Cultuurgrond te koop in Elspeet

ADVERTENTIE

Percelen uitstekende cultuurgrond gelegen nabij de Schapendrift en aan en nabij de Stakenbergweg (noord- en zuidzijde) te Elspeet. De verkoop vindt plaats door middel van een openbare inschrijving onder voorbehoud van gunning. De oppervlakte van de percelen tezamen bedraagt 4,6085 bunder.

kaartje

Er zijn vier varianten waarop ingeschreven kan worden:

  • Kavel 1 (geel): 1,1760 bunder
  • Kavel 2 (groen): 2,1460 bunder
  • Kavel 3 (oranje): 1,2865 bunder
  • De massa, zijnde kavel 1, 2 en 3 tezamen, 4,6085 bunder

Tot op heden zijn de gronden gebruikt als grasland en voor akkerbouw/maïsteelt. De kavels zijn uitstekend ontsloten.

De betalingsrechten zijn niet in de koop inbegrepen.

Sluiting inschrijving onder notarieel toezicht: 5 november 2015.

Meer informatie:

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV
Telefoon: 026 – 379 20 75
E-mail: info@noordanuspartners.nl
Contactpersoon: de heer ing. A.F. van Marle

Alle contact over de verkoop loopt via de rentmeester.


 

     

avatar
Evert geeft hier actuele en minder actuele commentaren over informatietechnologie, oude mythen, politiek, zijn persoonlijke belevenissen en wat hij nog meer leuk vindt. Evert heeft een MA politicologie en een MSc medical informatics.

Furor Teutonicus is geen blog voor de massa of het grote publiek. De artikelen zijn geschreven voor de enkele geïnteresseerde en ook voor vrienden en familie. Een blog hoort af en toe sterke opinies ("furor") naar voren te brengen; de meerwaarde zit dan in de kracht van de argumenten en de dynamiek van de resulterende discussie.

Mijn contactinformatie is te vinden op: www.evertmouw.nl