Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 4 min

Economisch herstelletje?

Gaat het nu ineens weer beter?

We zitten in een flinke dip, maar er lijkt een (tijdelijke) opleving gaande te zijn. Een paar constateringen:

  1. [Grote Nederlande bedrijven krabbelen weer op. Vooral door de sterke groei in o.a. China en India weten ook Nederlandse bedrijven mee te profiteren.
  2. De OESO geeft nu iets betere vooruitzichten.
  3. De energieprijzen dalen.

Zomaar een paar indicaties dat de economie weer aan het herstellen is. Of dat al dan niet tijdelijk is, dat is nog zeer de vraag. De eurozone zit in zwaar weer, ook door forse architecturele politiek-economische fouten, en de staatsschuld blijft oplopen. Daar komt op termijn bij dat de kosten van vergrijzing, Europa en multiculturaliteit zullen oplopen en dat landen als China en India een groter beslag op de beschikbare grondstoffen zullen leggen. Verder heeft Nederland per gezin erg hoge schulden en een zieke woningmarkt. Geen reden dus voor groot optimisme. Positief denken is toch ook heel schadelijk (misschien later meer daarover, maar een voorbeeld: er gaan mensen dood in het verkeer door positieve, optimistische inschattingen) dus laten we realistisch blijven.

Realistisch: de bovengenoemde punten zijn goed nieuws. En dat wilde ik toch even delen.

Reacties

✉ renevers op 2013-05-15

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/05/nederland-stort-in-zwart-gat-en-blaast-euro-op

Nee Evert, lees dit maar eens. Nederland is aan het imploderen. Dit terwijl er een generatie politici en linkse journalisten rondloopt die zich van geen probleem bewust is. Nederland moet stoppen met zijn politieke geldverspillingen, die de mode waren. Groen doen is luxe. Kerncentrale plannen moet weer boven water gehaald worden. Windmolen en zonnepaneel plannen moeten afgeschaft worden.. Maar de geesten zijn niet rijp. Men zal het te ver laten komen. Nederland is nog steeds heel erg “gekke Henkie”. IK steek het vooral op de politiek correcte massa media , die geen waakhond van de politiek zijn, maar eigenlijk het hart van de politiek. Die massa media willen zichzelf niet corrigeren en dwingen de staat met hun invloed in dingen die desastreus zijn voor het land. Ook de academische wereld is vervuild geraakt met groene politici en multiculti denkers, die nog steeds geloven dat het geld op je rug groeit. Men is gaan geloven dat communisme haalbaar is. Men maakt het land met elke maatregel nog wat linkser. Tot de laatste m3 aardgas is opgebruikt in zelfverheerlijking zal Nederland doorgaan met zijn politieke issues. Men hoopt dat het allemaal zal meevallen en dat de economie door het inpompen van geld automatisch beter wordt. Welnee.. Het drijft alleen de laatste middenstander uit zijn geldelijke middelen. We leven al in 80% planeconomie.. De DDR is ons voorbeeld. We bedriegen onze eigen burgers al met “groene stroom”

http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/21562182/__Groene_stroom_niet_groen__.html

Wat hebben die groene illusies tot nu toe niet gekost?

Als er iets ziek is in Nederland is het wel de Journalistiek en vooral de TV. Die stel ik harder verantwoordelijk dan de politiek. Ze is ziekmakend linkser geworden, waar ze al erg links was. Geld verdelen, dat door een ander verdiend werd en gas inkomsten waar je niet echt voor moet werken maar een geografische gelukfactor is, verdelen. Dat is hun bezigheid. De status kapot maken van mensen die echt bijdragen aan de maatschappij en de zielenpoten , ook die dat als levens keuze bewust werden, willen zijn verheerlijken.

✉ Evert Mouw op 2013-05-15

Beste Renevers,

Wat betreft economie heb ik ook zeker geen glazen bol. Jouw kritische kanttekeningen worden deze ochtend al meteen ondersteund door Moody’s:

Het herstel van de wereldeconomie verliest vaart doordat de recessie in de eurozone dieper en langduriger is dan verwacht.

bron: http://www.nu.nl/economie/3459538/herstel-economie-verliest-vaart.html

In hoeverre Nederland collectivistisch is kan deels afgeleid worden uit deze getallen:

Public spending, including social security transfer payments, was at 28% of GDP in 2011. Total tax revenue was 38.7% of GDP in 2010, which was below the EU average

bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Netherlands

Natuurlijk zijn die getallen misleidend, omdat ze niet alle geldstromen en semi-overheid bedrijfstakken includeren waar de overheid wel degelijk een dikke vinger in de pap heeft. Verder worden de woningmarkt en deels ook de arbeidsmarkt centraal (bij)gestuurd. In zoverre leven we inderdaad in een planeconomie, en er komen nog steeds regels bij. Toch zou ik het nog geen 80% planeconomie willen noemen, eerder iets 40 tot 60 procent.

Dat Nederland nog steeds graag gekke Henkie speelt, dat de media een kwalijke rol spelen, en dat er nog steeds een cultureel-marxistische groen-multiculturele droom gedroomd wordt, daar zijn inderdaad wel veel argumenten voor. Herverdeling van middelen en een beweging naar de middelmaat is natuurlijk ook iets dat typisch bij een democratisch systeem hoort (zie o.a. Plato daarover).

Dat gaat ten koste van de productieve, hardwerkende, creatieve en intelligente mensen, maar vergroot wel de sociale samenhang en de zgn. “civil society” die op termijn vaak duurzamer is dan een samenleving waar de kloof arm-rijk zo groot wordt dat er van eenheid geen sprake meer is. Natuurlijk is Nederland daarbij rijkelijk naar links doorgeslagen. In veel scenario’s is werk nog maar weinig lonend.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.