Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Ernstige schending demonstratierecht

Geen trekkers mogen Den Haag in, zegt de burgemeester van Den Haag, dhr. Van Zanen. Diezelfde dag nog zien we de beantwoording van Kamervragen door de minister van binnenlandse zaken (de baas van de burgemeester). In die brief staat nadrukkelijk dat het demonstratierecht niet zomaar ingeperkt mag worden. Een algemeen verbod op trekkers mag niet. En dat geeft de minister als antwoord op vragen die specifiek de FDF en de demonstratie van morgen betreffen!

En nu verhindert “de driehoek” van Den Haag ook de opbouw op het Zuiderpark. Paaltjes blijven met opzet omhoog staan.

paaltjes

Dit is schandalig en antidemocratisch. Hieronder documenten en videobeelden die het bovenstaande bevestigen en onderbouwen.

De minister zegt iets heel anders dan de burgemeester

Minister Bruins Slot gaf op 7 maart 2023 de Kamer het volgende te kennen:

Maar het is ook goed voorstelbaar dat een demonstratie met trekkers geen problemen oplevert. Een algeheel verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties gaat hieraan voorbij en is daarom een te vergaande inperking van een belangrijk grondrecht. Dat neemt niet weg dat het demonstratierecht grenzen kent: het geldt alleen voor vreedzame bijeenkomsten waar de gemeenschappelijke meningsuiting voorop staat. Niet-vreedzame bijeenkomsten of het uitoefenen van dwang vallen niet onder de bescherming van het demonstratierecht. — Minister van Binnenlandse Zaken / Bron: https://app.1848.nl/document/kamerbrief/55389

Als backup heb ik de PDF-jes ook op deze server staan: De appreciatie en de beslisnota.

Twee trekkers is echt heel erg weinig en door de burgemeester niet verdedigbaar in het licht van wat de minister van binnenlandse zaken enkele dagen terug liet weten. Zo kunnen de demonstranten niet laten zien wie ze zijn en verdwijnt een deel van de positieve symboliek. Er is ook geen enkele intentie tot geweld of dwang; er zijn juist diverse politici, waaronder fractievoorzitters, uitgenodigd om te komen spreken. Ook deze Kamerleden wordt het moeilijk gemaakt om hun electoraat te benaderen.

Toegang blokkeren tot het Zuiderpark

Om goed op te kunnen bouwen voor morgen, moet er nu al toegang zijn tot het terrein. Er worden enorm veel mensen verwacht en dat moet ordentelijk verlopen. Dus moeten er podia, sanitair, etc. opgebouwd worden. De “driehoek” blokkeert dit. Ze laten met opzet palen omhoog staan zodat het terrein niet toegankelijk is voor vrachtwagens en andere voertuigen.

Hier zijn twee video’s van.

Frustratie van de opbouw

Vlog van Albert: "We worden geblokkeerd aan alle kanten!!!"

🔗 https://youtu.be/-rK26USaeN0

Ondemocratische toestanden

Verhindering opbouw demonstratie te Den Haag

🔗 https://youtu.be/l1q42uSv5P4