Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 1 min

Statement Huub Bellemakers

Naar aanleiding van mijn rapport over het stikstofbeleid bracht Huub Bellemakers (GL) ook een inhoudelijke bijdrage in. Kort samengevat is zijn reactie op mijn data- en beleidsanalyse:

“erkende nazi”

Normaliter ga ik daar totaal niet op in. Omdat dit altijd weer de nodige ophef geeft op Twitter, en het nu een maatschappelijk probleem betreft dat de partijen overstijgt, zal ik toch een kort statement maken. Op Twitter plaatste ik:

statement

En ook:

cidi

Dhr. Bellemakers is wat mij betreft niet representatief voor GroenLinks. Hoewel ik inhoudelijk weinig raakvlakken heb met die club, heb ik in mijn rapport ook een Brabantse GL-politica genoemd die kritische vragen stelde en wel voor de inhoud ging. Verder heb ik wat het rapport betreft vooraf inzage gegeven aan enkele PvdD-leden. Zoals gezegd beschouw ik de stikstofcrisis als partij-overstijgend.

Het klopt overigens wel dat ik een filosofisch-intellectuele interesse heb voor de meest uiteenlopende politieke en levensbeschouwelijke visies en groepen. Hoewel ik een heel verhaal heb liggen over mijn contacten met, en interesse voor, mensen en groepen van alle politieke kleuren, van communisten en SP’ers tot dierenactivisten, Piraten, refo’s, etc. etc. etc., laat ik het voor nu even hierbij. Op Twitter is een helder draadje gepubliceerd over deze framing. Lees die hier (backup).

Update. Bellemakers blijkt het antisemitische BDS te steunen. Toch even wat achtergrond opgezocht. Dhr. Bellemaker heeft tien jaar gedaan over z’n gammastudie, is communicatie-adviseur en campagneleider (kennelijk wordt je dat bij GroenLinks door mensen voor nazi uit te maken), en werd in 2010 onder de categorie antizionisme genoemd op het Israël & Palestijnen Nieuws Blog: Huub Bellemakers (GL) bejubelt bagger Retecool over CIDI. De mensen van het CIDI noemt hij in een tweet “[de loonlijst van Israël]”.

Huub Bellemakers als antizionist, anti CIDI (tweet)
Huub Bellemakers als antizionist, anti CIDI

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.