Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

The Lessons of Asgard – Ásatrú legt de connectie tussen vroeger en nu

Er zijn mensen die proberen het oude volksgeloof van onze Germaanse en Keltische voorouders te reconstrueren. Dat is vaak wetenschappelijk werk, maar een paar enthousiastelingen hebben zelfs hun eigen religieuze organisaties opgezet — vaak met een knipoog, maar voor sommigen ook serieus. Wereldwijd zijn er veel organisaties die zich ermee bezig houden. In Nederland zijn dat onder andere De Negen Werelden, Het Rad, en Nederlands Heidendom. Ik heb overigens nooit contact gehad met die organisaties, dus ik heb geen idee wat ze uitspoken.

Asgard

Ze noemen zich heidenen — het heidendom was immers de naam van de religie van de heide. In de gebieden die meer achteraf lagen, zoals tussen de heidevelden, verdween de oude godsdienst minder snel dan in de steden, waar in onze gebieden de mensen tot het Christendom gedwongen werden. Het woord “heiden” is verwant aan het Engelse “heathen”.

Ook nu nog zie je dat de achteraf liggende dorpen het minst snel moderne (wetenschappelijke) inzichten overnemen. Zo was er laatst nog een SGP kamerlid die geloofde dat vrouwen die verkracht worden niet zo snel zwanger worden. Het (m.i. terechte) verzet van het Christelijk-conservatieve deel van het land tegen het linkse, globalistische en multiculturele denken moet daarom niet als vitale culturele weerstand, maar als culturele traagheid opgevat worden.

Maar ik dwaal af. Ze noemen zich niet enkel heiden; meestal noemen ze hun gereconstrueerde godsdienst Ásatrú. Het woord valt uiteen in twee delen: Asen (Asa) en Trouw (tru). De Asen zijn het belangrijkste Noorse godengeslacht. Ze zeggen met de naam dus dat ze de Asen trouw zijn.

En wat geloven ze nu eigenlijk? Dat de oude mythen echt gebeurd zijn? Dat de goden echt bestaan? Nee, op een uitzondering na misschien. Ik geloof eerder dat ze de oude goden als een soort helden zien, personificaties van archetypen of natuurkrachten, of misschien wel als persoonlijke voorbeelden. In hun denksysteem is geen ruimte voor valse schaamte, is er veel aandacht voor kracht, vruchtbaarheid en de natuurlijke volksgemeenschap, en worden zowel martiale waarden als een gezonde gemeenschap benadrukt. Een hele leuke en luchtig leesbare introductie vond ik in het pamflet “The Lessons of Asgard”, uitgegeven in 1985 door de inmiddels niet meer bestaande Asatru Free Assembly uit de VS.

Je kunt ’m van mijn site downloaden: The Lessons of Asgard – Asatru Free Assembly (1985).pdf


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.