechts-populistisch perspectief.

2019-10-27

De Commissaris van de Koning van Brabant suggereert dat boeren, na de bevrijding van de nazi's, nu een gevaar zijn voor de vrijheid, rechtsstaat en democratie.

2019-10-20

De tweetstorm na de online discussie tussen Eva en Chris: een mooi voorbeeld van framing in online discussies.

2019-10-14

De rechterlijke macht dreigt de Trias Politica te schenden door een foutieve interpretatie van Nederlands en internationaal recht. Ras en nationaliteit worden in dit artikel nader toegelicht.

2019-08-28

Boekbespreking van "Dit kan niet waar zijn", door Joris Luyendijk. Hij schrijft over de cultuur onder bankiers en hoe de crisis van 2008 kon ontstaan. Zo'n crisis kan volgens hem nog steeds ontstaan, want de fundamentele oorzaken zijn niet weggenomen.

2019-08-17

Voor een politieke partij is de culturele strijd is net zo belangrijk als het zakelijke. Waarom de FVD niet bang moet zijn om de culturele oorlog aan te gaan.

2019-05-20

Does saving our civilization imply sexism and traditionalism? Thierry Baudet published an essay that sparked some debate. My take on it.

2019-02-23

De psychische archetypische symbolen die het klimaatdebat beïnvloeden. Over het dieptepsychologische motief van de wereldslang, parallel aan de klimaatproblematiek.

2018-12-27

De excentrieke baron Julius Evola wordt nog steeds gelezen. In zijn boek Ride the Tiger komen veel van zijn politieke, religieuze, culturele en filosofische opvattingen naar voren. Een boekbespreking.

2018-12-05

Omdat de VVD niet langer staat voor vrije pers en vrije verkiezingen, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Hier kun je in het kort mijn beweegredenen zien.

2018-11-09

Over Blokkeerfriezen, Zwarte Piet, en de achterliggende culturele en politieke strijd.

2018-04-04

Kunnen buitenlandse partijen bij gevoelige medische gegevens van Nederlanders? Mailstromen naar drie academische ziekenhuizen zijn kwetsbaar.

2018-03-26

We denken op korte termijn, zijn het zicht kwijt, consumeren, maken en kopen dingen die snel kapot gaan, hebben een jetleg tussen winter- en zomertijd; waar is de heilige, eeuwige Tijd? Een pleidooi voor een rationele herbezieling.

2018-02-07

Van geluk naar herbezieling -- we verkennen modi van bewustzijn boven en onder de cognitieve as tussen wetenschap en geloof.

2017-05-31

Het Westen heeft geen universele macht meer en de wereld bestaat steeds meer uit verschillende beschavingen die met elkaar samenwerken en concurreren. Een boekbespreking.