Furor Teutonicus
https://www.furorteutonicus.eu/2011/09/02/monitor-duurzaam-nederland-2011-nederland-loopt-risico/
Export date: Sun Jan 23 16:11:55 2022 / +0000 GMT

Monitor Duurzaam Nederland 2011: Nederland loopt risico


Nederland zal er moeite mee hebben om de huidige welvaart vast te houden. We lopen risico op vier terreinen:neerwaarts

  1. Milieu en natuur staan onder druk. Onze voeding komt ook steeds meer uit het buitenland.

  2. Staatsschuld, kosten voor zorg, en kosten voor sociale zekerheid zijn steeds lastiger op te brengen.

  3. Het onderwijs staat onder druk. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs leveren steeds minder goed opgeleide mensen af.

  4. Allochtonen staan op achterstand qua werk en inkomen, en dat neemt meer toe dan af.


Voor lezers van rechtse weblogs is het uiteraard geen nieuws. Maar dit "nieuws" kan wel helpen om wat struisvogelkoppen uit het zand te trekken. De bronnen zijn namelijk niet de minste: de Monitor Duurzaam Nederland wordt samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Concrete maatregelen die jij en ik zo kunnen bedenken zijn uiteraard simpel en effectief, en heten - waarschijnlijk juist om die reden - "populistisch" te zijn:

  • Bevolkingsgroei remmen om zo ruimte voor natuur en landbouw over te houden. De huidige bevolkingsgroei is vooral een resultante van immigratie en een hoog allochtoon geboortecijfer. Dus na het vierde kind geen kinderbijslag meer, o.i.d.

  • Flink bezuinigen, zeker op niet-noodzakelijke en vrijheidsbeperkende posten zoals subsidies, overtollige bestuurslagen, Europees socialisme, en ontwikkelingshulp.

  • Terug naar ouderwets onderwijs op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Hoger onderwijs vooral daar bekostigen waar studenten na hun studie goed aan het werk kunnen.

  • Immigratiestop aangevuld met remigratiebeleid. Desnoods enkele internationale verdragen opzeggen.


Inderdaad: oplossingen kunnen simpel zijn.

Bronnen:
Excerpt: Volgens het CBS, CPB, PBL en SCP gaat het bergafwaarts met Nederland. Wat te doen?
Post date: 2011-09-02 18:36:27
Post date GMT: 2011-09-02 17:36:27

Post modified date: 2012-04-06 01:38:07
Post modified date GMT: 2012-04-06 00:38:07

Export date: Sun Jan 23 16:11:55 2022 / +0000 GMT
This page was exported from Furor Teutonicus [ https://www.furorteutonicus.eu ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com