Furor Teutonicus
https://www.furorteutonicus.eu/2020/02/09/rapport-stikstofbeleid/
Export date: Tue Jun 28 21:08:32 2022 / +0000 GMT

Rapport stikstofbeleid
Lang geleden verloor keizer Augustus drie legioenen. Net als vandaag stormde het toen; een wind kwam over zee opzetten. Het corrupte Imperium verloor 1 het van jagers en boeren. Lang gingen ze gebukt onder hoge belastingen en onrecht. Meerdere stammen verenigden zich en zelfs een groepje ruiters uit Friesland sloot zich aan. De oude éénogige jager kwam vanuit het niets.

Na een maand hard werken kan ik mijn bevindingen presenteren. Zijn de stikstof brondata 2 geschikt voor het maken van goed beleid? Mijn eigen plannen en werkzaamheden heb ik er voor aan de kant gezet; het rapport dat ik nu presenteer is onafhankelijk zonder financiering tot stand gekomen. Ik hoop dat het iets kan bijdragen aan Nederland. Het is dan ook niet geschreven alleen voor boeren of voor deze of gene politieke stroming. Het is wel een kritisch rapport geworden. Je kunt 'm als PDF downloaden. Op een mobieltje gaat het lezen matig; een tablet, e-reader of computer zal fijner zijn. Genoeg gepraat! Hier is ie:

rapport-brondata-stikstofbeleid.pdf 3
Update: interessante reacties / media

 • Op Twitter interessante en zinvolle reactie van Franciska de Vries 4.

 • Een artikel op GeenStijl 5.

 • Beschouwing op Melkvee.nl 6.

 • Een mooie samenvatting op Ongehoord Nederland 7.

 • Korte vermelding bij Jensen 8.

 • Een verdiepend gesprek met Sven Hulleman 9 op YouTube 10.

 • Jaco Geurts (CDA) stelt voor mij en anderen uit te nodigen voor een hoorzitting 11.

 • Heel korte benoeming in het Financieel Dagblad 12.

 • Het RIVM heeft een reactie 13 gegeven, plus puntsgewijs inhoudelijk commentaar 21 14. (Omdat de reactie via een actualiteitpagina verloopt zal ik hieronder ook een screenshot plaatsen.) Over hun laatste opmerking mbt. volksgezondheid (NH3 en NOx uitruil) is m.i. het laatste woord nog niet gezegd 15; verder zie ik echter wel enkele valide en grondige inhoudelijke reacties. De hoofdvraag in mijn rapport ging over de beleidsgeschiktheid, iets waar het RIVM eigenlijk niet zelf over kan oordelen; ze kunnen slechts best-effort gegevens aanleveren aan de beleidsmakers en dat doen ze m.i. goed. Vraag is of beleidsmakers er goed mee omgaan.

 • Hiddema (FvD) noemt het rapport tijdens het Kameroverleg 16 van 20 feb. 2020.

 • (Later volgt nog een reportage van ON!)


Errata: fouten in mijn rapport

Het rapport is definitief. Fouten zullen hier gemeld worden en in de toekomst als errata / bijlage misschien nog aan de pdf worden toegevoegd. Een geactualiseerde versie 17 van het rapport is op de webserver geplaatst. Daarin zijn verwerkt de errata en opmerkingen van het RIVM. De oude versie 18 is nog steeds beschikbaar. Zie ook mijn nieuwe blogpost 19.

 • In een citaat doe voorkomen dat "immissie" een spelfout is; dat is niet zo en dat had ik fout. Voor meer achtergrond, zie: Verschil lucht emissie en immissie 20. Voor de conclusies is het niet relevant, die blijven ongewijzigd.

 • Het RIVM heeft inhoudelijk meerdere gebreken aangetroffen in mijn rapport; zie daartoe hun inhoudelijk commentaar 21 14. (Mijn reactie op hun commentaar volgt later, zodra ik tijd heb. Mijn eerste indruk is dat mijn conclusie blijft staan.)


Reactie RIVM
Op de actualiteitpagina van het RIVM werd hun reactie op mijn rapport gemeld.

2020-02-01 Evert nabij Garderen
In de bossen bij Garderen, 1 feb. 2020. Gelukkig nog wat tijd om te genieten van de Veluwe.
Excerpt: Zijn de stikstof brondata geschikt voor het maken van goed beleid? Een onderzoeksrapport.
Links:
 1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_het_Teutobu rgerwoud
 2. https://www.furorteutonicus.eu/2020/01/11/stikstof data-een-eerste-blik-op-de-emissiedata/
 3. https://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/ 2020/02/rapport-brondata-stikstofbeleid.pdf
 4. https://twitter.com/frantecol/status/1226524349848 571904
 5. https://www.geenstijl.nl/5151850/hopeloos-genuance erde-zondag-zucht/
 6. https://www.melkvee.nl/artikel/236142-nieuw-rappor t-overheid-maakt-stikstofbeleid-op-basis-van-onjui ste-gegevens/
 7. https://www.ongehoordnederland.nl/gisteren-versche nen-rapport-boeren-de-klos-door-scheve-berekening- stikstof/
 8. https://www.youtube.com/watch?v=n8Wg_-gWVxE
 9. https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/02/12/de-il lusie-van-goed-stikstofbeleid-het-rapport-van-ever t-mouw/
 10. https://www.youtube.com/watch?v=0O0toCjapEI
 11. https://www.foodagribusiness.nl/cda-wil-deskundige n-horen-over-stikstofcijfers-rivm/
 12. https://fd.nl/weekend/1333585/rivm-en-de-ode-aan-d e-onzekerheid
 13. https://www.rivm.nl/stikstof/actueel#stikstofbelei d
 14. https://www.rivm.nl/documenten/rapport-brondata-re actie-rivm
 15. https://www.furorteutonicus.eu/2020/02/12/stikstof beleid-gaat-op-je-longen-zitten/
 16. https://youtu.be/i3MJoY8PA48?t=479
 17. https://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/ 2020/02/rapport-brondata-stikstofbeleid.pdf
 18. https://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/ 2020/02/rapport-brondata-stikstofbeleid-8feb20.pdf
 19. https://www.furorteutonicus.eu/2020/02/28/stikstof beleid-en-de-reactie-van-het-rivm-op-mijn-rapport/
 20. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/ lucht-emissie/
 21. https://www.rivm.nl/documenten/rapport-brondata-re actie-rivm
Post date: 2020-02-09 14:00:38
Post date GMT: 2020-02-09 13:00:38

Post modified date: 2020-02-28 13:01:39
Post modified date GMT: 2020-02-28 12:01:39

Export date: Tue Jun 28 21:08:32 2022 / +0000 GMT
This page was exported from Furor Teutonicus [ https://www.furorteutonicus.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com