Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Boekbespreking: Van aardbeving tot zoönose

Vandaag in één dag uitgelezen; “Van aardbeving tot zoönose – Over de inzet van modellen voor beleid” geschreven door Ronald Meester en Marc Jacobs. Een aanrader, zeker voor alfa’s met maatschappelijke interesse. Formules komen hier niet in voor.

Het boek leest gemakkelijk weg. Van ethiek en wetenschapsfilosofie tot heel concrete discussies over corona, stikstof en beleid; de auteurs schakelen moeiteloos tussen thema’s en abstractieniveaus.

Daarbij durven ze ook beargumenteerd stevig stelling te nemen tegen misbruik van modellen door onze overheid. O.a. het stikstofkaartje en de avondklok worden stevig onder handen genomen. Ze geven ook aan hoe het wel zou moeten.

Ook voor bèta’s is het goed kennis te nemen van de wereld waar jouw modellen in terecht kunnen komen en waar ze een eigen leven kunnen gaan leiden. Je hebt veel meer te bieden dan enkel getallen.

Voor mij persoonlijk bevatte het boek weinig echt nieuwe kost; het was vooral een aangenaam feest van herkenning. Als politicoloog en medisch informaticus met enkele hectares boerengrond was ik “not amused” de afgelopen jaren.

Het boek van Ronald en Marc benadrukt dat wetenschap geen uitkomst is (TM), maar een proces. En dat daarbij (deel)aspecten het grotere plaatje kunnen verdoezelen. Dat zag je bij stikstof en corona helaas ook.

Bestellen en meer informatie kan bij de Walburgpers.

Van aardbeving tot zoönose

Andere bronnen over rekenmodellen

De separation of concerns die ik aanhaalde in een tweet.

Blogposts van Marc Jacobs volgde ik af en toe via LinkedIn. Hij inspireerde mij tot het schrijven van dit stukje:

https://www.furorteutonicus.eu/2022-02-05-onder-de-mediaan-van-het-rivm/

Wat stikstof betreft, daar heb ik heel wat over geschreven. Mja, garbage in, garbage out…

https://www.geenstijl.nl/5151850/hopeloos-genuanceerde-zondag-zucht/

En over modellen in het algemeen heb ik ook wel ’s een blogpost gedaan. Ja, modellen zijn supernuttig, en ja, de systematiek is discipline-overstijgend; de fouten ermee ook.

https://www.furorteutonicus.eu/2021-02-21-modeldenken-bij-corona-en-stikstof-leidt-soms-tot-slecht-beleid/

Naast Ronald Meester en Marc Jacobs zijn er steeds meer mensen die kritisch naar het misbruik van modellen kijken. Hun boek echter is heel geschikt voor leken en m.i. verplichte kost voor beleidsmakers en journalisten.

In het boek komt de techniek van het modelleren of simuleren (input, algoritme, output) weinig aan bod. Wie iets dieper wil, adviseer ik de Coursera cursus “Model Thinking” van Scott Page. Hoge rating. Zeer toegepast.

Een vervolgstap zou kunnen zijn je wat meer in statistiek en de toepassing ervan te verdiepen. Een toegankelijke, leuke introductie is How to Lie with Statistics.

Als je er echt helemaal voor gaat moet je niet alleen wat statistische bagage hebben, maar misschien ook dieper in de algoritmes duiken. Gezien de baggerjournalistiek en de waan van de dag is dat wellicht ook een meer bevredigende bezigheid. Het boek dat ik op de uni als lesmateriaal kreeg is daarvoor heel geschikt; de titel is Introduction to the Design and Analysis of Algorithms en het is geschreven door Anany Levitin. Een oudere editie van het boek is hier beschikbaar als pdf.

Design and Analysis of Algorithms