TERUGGETROKKEN,TIJDELIJK: Ontsluiering van stikstofuitstoot door de luchtvaart middels extrapolatie

— door Evert Mouw

Hoeveel stikstof stoten vliegtuigen nu eigenlijk uit? Boven de 914 meter wordt ’t niet meegenomen. De neerslag (depositie) zou verwaarloosbaar zijn. In deze studie probeer ik te schatten hoeveel uitstoot er echt is, ook boven de 914 meter. Daarna bereken ik met het OPS rekenmodel van het RIVM hoeveel depositie dat zou opleveren op een punt op de Veluwe.

Eigenlijk wilde ik nog even wachten op correcties en kritiek van een paar andere mensen die met dit onderwerp bezig zijn. Misschien heb ik fouten gemaakt. Die kans is groot. Ik doe een extrapolatie (toch een soort gok) op basis van onvolledige gegevens. Aan de andere kant speelt dit thema nu enorm. Morgen is er een boerenprotest in Stroe, op een paar kilometer afstand van het punt waar ik de depositie voor berekend heb die ontstaat door de luchtvaart boven een kilometer vlieghoogte.

De dataset met spreidingsgegevens van vluchten bleek niet in meters maar in voet te zijn, hoorde ik zonet van degene die me de dataset gaf. Het eerdere antwoord op mijn vraag naar de meeteenheid bleek dus onjuist. Dat invalideert het 2e deel van mijn studie, die ik hiermee tijdelijk terugtrek, tot herberekeningen gedaan zijn. De methodiek blijft ongewijzigd en ik verwacht eigenlijk ook niet heel andere resultaten. Excuus voor het euvel en voor mij kwam dit onvoorzien.

Hieronder een samenvatting, en mijn verslag kun je als PDF downloaden: teruggetrokken

Als je alle werkbestanden ook wilt hebben, inclusief datasets en code, scroll dan even naar onderen.

Abstract

INLEIDING De uitstoot van NOx door vliegverkeer boven 914 meter wordt niet meegenomen in de stikstofberekeningen. De gegevens over de uitstoot door de luchtvaart zijn beperkt. Door de uitstoot scherper in beeld te brengen ontstaat een betere indruk van de depositie veroorzaakt door vliegtuigen.

METHODE De emissie brondata voor het OPS zijn geëxtrapoleerd naar de uitstoot op grotere hoogtes met behulp van een eenvoudig model over het energieverbruik van een lijnvliegtuig in verschillende stadia en hoogtes tijdens de vlucht. Ook is de spreiding van die extra uitstoot in beeld gebracht met behulp van een dataset met vluchtroutes.

RESULTATEN Waar in de RIVM brongegevens sprake is van een totale emissie van 87 g/s (2744 ton/jaar), met emissies tot slechts 875 meter geregistreerd, wordt bij een terughoudende extrapolatie t/m 9 km hoogte een emissie van 316 g/s (9965 ton/jaar) gevonden voor luchtvaart van en naar Schiphol. De extra depositie die daardoor ontstaat op een Veluws heideveld is echter gering omdat in de hogere luchtlagen de meeste stikstof verwaait. Hierover bestaan nog wel verschillen van inzicht die aanleiding geven tot toekomstig onderzoek.

CONCLUSIE Uit een terughoudende extrapolatie blijkt dat er fors meer uitstoot gegenereerd wordt door de luchtvaart dan welke in de emissie brondata door het RIVM gebruikt wordt. Dat leidt volgens de bestaande methodiek echter niet tot heel veel meer depositie op een Veluws heideveld.

Downloads:

  • Verslag: teruggetrokken
  • Werkbestanden: teruggetrokken
desktopomgeving
Lekker bezig.
     

Wees de eerste om te reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.