Cultuurgrond te koop in Elspeet

ADVERTENTIE

Percelen uitstekende cultuurgrond gelegen nabij de Schapendrift en aan en nabij de Stakenbergweg (noord- en zuidzijde) te Elspeet. De verkoop vindt plaats door middel van een openbare inschrijving onder voorbehoud van gunning. De oppervlakte van de percelen tezamen bedraagt 4,6085 bunder.

kaartje

Er zijn vier varianten waarop ingeschreven kan worden:

  • Kavel 1 (geel): 1,1760 bunder
  • Kavel 2 (groen): 2,1460 bunder
  • Kavel 3 (oranje): 1,2865 bunder
  • De massa, zijnde kavel 1, 2 en 3 tezamen, 4,6085 bunder

Tot op heden zijn de gronden gebruikt als grasland en voor akkerbouw/maïsteelt. De kavels zijn uitstekend ontsloten.

De betalingsrechten zijn niet in de koop inbegrepen.

Sluiting inschrijving onder notarieel toezicht: 5 november 2015.

Meer informatie:

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV
Telefoon: 026 – 379 20 75
E-mail: info@noordanuspartners.nl
Contactpersoon: de heer ing. A.F. van Marle

Alle contact over de verkoop loopt via de rentmeester.