Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 3 min

Massa-immigratie blijft een probleem

Cohen (Pvda) vs Fritsma (PVV)

Sietse Fritsma

In 2010 kwamen er 154 000 mensen naar Nederland. Dat is aardig wat. Volgens Cohen (PvdA) is het “onzin” om dit massa-immigratie te noemen. Cohen kan of niet tellen, of hij hoeft ze de kost niet te geven, of hij hoopt dat de nieuwkomers PvdA stemmers worden, of uiteraard een combinatie van al deze drie. Uiteraard vindt de PVV, bij monde van Sietse Fritsma, wel dat het massa-immigratie genoemd moet worden. Gisteren oordeelde “Pinokkio” in dagblad De Pers dat Fritsma het meer bij het rechte eind heeft dan Cohen (kopie (PDF)).

Terecht wordt in De Pers genoemd dat er ook emigratie is, waarvan 27 000 niet-westerse allochtonen. Maar De Pers noemt ook het gegeven dat, ook als het migratiesaldo lager uitvalt, toch alle nieuwkomers geïntegreerd zullen moeten worden. De ervaring leert dat die integratie niet altijd zonder problemen gaat.

Te verwachten problemen

Ja, dat zijn er nogal wat… de afgelopen decennia is daar al heel veel discussie over geweest. De één stelt dat we altijd al immigranten hebben verwelkomt, de ander stelt dat de immigratie het einde van Nederland zal inluiden. Feit is wel dat de immigratie in de huidige vorm nieuw is; zulke vormen van immigratie hebben we niet eerder gehad. De Hugenoten en Antwerpse Joden die zich in Nederland vestigden waren of tamelijk gelijkvormig (Hugenoten: blank, protestants, Westers) of tamelijk kansrijk (Joden: ondernemend). Het ging dus om kleinere aantallen goed integreerbare groepen. De huidige migratie kent precies het tegenovergestelde: slecht integreerbare migranten in grote groepen. Dat geeft sociale fricties, verhoogde criminaliteit, minder vertrouwen in de samenleving en economische kosten. Het is ook nog ’s onhandig in een land waar de woningmarkt onder spanning staat, vervoersproblemen fors zijn, en we toch ook de natuur willen ontzien. Veel problemen van vandaag zijn het gevolg van de forse immigratie en de multiculti-ideologie van de afgelopen decennia. De cultureel Marxisten bij de PvdA, GL, CU etc. kunnen tevreden zijn: de in hun ogen kwaadaardige en “onderdrukkende” Westerse beschaving is een flinke wonde toegebracht.

De kans op integratie

Als je om wat voor reden dan ook toch afhankelijk bent van immigranten, dan is het wellicht nuttig om juist die migranten binnen te halen waar Nederland behoefte aan heeft. Ook moet je kijken naar welke migranten op termijn het beste zullen integreren.

Heel veel allochtonen in Nederland zijn Amerikaan. Maar je hoort er nooit wat over; de meeste mensen beseffen het niet eens. Chinezen vallen wel binnen dat besef, maar worden vrijwel nooit als probleem gezien. Polen worden wel als probleem gezien, maar lijken snel te integreren. Marokkanen heten slecht te integreren. En zo zijn er nog wel heel wat voorbeelden te noemen.

Welke factoren kunnen afstand scheppen? Bijna alles. Taal, geloof, uiterlijk (ras), cultuur, eetgewoonten, muziek, emotionele uiting, opleidingsniveau, gemiddelde intelligentie, etc. Conclusie: op al die punten moet je letten. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom een blanke protestantse Engelstalige Amerikaan met bijna identieke eetgewoonten en cultuur veel gemakkelijker in Nederland integreert dan een getinte Islamitische Berbertalige Marokkaan met andere eetgewoonten en andere culturele waarden. Het gaat dus om de afstand tussen de immigrant of groep immigranten en de gemiddelde Nederlander. Een uitzondering geldt natuurlijk voor intelligentie en opleidingsniveau: de immigrant heeft die bij voorkeur juist niet dicht bij het Nederlands gemiddelde, maar juist hoger.

Het belang van immigratie

Kom op. Voor sprookjes moet je elders zijn. Natuurlijk heeft Nederland geen belang bij immigratie, afgezien van een enkele hoogopgeleide specialist en her en der wat goedkope krachten uit Oost-Europa. En ja, voor zulke mensen moet je uitzonderingsregels maken. Maar verder? Immigratie heeft vooral de hierboven genoemde nadelen, en dat terwijl we in Nederland goed in staat zijn zelf mensen op te leiden voor alle mogelijke functies.

Hoe stop je de massa-immigratie?

Terecht noemt De Pers dat we gebonden zijn aan internationale verdragen (asielzoekers) en andere (Europese) verplichtingen. We zullen daar een meer krachtige en ferme houding in moeten aannemen. Internationaal moeten we het asielrecht ombuigen naar opvang in de eigen regio. Binnen Europa hoeven we niet langer de braafste van de klas te spelen; landen als Denemarken en Frankrijk hebben al laten zien dat je ook binnen Europese kaders toch krachtig kunt handelen, als je maar wilt en durft! En als internationale verdragen onze nationale belangen al teveel in gevaar brengen, dan moet je misschien eens gaan nadenken over het opzeggen van zulke verdragen. Het is geen kwestie van kunnen; het is een kwestie van willen.


Reacties waren welkom op Artikel 7, waar dit artikel ook gepubliceerd was. Helaas zijn het artikel en de reacties daar verdwenen na een update van Artikel 7.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.