Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 12 min

Wappies en prikkies zijn gevangen in een gepolariseerd debat

Uit elkaar gerukte vriendengroepen, felle gesprekken tussen wappies en prikkies, wie herkent het niet? Elk “gesprek” lijkt de kloof eerder te verdiepen dan te overbruggen. Hoe komt dat?

In verschillende dalen

Laat ik de situatie eerst maar letterlijk schetsen met behulp van mijn ongeëvenaarde TuxPaint skills.

Je rolt zo een dal in.

In het rechterdal zitten de wappies, in het linkerdal de prikkies. Op de heuvel ligt nog een bal. Er hoeft maar een zuchtje wind op te steken en dan rolt ie ofwel naar rechts ofwel naar links. Tussen de wappies en de prikkies staat een muur met een gesloten deur. Alleen vanuit het midden is die te openen. Daarmee is het onderste, groene, aardse deel verklaard. De bovenste, witte, occulte, hemelse symboliek ga ik niet verklaren, die is voor ingewijden 😉 (En eigenlijk ook heel simpel.)

Je bent fucking wappie Evert met je vage symboliek. Ok, dan een andere grafiek. Er zijn twee lokale minima (dalen) voorx ∈ [-40,40] ∧ f(x) = cos(.12x). Als je een algoritme neemt dat een optimum zoekt d.m.v. hillclimbing dan is het eigenlijk gebruikelijker om te spreken over lokale maxima. Ik draai de grafiek dus ook 180 graden om.

f(x) = cos(.12x-π)

Hillclimbing werkt als volgt. Verander x een beetje, en kijk of je een betere (hogere) y krijgt. Als het veranderen van x (zowel kleiner al groter) niet meer tot een hogere y werkt, dan heb je een (lokaal) optimum bereikt. Het is alsof je in de heuvels loopt en een hoog punt zoekt. Als elke stap je omlaag brengt zit je in een lokaal optimum. Die berg een paar kilometer verder is misschien wel heel veel hoger, maar welke stap je ook zet, je moet eerst weer naar beneden.

Volgens mij zitten zowel wappies als prikkies in een lokaal optimum. Ze komen er niet uit, en dus niet tot elkaar, omdat hun eigen bubbels de (lokaal) optimale emotionele, sociale en cognitieve bevrediging geven.

Wappies in de bubbel

Wappies komen in alle vormen en maten. Huidskleur, religie, opleiding, sociale status, geslacht; de spiri new-ager staat gebroederlijk naast de refo die net als de moslim wantrouwend naar Bloemschoen kijkt. Een atheïstische liberaal brengt ze koffie in hun strijd voor vrijheid. Een nieuwe wereld vol liefde en verbondenheid groeit – binnen de kaders van de gemeenschappelijke vijand, de vaccinazi’s. De vraag is hoe lang die verbondenheid blijft staan als deze grote gemeenschappelijke vijand wegvalt. Vooralsnog zitten ze stevig in hun bubbel.

Nieuwe technologie en nieuwe inzichten komen met soms tegenstrijdige wetenschappelijke bevindingen. De meeste mensen hebben behoefte aan een duidelijk, samenhangend verhaal en zullen daarom vooral die publicaties en bronnen selecteren die aansluiten bij hun bestaande opvattingen of wensen.

Wappies hebben drie scenario’s waarbij ze toch al geen gelijk krijgen tegen één enkele waarbij ze op een luisterend oor kunnen rekenen. De vier scenario’s ontstaan als je er vanuit gaat dat een wappie [1] gelijk of ongelijk kan hebben, en [2] daarbij rustig of gedreven (fel) kan zijn.

gehoord gelijk ongelijk
gedreven 😡 😡
rustig 😃 😡

Toch, mede door alle emotie en het “wij tegen vaccinazi’s” gevoel, wordt door wappies vaak voor een gedreven gespreksstijl gekozen. Dat leidt dikwijls tot teleurstelling, wat het polariserende effect versterkt. Een minder extreme positie, met een redelijke houding richting valide argumenten van het tegenkamp, zou meer effect sorteren. Je moet immers binnen de cirkel van de ander stappen om iets te bereiken. Maar dikwijls blijven ze buiten die cirkel.

Wappies krijgen nog wel het mainstream verhaal mee, maar stellen zich niet meer daarvoor open. Ze leven als het ware op een andere planeet. De prikkies echter kijken zelden buiten de MSM bronnen en volgen enkel het verhaal van de grote media en de overheid.

Prikkies met oogkleppen

Grote farmaceutische bedrijven, de media, het landsbestuur en instituties lijken harmonieus hetzelfde verhaal uit te dragen. Daartoe worden wel belangrijke wetenschappers, waaronder de (mede-)uitvinder van mRNA technologie, uit het verhaal geweerd en soms actief verwijderd van social media zoals Twitter. Volgens wappies doet dit denken aan het corporatistische fascisme. Volgens prikkies echter is dit “Follow the Science” en zijn instituties altijd betrouwbaar. Het beste is om instituties te volgen, ook als ze in het verleden fout op fout gestapeld hebben, zoals het RIVM deed in het begin van de corona-pandemie. Besturen doen we met een RIVM rekenmodel, en liefst met nog wat institutioneel gedreven censuur in de mix om “desinformatie” (discussie) uit de weg te gaan. “Wetenschap” is de nieuwe religie. Het klinkt eigenlijk niet heel goed, maar de situatie is stabiel voor prikkies om meerdere redenen:

Uit mijn eigen onderzoek bleek dat het weinig uitmaakt of je links of rechts bent voor wat betreft het belang dat je hecht aan medische privacy. Iedereen vind zijn/haar medische privacy van groot belang. Enkel mensen met autoritaire politieke trekjes, mensen die ook erg veel vertrouwen op regels en hiërarchie, hechten daar iets minder belang aan. (Zie Political Attitudes on the Dutch Electronic Patient Record.)

Ontheemden die te hoog grepen

Er zijn maar weinig mensen die echt in staat zijn om “zelf op onderzoek” te gaan. Het vraagt veel kennis van moderne technologie en bij deze coronacrisis ook wat medische en politicologische opleiding. Het vraagt bovenal om veel zelfkennis zodat de eigen emoties en sociale driften niet afleiden, en het vraagt een actief en blijvend twijfelen aan het eigen gelijk. Zulke mensen zijn zeldzaam; het waren dikwijls de sociaal onhandigen, de autisten, de nerds, maar dikwijls ook juist de mensen met een sterk karakter en sterke principes.

Vaak zijn zulke ontheemden de gematigden die niets hebben met prikdrang, die graag onafhankelijke media zien, en die twijfels hebben bij de motieven van de farmaceutische industrie, maar die ook zien hoeveel ellende het coronavirus kan brengen en hoe sommige vaccins en geneesmiddelen daarbij kunnen helpen. Ze laten de emotie, groepsdruk en andere sociale invloeden achter zich, zijn intellectueel nieuwsgierig en willen vooral weten hoe het precies zit. Daarbij nemen ze ook de moeite om hun eigen opvattingen aan te vallen en zelf actief op zoek te gaan naar tegenbewijs, om hun eigen opvattingen te testen en desnoods bij te stellen.

Mensen in dit groepje rollen al snel van de berg af, om in een dal te belangen. Veel gematigde, medisch-wetenschappelijk opgeleide en verdienstelijke critici kwamen in het wappiekamp. Sommige gematigde, intelligente informatie-analisten met bijv. connecties bij defensie en de inlichtingendiensten kwamen terecht bij het prikkiekamp uit angst voor desinformatie en Russische manipulaties. Dus ook mensen getraind op zelf onderzoek doen, getraind op het gebruik van goede onderzoeksmethoden, kunnen hiervoor vallen. Daar zijn redenen voor.

Kortom deze oprechte en geschikte zoekers zitten niet in een (lokaal) optimum en zullen al snel in wappiedal of prikkiedal belanden. Gezien hun onafhankelijkheid is de kans groot dat ze voor de underdog kiezen; het mainstream verhaal is al te dwingend, misschien ook wel al te corrupt.

Hoe begon dit en waar gaat dit heen?

Het ging niet zo heel goed. Types als Bloemschoen als minister. Falende instituties (RIVM). Door Goebbels geïnspireerde hoofdredacteuren zoals Pieter Klok van de Volkskrant filmpje. De machtige farmaceutische lobby. Virologen met “belangen”. Angst. Aangeprate angst. Liegende Rutte die in tien jaar de IC capaciteit gesloopt heeft. De wappies bestonden zo als groepsfenomeen nog niet. Als de coronacrisis door politici, instituties en de media met meer oog voor hoor- en tegenhoor en met meer deskundigheid was opgepakt was de polarisatie een heel stuk kleiner geweest.

Call for evidence:

In preparation for my official visit in 2022 to #Netherlands, #Poland & #France focusing on #PoliceViolence, I invite victims, witnesses & NGO to submit verifiable evidence (Eng/Fre) on this & other incidents:

➡️ (confidentiality assured) https://t.co/B4kPL9sxJ0

— Nils Melzer (@NilsMelzer) January 2, 2022

Corona zal wel transformeren in iets dat lijkt op een seizoensgriep. Maar de onderliggende factoren van de polarisatie zijn blijvend. Toegang tot informatiestromen, nieuwe media, nieuwe sociale groepen; falende instituties; nieuwe technologie – alles bij elkaar blijft er een basis voor een gepolariseerde samenleving. Zolang de “oude” wereld niet in de spiegel kijkt en gaat werken aan een grondige interne zuivering en kwaliteitsverbetering, zolang zal er een voedingsbodem zijn voor wappies. Betaalde “wetenschap” die institutionaliseert en onwelgevallige onderzoeksresultaten wegcensureert zal inboeten aan geloofwaardigheid en autoriteit. Academisch alarmisme wordt dan achtergrondlawaai. Dit risico wordt breed onderkend; een pleidooi voor een gezond wetenschappelijk debat verscheen in de Scientific American. Het is dus te verwachten dat het prikkiekamp toch nog wel wat lessen zal leren dankzij zelfkritiek.

Als wappies echt succesvol willen zijn, moeten ze vooral ook hun eigen media met hoor- en wederhoor stimuleren, wat vaker in de spiegel kijken, en binnen de cirkel van de ander proberen te blijven. Hun alternatieve media moeten kwaliteitsmedia worden die openstaan voor een gezond debat. Hun “liefde en verbondenheid” moet wat minder passief-agressief worden, weg van de slavenmoraliteit. Als het gezonde debat en het rationele argument terug zijn, dan mag ook hun vuist op tafel harder geplaatst worden. Grondrechten zijn niet inwisselbaar voor stuivertjes, laat staan voor een IFR van 0,15%.

We gaan naar een echt plurale samenleving. In zo’n samenleving is er niet meer een enkele, door allen geaccepteerde bron van kennis en waarheid. De zon zal achter de wolken verscholen blijven.

Reacties

Reacties van anoniem op 2022-01-04

Mijn inziens is het niet verkeerd of fout om, alles tegen elkaar afwegende, je sterk te maken voor een bepaalde kant van het verhaal. Er is geen sprake van een eerlijk of gelijk spel simpelweg door de verschillen in o.a. groepsgrootte en beschikbare middelen.

Het opiniestuk waar je naar verwijst in American Scientific is reeds een jaar oud en geschreven door 2 auteurs met een waarschijnlijk afwijkende mening kijkende naar hun achtergrond . Het laatste jaar is er af en toe ruimte voor een ander lees kritisch geluid in de reguliere media, maar dit sneeuwt onder bij de stortvloed aan berichten met schreeuwende corona koppen. Koppen die door journalisten verzameld en getest worden om de aandacht van de lezer/kijker te trekken.

De polarisatie/splijting is een zeer kwalijke zaak, maar iets waar in dit geval de overheid, reguliere media en social media bedrijven wel direct op hebben aangestuurd. Het wegzetten van een kleinere groep met een kritisch geluid als complotdenkers/wappies en als een direct gevaar voor de volksgezondheid. Het directe gevolg is dat deze gezonde mensen door medeburgers worden behandeld als melaatsen door hen op de werkvloer, in de publieke ruimte en prive te vermijden en te discrimineren. De groep wetenschappers met vraagtekens bij het uitgestippelde beleid zal daardoor niet snel het hoofd op het hakblok leggen

De social media filter bubbel is ingezet ver voor corona, waarover o.a. Jason Lanier schrijft en spreekt. De komst van corona laat echter nu ook in Nederland en Europa zien wat de gevolgen kunnen zijn van het uit het oog verliezen van het perspectief van de lokale medemens.

We zitten in een technologische/politieke transitie waarbij er de komende 30 jaar grote veranderingen gaan plaats vinden. Met het oog op de corona crisis zou ik daarom graag willen verwijzen naar de volgende video’s over technocratie:

https://www.youtube.com/watch?v=2IV52B7TgHs
https://www.youtube.com/watch?v=GEFEmwp7NO8

The Challenge of Technocracy

🔗 https://youtu.be/-KGkJ0difBs

✉ Evert Mouw op 2022-01-04

Dank voor deze uitgebreide en overwogen reactie. Er is inderdaad geen Level Playing Field terwijl de technologisch gedreven politieke en economische veranderingen wel enorme impact gaan hebben op onze levens. Dat uitsluiting, ook economische, daarbij als politiek wapen wordt ingezet is heel zorgelijk.

Ook interessant:

Mankind has always been modellable as a superorganism, monkeys behaving as ants or bees. The signal that binds them into super-organismic behavior for the prior ten thousand years has been the use of money. Money is analogous to the pheromone signals in ants, letting them know when to build a new nursery chamber in their ant hill or carry out the ant trash. Free markets provide similar signals to humans, and lead to the creation of our own cities which work like giant ant hills of labor specialization. But the ants don’t share a brain, they just run “code,” and until recently the humans didn’t share a brain either, they just ran “economics.” This leap into social media has created next level thinking brains, and just like a real brain, no individual neuron can know the structure of a group thought because it is only one node in the brainwave. The brain itself thinks at a higher level than the neuron, which means our echo chambers are literally thinking, and thinking at a higher level than human thought.

Het hele artikel: Memespace Egregores and the Covid-19 Sensemaking Crisis


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.