Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 5 min

The Great Awakening in het licht van Dugin’s Fourth Political Theory

Vandaag las ik in een ruk het laatste essay van Alexander Dugin, The Great Awakening vs The Great Reset. Dugin (of Doegin) schetst een radicaal ander paradigma neer, geworteld in oude tradities, en wijst de Westerse moderniteit af, omdat die het contact met de menselijke natuur kwijt zou zijn.

Ik vond dat ik hem ook maar moest lezen, na eerder een serie blogpost gewijd te hebben aan het boek van de pleitbezorgers van de Grote Reset; ik beschreef en becommentarieerde Stakeholder Capitalism per hoofdstuk, en gebruikte de online WEF Book Club om met een van de auteurs in contact te treden. Ik ben lang niet zo negatief over die Grote Reset als veel anderen in “mijn kamp” (ahum), maar ik had wel forse kritiek. Nu dan, het werk van de mysticus, filosoof, socioloog en wat al niet meer, Dugin. Ik klapte mijn Linux laptopje open en werd begroet met een zgn. “fortune”:

God requireth not a uniformity of religion. – Roger Williams

Bestaat zoveel toeval? Dit is precies het thema van Alexander; dat we geen globale monocultuur moeten hebben, waar Big Tech en ontmenselijking dreigen, maar dat we moeten zorgen dat elk volk, elke cultuur, elke religie zijn eigen bestaan en uniciteit moet bewaren. Dit plaatst hij in een soort neoplatoons kader; de Hoge Ene is immers niet echt kenbaar, dus op aards niveau moeten we Verscheiden zijn. En dan echt, niet als in de fake multicultural melting pot.

Alexander Dugin

De moderniteit heeft God vermoord (Dugin refereert hier aan Nietzsche), en daarmee ook de mens, ook wat ons menselijk maakt. De moderniteit staat mensen willekeurige identiteiten toe, behalve welke gewortelde groepsidentiteit of natuurlijke identiteit dan ook. De moderniteit kiest voor ultieme maakbaarheid, geslachtsverandering, en straks ook genetische modificatie en versmelting met technologie. Dugin plaatst hiertegenover de Traditionele filosofie, zonder terug te willen naar hoe het was, maar wel met het beeld van wat ooit goed was helder voor de geest.

Maakbaarheid, de mens als een soort eigen god; ik moest denken aan wat ik vandaag in de Telegraaf las, dat Minister Bloemschoen, Hugo de Jonge, het bestaat om Genesis te citeren, dat je dat als minister ook zo moet doen, “er zij Licht” zeggen; zo wil Hugo het licht en de daadkracht brengen. In Genesis was dat God, in 2021 is dat de halfbakken tovenaarsleerling Hugo. De Telegraaf ligt nog open en ik zie een column van Leon de Winter. Meestal is hij hard op feiten en logica, maar ook hij ontkomt niet aan een zowat religieuze conclusie:

Bescheidenheid in en ontzag voor de kosmos hebben ze ingeruild voor cultureel pessimisme en wereldvreemde megalomanie; verstoken van een god hebben ze zichzelf goddelijk gemaakt. Ze willen het klimaat beïnvloeden, een virus vermorzelen met mondkapjes en lockdowns. Het is postmodern sjamanisme.

Dugin grijpt terug op de oude Indo-Europese menstypen, de drie standen; priester, krijger en boer. De stedelijke bourgeoisie raakte het contact met de aarde, met God en met zichzelf kwijt; juist die bourgeoisie, de upper-middle-class, gaat voor ontworteld kapitalisme, postmodernisme, individualiteit los van de gemeenschap, en uiteindelijk naar dehumanisering en een soort versmelting met Artificial Intelligence.

Ik moet even slikken. Mijn verhalen over ontworteling, zie bijvoorbeeld mijn analyse van de ondergang van een herderscultuur, bevestigen de analyse van Dugin. Anderzijds was ik mede-auteur op het niet meer bestaande weblog TechMonks; ik was ooit nog student computer science en hou van technologie. Ik ben het met Dugin eens dat technologie voor nieuwe slavernij kan zorgen; ik zeg altijd dat technologie een goede slaaf is, maar een slechte meester. En de grote meute beheerst en snapt nul komma nada van die arcane technologie waar ze dagelijks mee werken en geheel afhankelijk van geworden zijn. De laatste jaren heb ik ontdekt dat “onafhankelijke” instituten die modelberekeningen maken al net zo min begrepen worden door beleidsmakers; dit is een vorm van kwalijk modeldenken, mogelijk gemaakt door een maatschappelijke onkundige afhankelijkheid van technologie en wetenschap, of wat er nog voor doorgaat.

book cover

Maar goed, ik roep ook al lang the network replaces the city, dus wie weet kan tech ook nog wel helpen bij het opnieuw wortelen van de mensheid. En wie weet vinden ze ook hun “actieve intelligentie” terug, een concept dat we al eeuwen kwijt zijn, een bijna mystiek concept, een anti-materialistisch concept dat iets te maken heeft met onze “ziel”, ons bewustzijn. Dugin noemt dit het radicale subject, in tegenstelling tot het “passieve” subject, en schrijft:

So, the main theoretical weapon of the Trumpists in the Great Awakening should be philosophy. German philosophy Greek philosophy, traditional Western philosophy – they are fighting for the West. They are fighting for Indo-European culture.

En daarmee kan ik het lastig oneens zijn. Het ultraliberalisme van de compleet ontwortelde, kunstmatige, maakbare mens slaat door en we dreigen door vreemde mechanismen overmeesterd te worden. Maar laat je niet afleiden door mijn onbeschaamde zelfreferenties en vorm vooral je eigen oordeel. Lees iets van Schwab en lees iets van Dugin. Deze mensen staan in het centrum van de twee grote en oppositionele bewegingen van deze tijd. Beide heren schrijven helder, Dugin soms wat minder, maar dit boek is meer een essay en het zet je echt even aan het denken over de cultureel vanzelfsprekende aannames van de moderniteit waarin we leven. Wie weet heeft hij een goed argument om weer meer agrarisch te gaan leven.

Toch wil ik een lans breken voor een Traditionele incorporering van wetenschap en technologie. Ooit sprak ik erover met Sven Hulleman; zie onderstaand interview.

Van democratie en bezieling: in gesprek met Evert Mouw

🔗 https://youtu.be/MskW818kpAA

Hier nog een interview door Deutsche Stimme, maar dan met de man: Interview with Alexander Dugin on “the Great Reset.”

Reacties

✉ Emil op 2021-11-03

Hoi Evert,
Ik hoop dat alles goed met je gaat.
Ik lees je stukken met plezier. Ik heb laatst “avoid news” weer herlezen van Rolf Dobelli. Die had ik via jou, weet je nog? Heb jaren geleden ook een boekje van hem gekocht; 50 denkfouten of zo, -De kunst van het heldere denken?- Uitgeleend, je weet hoe dat gaat hè.
Keep up the good work!


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.