Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 4 min

Terwijl Europa sliep…

Een klein stapeltje boeken lag nog op tafel. Eén van die boeken heb ik in 2009 gelezen: While Europe Slept (terwijl Europa sliep) van Bruce Bawer. Ik noemde het boek een paar dagen geleden al omdat Bruce in dat boek schrijft over het verstikkende politiek correcte klimaat in Oslo, waar hij als Amerikaan woont. Hij voorspelde in zijn boek van 2006 al de mogelijke problemen die daaruit zouden kunnen voortvloeien en heeft daarbij flinke kritiek op o.a. de sociaaldemocraten in Noorwegen en ook de Noorse media.

Na twee jaar zit het boek niet meer helemaal goed in mijn hoofd, maar op basis van wat slordige aantekeningen heb ik de hoofdlijnen van het betoog van Bruce nog. In schemavorm ziet het er uit zoals hieronder (klik op het plaatje om het groter te maken). Eventuele fouten zijn voor mijn rekening.

while europe slept

Det Norske Arbeiderpartiet koos duidelijk voor niets doen, en mogelijk ook voor multiculturalisme door immigratie zo gemakkelijk te maken, en door een politiek correct klimaat te creëren. We zitten daarna, wat betreft Bruce, met drie mogelijke scenario’s. Geen van de drie is aantrekkelijk. Met de gruwelijke terreuraanslag hebben we een voorproefje gekregen van het laatste scenario, burgeroorlog.

Bruce reikt ook oplossingen aan. Ten eerste moet het politiek correct denken en de multiculturele ideologie bestreden worden, en moet via gedwongen integratie een liberale smeltkroes ontstaan. Verder moet immigratie beperkt worden. En als het daarvoor te laat is, dan resteert alleen nog een paardenmiddel zoals mogelijk gedwongen remigratie.

Ondanks dat ik het een vlot geschreven en goed gedocumenteerd boek vind, heb ik ook wel wat kritiek. De auteur definieert de term “vrijheid”, die hij vaak gebruikt, niet duidelijk. En er zijn nog meer zaken waar ik twijfels bij heb.

Smeltkroes: Hoewel de smeltkroes voor Amerika gewerkt heeft, biedt het minder voordelen voor Europa. Een smeltkroes kan niet iemands cultuur bewaren. Als er al een dominante en volwassen leidcultuur is, dan is er ook veel weerstand tegen een smeltkroes. Europa heeft al teveel cultuur en teveel identiteit voor een smeltkroesmodel.

Amerika: De auteur noemt Amerika als groot voorbeeld, maar hij leefde in Amsterdam en nu in Oslo. Ik geloof niet dat Amerika zo’n geweldig voorbeeld is voor Europa. De Victoriaanse puriteinse opvattingen, het hoge percentage mensen dat nog steeds gelooft in een scheppingsverhaal van zes dagen, en andere problemen zoals de beschikbaarheid van medische zorg geven ook weinig vertrouwen.

Fascisme: Fascisme is niet zo ouderwets en anti-vrijheid als de auteur denkt. Zelfs Churchill had respect voor de ideeën van Mussolini. In feite was het fascisme een moderne ideologie, en veel wetenschappers steunden het. Overigens zijn er genoeg problemen het fascisme, zoals de niet-functionele totalitaire staatscontrole. Misschien bedoelde de auteur geen fascisme maar nazisme, wat iets anders is. Veel hedendaagse neonazi’s presenteren zich op Amerikaanse internetgroepen, en dat is vaak een mix van conservatisme, Victoriaanse waarden, en soms ook simpele haat.

Cultuur en democratie: De auteur denkt dat je een land naar democratie kunt bombarderen, zoals Irak en Afghanistan. Maar het is duidelijk dat het tientallen jaren duurt om culturele verandering te bewerkstelligen. In zulke staten is dan ook geen gezonde democratie gekomen.

Al met al blijkt het wel dat het lastig is om tot goede oplossingen te komen, zeker in Europa. We zitten al diep in de modder. Dat neemt niet weg dat de discussie, zeker in Nederland, steeds opener wordt. Dat is dan ook de beste weg voorwaarts.

Reacties

✉ Martin op 2011-07-29

.. uhh, over die zes dagen, dat kan zomaar ’ns waar zijn. Hoe weet jij zo zeker dat dat complete onzin is? Was je erbij toen die zes dagen niet gebeurde? Het juiste antwoord is dus dat we het gewoon niet weten. Ik heb, als atheïst, ontdekt dat er enorm veel ware feiten in de Bijbel vermeld staan, maar ik heb bij lange na nog niet alles kunnen onderzoeken en heel veel is ook niet mogelijk te onderzoeken (hoewel .. nu misschien nog niet, maar in de toekomst?). Ik ben tot de voorlopige en zeer voorzichtige conclusie gekomen dat een belangrijk deel van de Bijbel gebaseerd is op waarheid en wetenschappelijke feiten. Wie weet zijn die zes dagen ook wel waar …

✉ Evert Mouw op 2011-07-30

Het is inderdaad goed altijd zelf na te blijven denken. Over die zes dagen: de bekende kerkvader Augustinus had al bedenkingen, hoewel hij nog wel vasthield aan een ca. 6000 jaar oude aarde. Het scheppingsverhaal is dan ook wat vreemd, met twee maal een schepping van de mens en na de schepping nog een vreemd (ongeschapen?) volk. Wat wil je: er zijn oudere Babylonische versies van het scheppingsverhaal ontdekt, zoals de Enuma Elish.

http://nl.wikipedia.org/wiki/En%C3%BBma_Eli%C5%A1

Inmiddels zijn via de wetenschap heel wat meer feiten bekend over de geschiedenis van planten en dieren.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleontologie

En niet te vergeten de astronomische inzichten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmologie

Het lijkt me dat met een combinatie van deze theologische, historische, biologische en astronomische inzichten wel enige duidelijkheid ontstaat over in hoeverre je het letterlijk kunt nemen dat de wereld in zes dagen geschapen is.

✉ Erik op 2011-08-01

Lees ook eens Tony Judt - Het land is moe (Ill fares the land). Recensie op http://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/over-het-land-is-moe-van-tony-judt.html

Gaat er o.a. over hoe ons morele gedrag in verval raakt, onze intolerantie toeneemt en we steeds ontevredener worden. Ook vrijheid is een belangrijk thema, dat hier wel besproken wordt.

Ben overigens wel benieuwd naar de inhoud en argumenten van meneer Bawer. Ik zeg: veel whisky en een goede discussie zodra ik Judt heb uitgelezen 😀


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.