Ars Magica van Nerea Riesco

Salazar, de inquisiteur, twijfelt aan het bestaan van heksen — zou het allemaal niet bijgeloof en inbeelding zijn? Toch hoopt hij op een dag echte heksen te vinden, de duivel te zien, want als de duivel bestaat, dan bestaat ook God.

Een medewerker van de inquisiteur wordt verliefd op het meisje Mayo dat opgevoed is door een rondreizende genezeres. De wereld van dit meisje bestaat uit kruiden, natuurlijke magie, oude natuurgoden en bosgeesten. Zelf gelooft ze de dochter van de duivel te zijn, een vader die ze nooit hoopt te ontmoeten. Ze heeft de duivel een keer gezien op een akalarre, een heksensabbat, die ze vanaf een afstandje had bespied in het bos. Eerst is ze bang voor de inquisiteur, want deze kruidenvrouwen worden niet zelden voor heks uitgemaakt, ook al omdat de gestudeerde artsen graag van deze concurrentie verlost willen worden. Maar Mayo verliest haar angst voor de geestelijken en ze wil de helper van de inquisiteur beschermen tegen de heksen.

De Ars Magica geeft een historisch accurate beschrijving van de heksenvervolging in Spanje. Op de achtergrond geeft de jacht op heksen de kerk en de staat een kans om hun macht te vergroten over de bevolking. Het boek leest gemakkelijk weg als een spannend verhaal, maar is toch gebaseerd op historische feiten en op de uitgebreide aantekeningen van de inquisiteur Salazar, die echt bestaan heeft.

Deze inquisiteur, voluit geheten Alonso de Salazar Frías, probeerde oprecht zijn taak goed te vervullen en liet zich niet gebruiken voor machtsspelletjes. Hij stond ook wel bekend als advocaat van de heksen. Dankzij hem werden de heksenprocessen rationeler en kritischer uitgevoerd, en werd er minder vertrouwd op marteling en op onsamenhangende verklaringen van de beschuldigden. Hij toonde aan dat veel mensen die dachten een heks te zijn in feite leden aan waandenkbeelden, en dat de angst voor heksen een vorm van massahysterie was.

Ars Magica
Ars Magica

De heksen waarop gejaagd wordt zijn de aanbidders van Satan. De mensen die zich vandaag de dag “heks” noemen (bv. Wicca) zijn juist geen satanisten, maar zouden zich eerder verwant voelen met Mayo.

Dit boek van de auteur Nerea Riesco wilde ik al een poosje graag lezen, maar het Spaans ben ik niet machtig, en daarna vergat ik het. In 2010 is het boek vertaald in het Nederlands door Janneke Plaisier, uitgeverij Wereldbibliotheek.

Nerea Riesco
Nerea Riesco

 

     

avatar
Evert geeft hier actuele en minder actuele commentaren over informatietechnologie, oude mythen, politiek, zijn persoonlijke belevenissen en wat hij nog meer leuk vindt. Evert heeft een MA politicologie en een MSc medical informatics.

Furor Teutonicus is geen blog voor de massa of het grote publiek. De artikelen zijn geschreven voor de enkele geïnteresseerde en ook voor vrienden en familie. Een blog hoort af en toe sterke opinies ("furor") naar voren te brengen; de meerwaarde zit dan in de kracht van de argumenten en de dynamiek van de resulterende discussie.

Mijn contactinformatie is te vinden op: www.evertmouw.nl