Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 4 min

Consensusemissie, meldformulier, en protest bij Diepenheim

Na mijn eerste blik op de “stikstof” uitstootgegevens (emissiedata) die onlangs door het RIVM werden vrijgegeven, heeft Wouter Aukema in samenwerking met Anna van Ee en mij de NH3 (ammoniak) gegevens op de kaart gezet. En dat op straatniveau tot een precisie van ca. 1km bij 1km, zodat je in je eigen buurt kunt kijken hoe hoog de uitstoot volgens de emissieregistratie is.

Belangrijk om te beseffen is dat deze uitstootgegevens (emissie) geen metingen zijn, maar registraties. Dus ook als je naar onze kaart kijkt zie je geen metingen maar geadministreerde uitstoot. De industrie heeft een veel hogere bovengrens dan de agrarische sector voordat ze een vergunning nodig hebben. In onze data zagen we bij een eerste blik voor burgervliegvelden wel uitstoot, en bij twee militaire vliegvelden dan weer niet wat je zou verwachten.

Consensusregistratie

Hoe betrouwbaar is die registratie eigenlijk? De European Environment Agency lijkt daar wat Nederland betreft twijfels bij te hebben. Ze spreken over een consensus system where the emissions are agreed en ook over een lack of transparancy (2016).

Screenshot van de CORINAIR 90 documentatie.

Tijdens m’n opleiding politicologie leerde ik dat een gebrek een transparantie vaak dicht tegen corruptie aan ligt. Het lijkt mij dat een systeem dat gebaseerd is op vergunningen en registraties, en dus niet op metingen, daar gevoelig voor is. De uitstootgegevens dienen als invoer voor de OPS rekenmodule, een simulatie dus. Is hier sprake van garbage in, garbage out? Dat vermoeden bekruipt mij momenteel wel, maar we zullen eerst nog meer analyses moeten doen.

Ook “Nostragratus” heeft nogal wat bedenkingen over de manier waarop de emissieregistratie tot stand komt. Wordt de uitstoot van vliegtuigen wel genoeg meegenomen? Is de Nederlandse registratie niet een beetje bijzonder? Lees zijn twitterdraadje, ook beschikbaar via thread reader.

Als er echt afspraken gemaakt zijn over de emissiegegevens, of als er echt vreemde constructies in zijn gebouwd, is dat natuurlijk explosief materiaal. Dan voeden we de OPS simulatie met een ontransparante papieren werkelijkheid. Daar worden dan “deposities”, de daadwerkelijke neerslag, uit berekend (gesimuleerd). Dat er wat gevalideerd en gecalibreerd wordt a.d.h.v. echte metingen is leuk en aardig, maar ook niet meer dan dat. Er zijn maar zes NH3 meetstations en Twittergebruiker “Nachtdraak” vroeg zich af of de MAN metingen sinds 2015 niet raar doen. Op grote schaal (macro) zegt de registratie nog wel wat; op straatniveau (micro) is het dan troep wat betreft de uitstootgegevens. Het RIVM zelf stelt ook iets dergelijks, meen ik me te herinneren. In ieder geval komt dit uit Wageningen:

Uncertainty values for total emissions of N2O, NOx and N2 are estimated at 100%. […] The uncertainty value for the emission factor for outside storage facilities is estimated at 200%. Bron: Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands, 2019.

Op straatniveau is het dus nattevingerwerk. Maar de politiek gaat er nogal bijzonder mee om. En het gebrek aan transparantie, de mix van verschillende drempelwaarden van vergunningen en speciale regelingen, en de complexiteit van de modellering maken het niet duidelijker op. Op dit moment zit ik minder dan twee weken in dit “RIVM data” dossier, hobbymatig en betrokken. Dat ik tevens opgeleid ben tot medisch informaticus helpt wel iets, maar ik ben nog steeds bezig te gaan snappen hoe het hele systeem nu eigenlijk in elkaar zit. In schemavorm ben ik voorlopig hierop uitgekomen:

Diagram van de stikstofregistratie, –simulatie, en –meting. (20 jan.: kleine correctie)

Je ziet dan duidelijk dat de emissiedata of –registratie (uitstootgegevens) als invoer dienen voor de OPS simulator. Als de invoer niet te vertrouwen is, dan is de uitvoer dat zeker niet.

Zelf controleren in je straat

Dankzij de publicatie van de emissiedata op straatniveau op de website van Wouter Aukema kun je zelf zien of het een beetje lijkt te kloppen allemaal. Op dit moment zijn alleen de gegevens voor NH3 (ammoniak) beschikbaar gesteld. De publicatie van NOx (stikstofoxide) op straatniveau loopt iets vertraging op door nieuwe ontwikkelingen en contacten.

We zien mensen opmerkingen plaatsen over locaties en uitstootcijfers die hen vreemd voorkomen. Maar waar verzamelen we zulke meldingen? Ik ben eigenlijk niet van plan er zelf een administratie en analyse op los te laten. Het toegankelijk maken en analyseren van de emissiedata is al een kluif. Toch heb ik een formulier gemaakt m.b.v. Google Forms waarmee je dingen die opvallen kunt melden. (update 30jan: formulier verwijderd, enkele interessante zaken zijn gemeld)

We zijn bezig contacten te leggen, samen te werken, etc. Dat ging tot nog toe via videochat, Telegram, telefoon en Twitter. We hebben contact gelegd met Geesje Rotgers, Rutger van den Noort en Robert Bor, en ook de contactgegevens van Leon Adegeest. Over onze plannen kan ik verder nog niet veel kwijt, behalve dan dat ik enkele indrukwekkende visualisaties en analyses zag. Het is “in wording” en we zijn geen professionele, door de belastingbetaler gefinancierde organisatie zoals het RIVM. Nieuws over onze voortgang zal ik plaatsen op mijn Twitteraccount. N.B. dit artikel is op eigen titel; ik spreek niet voor anderen!

Protest bij Diepenheim

Omdat Rob Jetten (D66) kwam praten in Diepenheim besloot de Farmers Defence Force (FDF) een klein protest te organiseren. Ik heb er met genoegen aan deelgenomen. Leuk was het om voor het eerst in ’t echie Rypke Zeilmaker te ontmoeten; ik heb hem kort gesproken. Hij doet fantastisch werk op zijn weblog Interessante Tijden. Een gezonde en lekkere hap werd verzorgd door slagerij Broekhuis die ik hierbij ga promoten want tenslotte heb ik van hen een gratis en erg fijne avondmaaltijd gehad. Die heb ik buiten gezellig met de jongens verorberd, terwijl ze binnen wat politiek toneel zaten op te voeren.

Slagerij Broekhuis

Hieronder als afsluiter een paar foto’s gemaakt met mijn brakke mobieltje.

genaaid
vlaggen
aanwezigheid
opvallend
gemoedelijk
mooi wark
teveel trekkers; uitgeweken
lonely cowboy
BBQ
toch netjes dat ie ons spreekt

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.