Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 7 min

Rapport stikstofbeleid

Lang geleden verloor keizer Augustus drie legioenen. Net als vandaag stormde het toen; een wind kwam over zee opzetten. Het corrupte Imperium verloor het van jagers en boeren. Lang gingen ze gebukt onder hoge belastingen en onrecht. Meerdere stammen verenigden zich en zelfs een groepje ruiters uit Friesland sloot zich aan. De oude éénogige jager kwam vanuit het niets.

Na een maand hard werken kan ik mijn bevindingen presenteren. Zijn de stikstof brondata geschikt voor het maken van goed beleid? Mijn eigen plannen en werkzaamheden heb ik er voor aan de kant gezet; het rapport dat ik nu presenteer is onafhankelijk zonder financiering tot stand gekomen. Ik hoop dat het iets kan bijdragen aan Nederland. Het is dan ook niet geschreven alleen voor boeren of voor deze of gene politieke stroming. Het is wel een kritisch rapport geworden. Je kunt ’m als PDF downloaden. Op een mobieltje gaat het lezen matig; een tablet, e-reader of computer zal fijner zijn. Genoeg gepraat! Hier is ie:

rapport-brondata-stikstofbeleid.pdf


Update: interessante reacties / media

Errata: fouten in mijn rapport

Het rapport is definitief. Fouten zullen hier gemeld worden en in de toekomst als errata / bijlage misschien nog aan de pdf worden toegevoegd. Een geactualiseerde versie van het rapport is op de webserver geplaatst. Daarin zijn verwerkt de errata en opmerkingen van het RIVM. De oude versie is nog steeds beschikbaar. Zie ook mijn nieuwe blogpost.

Op de actualiteitpagina van het RIVM werd hun reactie op mijn rapport gemeld.

In de bossen bij Garderen, 1 feb. 2020. Gelukkig nog wat tijd om te genieten van de Veluwe.

Reacties

✉ John Roes op 2020-02-09

Beste Evert,
Een keurig rapport. Ik neem aan dat het een keuze is geweest om niet alle beschikbare onderwerpen op te nemen. Wellicht dat de volgende onderwerpen de selectie niet gehaald hebben, zo niet dan hoop ik dat het op de een of andere manier bruikbaar kan zijn:

  1. https://www.bd.nl/opinie/een-veel-te-beperkte-visie-op-de-natuur~abdca12e/
    hoe kan Rottummerplaat zo’n hoge depositie kennen? Klopt het bericht?
  2. in hoeverre is bliksem van invloed?
  3. er is ook nog een andere manier waarmee actieve stikstof in de bodem kan komen: via stikstoffixatie via vlinderbloemigen, waaronder de Klaver, van sommige bacteriën in de grond en van kroosvaren: het gaat dan ook om kilo’s gebonden stikstof per hectare.
  4. is het van belang dat de landbouw ook NH3 en NOx opneemt in de gewassen?
  5. produceren rottende bladeren in de herfst en winter ook NH3?

reactie Evert:

Dank voor deze opmerkingen! Ik hoop dat ze gelezen worden. Mijn onderzoek was door de vraagstelling en methode beperkt; plus dat ik niet wilde overlappen met het onderzoek van Mesdag, dat de 20e gepresenteerd wordt.

✉ Xandur op 2020-02-10

Veel werk in gestoken dank daarvoor!
Dit is een eerste echte blik op de data vanuit een andere bron dan RIVM. De internationale panels gingen nooit zo diep naar data en alleen op afgebakende deelstukken in het commentaar.

Enkele eerste opmerkingen: Tropomi word aangehaald voor NOx (al is het teveel werk om om te rekenen), waarom ook niet IASI voor NH3 globaal of is de resolutie te laag? Zie bv https://www2.ulb.ac.be/cpm/NH3-IASI.html

Ik mis een stuk omrekenen van Nr (reactief stikstof) naar N. NOx is niet gelijk aan NH3. Een kort stukje had verhelderend kunnen zijn, NOx -> N is kg maal ~0.3 & NH3 -> N is kg maal ~0.82 Daarmee is NH3 ruim 2,7 maal belastender dan NOx en helpt om perspectief te houden (ik snap dat op high-level hier dat niet direct aan de orde is, maar wel heel kritisch voor een juist vergelijk)

Is er technisch uit de natte depositie metingen/data terug te rekenen naar het model (wat is foutmarge/controle)?

Is er ook een officiële reactie van het RIVM gevraagd? Peer-review van gegevens is mooi, maar hoor- en wederhoor is altijd te prefereren.

Vind het rekenwerk plaats in OPS of nog met middelen daarbuiten (draait OPS standalone?)

Defensie is veelal vrijgesteld van rapportage (landsverdediging en uit gegevens is veel op te maken (omvang/soort etc), onderdeel van bijschatting

Is er te leren van bv omringende landen. Bijvoorbeeld publicaties van Sommer et. al.? Werkt het Deense model ook voor Nederland (DAMOS) en zijn er dan verschillen?

https://envs.au.dk/en/research-areas/air-pollution-emissions-and-effects/the-monitoring-program/air-pollution-models/damos/

We hebben eerder gezien hoe de overheid soms omgaat met onwelgevallige resultaten (www.pestinfo.nl), laten we hopen dat er geleerd is van het verleden en dat openbaar maken van data en discussie daaromtrent moet kunnen.

Ook interessant internationaal werk aan Nr:

http://www.clrtap-tfrn.org/>

https://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/WebBOARD/INCSupplemental?OpenDocument

reactie Evert:

Dit zijn erg interessante aanvullingen, waarvoor dank! Nuttig voor eventueel later onderzoek, door mij of door anderen.

✉ Dick op 2020-02-10

Denk je nou echt dat de mens instaat is om alles wat in de natuur gebeurt ,door te rekenen en te verklaren?
Iedereen kan wél aanvoelen,dat de weg die we ingeslagen zijn ,meer ,meer en efficiënter,ten koste van de natuur niet de juiste is.
Elke keer elkaar met cijfergeneuk om de oren slaan maakt op mij een hypocriete indruk ,je kunt tot in het oneindige hierover van mening verschillen.
De verliezer staat vast : de natuur

reactie Evert:

Dat is een beetje een filosofische insteek, die wel aan de basis ligt van dit gedoe. Max Weber, vader van de sociologie, noemde dat de “onttovering” en bureaucratisering / rationalisering / mechanisering van de samenleving. Dat laat ook sporen na in de psyche van de mens. Zie ook http://www.elspeet.info/Schapen/Transitie/

✉ Dewes van Lohuizen op 2020-02-10

Of u het goed hebt kan ik niet beoordelen, maar het ziet er doordacht uit.
Er staat een stukje in over de uitstoot van het vliegveld Teuge.
Kan het verschil wat genoemd word niet komen door het type vliegbewegingen? Veel zweefvliegers?

reactie Evert:

Dat is niet onmogelijk, maar… wel, de naam die ik noem bij het deel over Teuge had andere informatie, die ik niet noemde in het rapport omdat ’t iets te ver buiten het bestek van het onderzoek ging. Eventueel kun je hem benaderen, hij is erg open.

✉ bob herlaar op 2020-02-12

Hoi Evert,

Ik heb het gelezen en zal hier waarschijnlijk later op terugkomen. Maar ik heb nu 1 vraag: Heb je het rapport ook aan het RIVM gestuurd? Hebben zij een reactie gegeven ?

reactie Evert:

Nee, ik heb het niet naar het RIVM gestuurd. Ik denk dat ze goed op de hoogte zijn van het bestaan van dit rapport 😉 maar dit moet op politiek niveau afgehandeld gaan worden, niet op ambtelijk niveau.

✉ Harrie van Vaore Tjeu op 2020-02-14

Hoi Evert. Allereerst bedankt voor dit mooie gesprek met Sven. Zo tussen neus en lippen door en vooral de gezelligheid niet vergetend, de vinger toch op de zeer zwerende wond leggend .
Uit jullie gesprek begrijp ik ook dat je nog steeds in democratie als oplossingsrichting geloofd. Niet ambtelijk, maar politiek. Je hebt nog steeds iets van “ik mag van de politiek toch verwachten dat …”
Ik sluit meer aan bij het inzicht van Sven. Maar het voert te ver dat hier uit de doeken te doen. Weet dat ik het mijn opgave heb gemaakt de Belastingdienst op te heffen, of beter te transformeren naar een verheffingsdienst. Van aanslag naar bijdragen, van dwang naar vrijwilligheid. Van maatschappij naar samenleving. En weet ook dat ik bij de Belastingdienst werk! Het verwerkingsproces en rouwproces is nog in volle gang.

Mss is het een idee om jouw analyse vaardigheden ook aan te wenden op de staat, de overheid, democratie als organiserend principe in het belang van IEDER mens. Of de input, through put en output in overeenstemming zijn met de beloftes, claims en intenties. Of we bij de gratie Gods, op basis van een sociaal contract of anderszins gehouden zijn ons te laten besturen en ons te conformeren aan wet- en regelgeving en aan het beleid. Of dat nu stikstof reductie of iets anders is.

Namasté.


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.