Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 3 min

Subsidies: 6 miljard euro

Litter disposal. Source: www.openclipart.org.

U geeft aan van alles en nog wat subsidie. Dat doet u bijvoorbeeld wanneer u werkt (inkomsten belasting) of wanneer u iets in de winkel koopt (BTW). U heeft de overheid daartoe opdracht gegeven middels uw stem.

Gaat dat goed? In de Telegraaf:

De Algemene Rekenkamer is erachter gekomen dat de overheid zeer slechte controle uitvoert op de zes miljard euro die vorig jaar aan subsidiegeld werd uitgekeerd. De Rekenkamer onderzocht 633 subsidieregelingen die de overheid heeft verstrekt. Volgens de rekenmeesters wordt vaak niet gecheckt of het verstrekte bedrag goed terecht is gekomen. Ook wordt er onvoldoende geëvalueerd en het stopzetten van een subsidie als die verkeerd terecht komt, gebeurt al helemaal niet.

Dat is niet zo mooi. Zes miljard is een heel bedrag, en het in de gaten houden van 633 subsidieregelingen vraagt daarbovenop nog een flinke administratie (ambtenarensalarissen) dus dat bedrag van 6 miljard moet opgehoogd worden met een helaas onbekend doch naar we mogen aannemen fors bedrag aan administratieve overhead. Desondanks is niet bekend of er met dit geld ook positieve resultaten geboekt worden.

Verder zijn er nog bezwaren van ethische aard. Stel je de volgende situatie voor met drie personen: 1. Piet, 2. Jan, 3. Karel. Om hun hobby “nieuwbal” te spelen, hebben Jan en Karel een clubhuis nodig. Ze besluiten samen Piet te dwingen om mee te betalen aan het clubhuis. Piet hoeft dat clubhuis niet, maar kan in zijn eentje niet de stemming van drie personen winnen. Deze democratisch gelegitimeerde roof is, in het kort, hoe in o.a. Nederland de democratie in de praktijk functioneert.

De gebruiker “Realist” noemt in een reactie op Artikel 7: 6 miljard door het putje bovendien het probleem van vriendjespolitiek en mogelijk corrumperende werking:

Subsidies is een van de oudste methoden van overheden (sinds de eerste beschavingen) om speciale groepen te bevoordelen boven andere. Hoe je deze giften onder voorwaarden ook organiseert, er blijven partijen die makkelijker toegang hebben dan anderen. Dit omdat er altijd commissies beoordelen over de toekenning. En dan zijn er altijd persoonlijke voorkeuren, vriendjespolitiek etc. Het is een per definitie oneerlijk systeem, welke subsidie dan ook. Wil je per se bepaalde dingen stimuleren als overheid, verlaag/verhoog dan belastingen of maak wetten / regelgeving. Dit zijn tenminste maatregelen zonder aanziens des persoons. Maar beter, laat de mensen met rust, en geef ze de mogelijkheid en de vrijheid (minder belastingen en wetten/regels) om te doen wat hen goedschikt.

Welke zaken via deze democratische roof gesubsidieerd worden is bekend uit de bijlagen SOR 2010:

In bijlage twee treft u een overzicht aan van alle lopende subsidieregelingen.

Misschien is dat iets om over na te denken als er weer verkiezingen in aantocht zijn. Mijn advies is om daarbij op de vrijheid van uzelf en uw medeburgers te stemmen. En dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt, want nu de VVD de premier mag leveren stijgen de subsidies met 30%. Zo blijven er nog maar weinig partijen over – voornamelijk partijen die door de (gesubsidieerde) media en (gesubsidieerde) weldenkende organisaties als “extreem” worden omschreven.

Reacties

✉ peter kruse op 2011-10-25

Uw laatste zin spreekt van “weinig partijen” die overblijven. Volgens mij blijft er geen enkele partij over.

✉ Evert Mouw op 2011-10-26

@Peter: ik geef toe dat ’t lastig is… En dat spijt mij als VVD lid ten zeerste; ik zie teveel liberale retoriek en te weinig actie op dit dossier. De PVV mikt wel gedreven en vasthoudend op een groot aantal subsidiestromen, en verder heb je nog de libertarische partij maar die is onbetekenend (geen zetels). Meer info over laatstgenoemde:

https://www.libertarischepartij.nl/


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.