Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

KAFKA en AFA volgens de AIVD

Er zijn twee publicaties van de AIVD waarin KAFKA genoemd wordt, samen met de daarmee samenwerkende AFA. Bovendien is er nog een brief van de AIVD aan alle burgemeesters waarin ze geïnformeerd worden over de AFA.

  1. AIVD Jaarverslag 2008 [p.36]
  2. AIVD-publicatie Afkalvend front, blijvend beladen (2 nov. 2010) [p.11]
  3. AIVD informeert burgemeesters over AFA: Activiteiten Antifascistische Actie in relatie tot lokaal bestuur (feb. 2010)

Ad 1. AIVD Jaarverslag 2008

De onderzoeksgroep KAFKA (Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief) streeft er met AFA naar alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte. Bij dit antidemocratische streven gebruiken AFA en KAFKA ondemocratische methoden. Voorbeelden hiervan zijn (het aanzetten tot) geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit (aliasnamen) en de ware intenties waarbij naast een openlijke agenda een geheime agenda wordt gevoerd waarvan de inhoud indruist tegen de democratische rechtsorde.

Ad 2. Afkalvend front, blijvend beladen (2010)

Links-extremisme: Antifascisme

Het Kollektief Anti Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA) verricht onderzoek naar rechts-extremisten, legt gegevensbestanden over hen aan en stelt informatie beschikbaar aan antifascisten die de directe confrontatie met rechts zoeken. De voornaamste groepering is de Antifascistische Actie (AFA). AFA beschikt over afdelingen in het gehele land en heeft ondersteuning vanuit een Landelijk Secretariaat. AFA houdt vast aan het motto: ‘Hou rechts van straat!’ en probeert dit te bereiken door onder meer het beïnvloeden van lokale autoriteiten en, deels op intimiderende wijze, van zaaleigenaren die met extreemrechtse groeperingen in zee willen gaan. In enkele gevallen was sprake van mishandeling en beroving van (vermeende) extreemrechtse personen. AFA organiseert, met name bij manifestaties van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), een (gewelddadige) tegendemonstratie en laat deze vervolgens uitvoeren door derden zoals lokale antifascisten, op rellen beluste jongeren en voetbalhooligans.

AFA heeft contacten met buitenlandse geestverwanten, met name uit Duitsland. Over en weer worden ideeën uitgewisseld, manifestaties bezocht en soms wordt ook deelgenomen aan gewelddadige confrontaties met extreemrechts. Vaak wordt het beeld opgeroepen dat antifascisten zich verdedigen tegen agressieve rechts-extremisten terwijl de rollen meestal omgekeerd zijn. In 2008 is door een rechterlijke uitspraak (voor de eerste maal) bevestigd dat AFA de agressor was bij een links-rechtsconfrontatie (Uitgeest, februari 2007). Onduidelijk is nog welke consequenties dit heeft voor de activiteiten van antifascisten.

Ad 3. AIVD informeert burgemeesters over AFA (2010)

Geselecteerde delen uit de brief en de toelichting.

De AIVD heeft alle burgemeesters van Nederland vandaag in een brief geïnformeerd over de werkwijze van de Anti Fascistische Actie (AFA).

De linkse AFA zoekt de confrontatie met in hun ogen ‘rechtse’ partijen tijdens partijbijeenkomsten en demonstraties en probeert dit soort bijeenkomsten te voorkomen door het lokale bestuur op oneigenlijke wijze of onder valse voorwendselen te benaderen.

Woordvoerders van AFA treden hun gesprekspartners niet onder eigen naam tegemoet.

Wanneer de manifestaties wel doorgang vinden, wordt de materiële schade doorgaans veroorzaakt door antifascisten en hun sympathisanten zelf, en niet door rechtse demonstranten.

Dit heeft in het verleden geleid tot fysiek geweld tegen personen die volgens AFA extreemrechts zijn.

Daarbij is het gebeurd dat individuen ten onrechte werden neergezet als rechts­ extremist en als zodanig werden geschaad.

AFA is volgens de AIVD geen antidiscriminatie- of onderzoeks­ bureau, maar veeleer een actiegroep die in het realiseren van haar doelstellingen soms op oneigenlijke wijze lokale bestuurders benadert. Daarnaast wordt geweld tegen in hun ogen extreemrechts en/of ordebewaarders niet geschuwd.