Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Ontwerpprincipe “simpel” voor politici en programmeurs

KISS principl

bron: steamlegion

Als je iets maakt geldt vrijwel altijd het bekende principe KISS (Keep It Simple, Stupid). Het principe komt uit de programmeerwereld. Een beroemde programmeur schreef ook:

Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it.
— Brian W. Kernighan

Dat betekent dat als je een moeilijk programma maakt, dat het dan twee keer zo moeilijk is om er fouten in op te sporen en uit te verwijderen. Als je een systeem zo moeilijk maakt dat je het zelf nog maar net snapt, dan ben je dus never nooit in staat om er de fouten en gebreken nog uit te halen.

De VVD en de PvdA hebben afgesproken dat er een inkomensafhankelijke zorgpremie moet komen, en ook een inkomensafhankelijk eigen risico. Ziektekostenverzekeraars moeten dus rekening gaan houden met het inkomen van patiënten, en ze waarschuwen terecht dat ze daarmee teveel te weten komen over hun klanten (aantasting privacy). Het CPB heeft berekend dat de extra bureaucratie die nodig is zo’n 60 miljoen euro gaat kosten. Het doel van de hele exercitie is voornamelijk nivellering; de ingreep dient namelijk budgetneutraal te zijn.

Herbert Simon

Als alleen nivellering het doel is, dan had ook simpelweg de inkomstenbelasting (IB) voor de hoogste schijven omhoog gekund. Simpel, doeltreffend, en zonder extra bureaucratische kosten en extra regelgeving. De VVD is niet alleen te meegaand geweest door akkoord te gaan met een additioneel nivellerend instrument; ook is de VVD plat gegaan door weer extra complexiteit bij de overheid toe te staan. M.a.w., de huidige regeringscoalitie heeft lak aan het KISS principe. Verder hebben ze moeite om de gevolgen goed te overzien en door te rekenen. Dat betekent dat de complexiteit van de nieuwe plannen zo hoog is, dat ze nooit goed alle fouten en gebreken eruit zullen kunnen halen. It’s a big mess.

Overheid, software; de overeenkomst is dat het ontworpen systemen zijn, ook wel kunstmatige systemen genoemd (in tegenstelling tot natuurlijke systemen). De kunst van het ontwerpen valt onder de wetenschappen van het kunstmatige; een bekende discipline binnen dat domein is kunstmatige intelligentie, maar economie, vliegtuigbouwkunde en bestuurskunde passen ook binnen dat domein. Het ontwerp van overzichtelijke deelsystemen en interfaces, en de toepassingen voor de samenleving en de technologie zijn erg goed beschreven door Herbert Simon in The Sciences of the Artificial. Een aanrader. Herbert heeft belangrijk werk gedaan op de gebieden van informatica en psychologie en hij is tevens ontvanger van de Nobelprijs voor zijn bijdrage aan de economische wetenschappen.

Een andere uitleg van KISS is: Keep It Short and Simple. Hoog tijd om de laatste punt te zetten achter deze blogpost.

Update 2012-11-12: Het idee van een inkomensafhankelijke zorgpremie is van tafel en wordt vervangen door nivellering via de inkomstenbelasting.*

Reacties

✉ wout eenhoorn op 2012-11-14

Ja, ik geloofde even in deze regering. Meer ruimte voor de mensen die het moeilijk hebben. Ik dacht nou die PvdA doet toch iets goeds. Wat heb ik mij weer vergist in die zakkenvullers.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.