Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 2 min

Overbevolking en verstedelijking

De metroman, de metrocultuur (metro ~ stad), het feminisme, de overgang van de vruchtbaarheidscultuur naar de hedonistische cultuur, individualisatie, de rol van seks (van gezinsbron naar vriendschap+) , de kunstmatige romantische veganistische hang naar “natuur” (GroenLinks), enzovoorts, enzovoorts – verstedelijking!

De Club van Tien Miljoen waarschuwt al lang tegen overbevolking en verstedelijking. Niet omdat ze tegen de stadse cultuur zijn, wel omdat ze Nederland zelfvoorzienend, gezond, leefbaar en mooi willen houden. Een paar stukjes uit hun laatste nieuwsbrief:

In 1977 schrijft de staatscommissie Muntendam dat de natuurlijke bevolkingsgroei in Nederland zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd, dat immigratie moet worden afgeremd en emigratie gestimuleerd.

Verstedelijking is een vluchtweg voor overbevolking. Als het platteland geen bestaan meer kan bieden door een teveel aan mensen, trekken deze naar de stad. In 2050 zal meer dan 60% van de wereldbevolking in steden leven, dat zijn meer dan 6 miljard mensen.

Steden vormen een efficiënte manier om mensen te huisvesten. Je kunt ze stapelen in woontorens of samendrijven in volgebouwde woonwijken of slums, die relatief weinig bodemoppervlak vragen. Goederen en diensten kunnen in één keer bij heel veel mensen worden afgeleverd. Riolering en vuilnisafvoer zijn in principe goed te beheren. Texas zou de hele wereldbevolking kunnen huisvesten, als die staat net zo dichtbebouwd zou zijn als New York City. Er zijn momenteel meer dan 400 megasteden met elk meer dan 10 miljoen inwoners.

Een belangrijke vraag is: hoe komen die steden aan voedsel voor hun talrijke inwoners? Vorig jaar voerden we voor 79 miljard aan groenten, fruit, bloemen, zuivel, eieren en vlees uit, maar ook voor 53 miljard in: melkpoeder, vlees, granen en graanproducten. Onze zuivelproductie drijft op de import van soja. Na China zijn we de grootste importeur van soja ter wereld. Voor de kassen verstoken we tig kuub aardgas. Onze land- en tuinbouw vreet fosfaat. Voor voedselproductie, -transport en -distributie zijn we volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Lees verder: Nummer 3 van 2014.

In Nederland is er nog steeds bevolkingsgroei, hoewel het autochtone deel onder het vervangingscijfer zit. De groei komt van geboorten bij de allochtonen en via immigratie. E.e.a. is goed beschreven in Demografie is als een tikkende bom.

Interessant is dat de bevolkingsgroei dus vooral afkomstig is van groepen die (nog) niet echt een stadse cultuur ontwikkeld hebben en die de zgn. survival values sterk vertegenwoordigd hebben in hun cultuur. Tegelijkertijd zorgt de verstedelijking voor een continue trend (en cultureel conflict?) richting een meer op zelfontplooiing gerichte cultuur die vaak gepaard gaat met meer persoonlijke vrijheid, meer intellectuele en culturele ontwikkeling, meervoudige intieme relaties, en minder vruchtbaarheid. De vraag is of dat elkaar in balans houdt of dat er uiteindelijk toch een bepaalde cultuur (of religie) weet te “winnen”.

Maar daarover wil ik niet teveel speculeren. Deze blogpost plaatste ik om de lezer te attenderen op de problematiek, op de tegenstelling tussen stad en platteland, op de Club van Tien Miljoen, en op demografische aspecten in het algemeen. Daar moet u zelf maar wat over nadenken en over doorlezen.

Ter geruststelling onderstaande grafiek. Hoewel de wereldbevolking nog steeds flink zal toenemen, neemt de acceleratie van de groei (de growth rate) wel af.

world population growth rate

Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.