Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 3 min

Dodenherdenking; leeg maar niet verloren

Dodenherdenking was van elke Nederlander; een ingetogen dag, waarin we nadenken over hen die voor onze vrijheid stierven. Nooit was het een dag waarop de regering kans zag zich politiek te profileren en mogelijk ook te polariseren. Daar was de dag te heilig voor.

Dat is verleden tijd geworden. Het snoep was te lekker om niet naar te graaien.

Weinig is zo magisch potent als een nationaal ritueel met veel media-aandacht en publieke gevoelens. Iets wat, tot voor kort, van ons allemaal was, neutraal en dus nog niet “veroverd” door een factie. Wie dat weet te controleren, heeft een machtig wapen in bezit om aan te wenden voor politieke marketing.

Het ritueel moet zuiver blijven. De herinnering ongebroken. Eenmaal besmeurd, is herstel vaak niet meer mogelijk.

Juist daarom was de ongeschreven regel: Gebruik dit niet voor politiek. Voorkom hoe dan ook polarisatie. Dit is een heilig moment voor Nederland; eigendom van iedereen die zich onderdeel weet van een niet goed in woorden uit te drukken nationale eenheid.

Maar wat is nog heilig?

Misschien hebben we de bevrijding ook nooit verdiend. Vrijheid moet je zelf bevechten. Een capitulatie na amper vijf dagen oorlog, een vluchtend Koningshuis, procentueel werden hier de meeste Joden afgevoerd, en na de bevrijding zat iedereen in het verzet… “De Nederlander” is laf en schijnheilig; er is weinig veranderd.

Ik denk aan een boerderij die in vlammen opging, helaas, juist bij de bevrijding. Daar ontstond in oorlogstijd een krant; daar kwamen mensen bij elkaar die een dodelijk risico namen. Mijn liefste haar oma groeide daar op. De krant is onherkenbaar veranderd. Ons land is niet minder veranderd.

Toch blijven sommige dingen constant, worden sommige dingen behouden; vooral de schijnheiligheid. De mooie moralistische praatjes klinken luider dan ooit. Wie zich het stille ritueel het meest toe-eigende voor eigen politiek gewin, die is het luidst.

Er rest slechts leegte.

Vanavond ga ik die leegte op eigen wijze weer vullen. Want leeg, dat is nog niet verloren. Als onze publieke leiders falen, moet je het zelf doen.

En ja, ik zal ook denken aan de verschrikkingen in Oekraïne, evenals aan de 23 miljoen Russen, maar toch bovenal aan familie en omgeving, want het grote vind je via het kleine.


Aanvulling; een dag later

Het is mooi weer deze ochtend op Bevrijdingsdag. Gisteren heb ik me, uit respect voor de Dodenherdenking, anderen, en mezelf, nog behoorlijk ingehouden. Eigenlijk was ik laaiend en dat ben ik nog steeds. Een nationaal, waardig ritueel doelbewust misbruiken en er nog over liegen ook. Dat de datum samenviel was zeer zeker geen toeval, blijkt ook uit meerdere bronnen en aanwijzingen.

Hoe doortrapt! De hele dag vullen met beelden en discussies over een politiek thema dat je wil activeren (willekeurig welk thema of standpunt; daar gaat het nu niet om!) terwijl de dag al “geladen” is door de voorbereiding en verwachting op een waardig nationaal ritueel. Vervolgens het ritueel zelf ongewijzigd laten, waardoor de inprenting onbewust versterkt wordt. Dit is een bekende techniek in veel magisch-psychologische kringen; daar laat ik het maar even bij. Vrijwel iedereen die participeerde (bijv. door te kijken via TV) aan de nationale herdenking, zelfs de mensen die tegen dit misbruik waren, zijn hierdoor voor een andere agenda gebruikt en minstens ook onbewust gemanipuleerd.

Gisteren zag ik ook enkele mensen die ontsteld waren, waaronder Uri van As, die vertelde over de lafheid en hypocrisie in oorlogstijd van de Nederlandse overheid (van hoog tot laag) en een groot deel van de Nederlandse bevolking. Nu pas dringt het tot me door hoe vals een niet onaanzienlijk deel van ons land is als je de maskers weghaalt.

Gelukkig kan Mark Rutte er nog om lachen.

Vandaag een tweet van Arthur van Amerongen.

Iemand anders, dicht bij mij, lachte vanochtend niet… Een heleboel mensen hebben niet kunnen lachen. Hun meest intieme, heilige gevoelens werden veronachtzaamd en ingezet voor een andere agenda.

Dit kan niet zonder gevolgen blijven.

Enkele tweets die me opvielen: