Furor Teutonicus
https://www.furorteutonicus.eu/2012/12/04/the-lessons-of-asgard-asatru-legt-de-connectie-tussen-vroeger-en-nu/
Export date: Thu Dec 2 4:10:59 2021 / +0000 GMT

The Lessons of Asgard - Ásatrú legt de connectie tussen vroeger en nu


Er zijn mensen die proberen het oude volksgeloof van onze Germaanse en Keltische voorouders te reconstrueren. Dat is vaak wetenschappelijk werk, maar een paar enthousiastelingen hebben zelfs hun eigen religieuze organisaties opgezet -- vaak met een knipoog, maar voor sommigen ook serieus. Wereldwijd zijn er veel organisaties die zich ermee bezig houden. In Nederland zijn dat onder andere De Negen Werelden, Het Rad, en Nederlands Heidendom. Ik heb overigens nooit contact gehad met die organisaties, dus ik heb geen idee wat ze uitspoken.

Ze noemen zich heidenen -- het heidendom was immers de naam van de religie van de heide. In de gebieden die meer achteraf lagen, zoals tussen de heidevelden, verdween de oude godsdienst minder snel dan in de steden, waar in onze gebieden de mensen tot het Christendom gedwongen werden. Het woord "heiden" is verwant aan het Engelse "heathen".

Ook nu nog zie je dat de achteraf liggende dorpen het minst snel moderne (wetenschappelijke) inzichten overnemen. Zo was er laatst nog een SGP kamerlid die geloofde dat vrouwen die verkracht worden niet zo snel zwanger worden. Het (m.i. terechte) verzet van het Christelijk-conservatieve deel van het land tegen het linkse, globalistische en multiculturele denken moet daarom niet als vitale culturele weerstand, maar als culturele traagheid opgevat worden.

Maar ik dwaal af. Ze noemen zich niet enkel heiden; meestal noemen ze hun gereconstrueerde godsdienst Ásatrú. Het woord valt uiteen in twee delen: Asen (Asa) en Trouw (tru). De Asen zijn het belangrijkste Noorse godengeslacht. Ze zeggen met de naam dus dat ze de Asen trouw zijn.

En wat geloven ze nu eigenlijk? Dat de oude mythen echt gebeurd zijn? Dat de goden echt bestaan? Nee, op een uitzondering na misschien. Ik geloof eerder dat ze de oude goden als een soort helden zien, personificaties van archetypen of natuurkrachten, of misschien wel als persoonlijke voorbeelden. In hun denksysteem is geen ruimte voor valse schaamte, is er veel aandacht voor kracht, vruchtbaarheid en de natuurlijke volksgemeenschap, en worden zowel martiale waarden als een gezonde gemeenschap benadrukt. Een hele leuke en luchtig leesbare introductie vond ik in het pamflet "The Lessons of Asgard", uitgegeven in 1985 door de inmiddels niet meer bestaande Asatru Free Assembly uit de VS.

Je kunt 'm van mijn site downloaden: The Lessons of Asgard - Asatru Free Assembly (1985).pdf 1

 
Excerpt: Een introductie in Ásatrú, de oude heidense volksgodsdienst die nieuw leven is ingeblazen.
Links:
  1. http://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/2 012/12/The-Lessons-of-Asgard-Asatru-Free-Assembly- 1985.pdf
Post date: 2012-12-04 11:42:34
Post date GMT: 2012-12-04 10:42:34

Post modified date: 2013-07-31 18:04:20
Post modified date GMT: 2013-07-31 17:04:20

Export date: Thu Dec 2 4:10:59 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Furor Teutonicus [ https://www.furorteutonicus.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com